Kuljetus Tornikoski sai uuden yritysilmeen ja mobiilioptimoidut verkkosivut

Yritysidentiteetti Verkkopalvelu

Kuljetus Tornikoski on jo kolmannessa polvessa toimiva vakaa perheyritys, jonka historia juontaa juurensa vuoteen 1948 asti. Kuljetusalan moniosaaja palvelee logistisissa tarpeissa muun muassa teollisuuden ja konepajojen tilausajoja sekä projektiliikennettä Pohjoismaissa. Kuljetusyrityksen alusta asti osaaminen on pitänyt sisällään myös erityisen vaativat kuljetukset Pohjoiskalotin alueella.

Yritys halusi uudistaa yritysilmeensä ja viedä samalla visuaalisuuden ja digipalvelut kerralla 2020-luvulle – asiantuntijakumppaniksi markkinointiin yritys valitsi Digimogulin.

Ennen toimenpiteitä digitaalisissa kanavissa yritys päätti päivittää yritysilmettään, sillä yrityksen aiempi logo oli ollut käytössä jo tovin aikaa. Tuliterään logoon haluttiin selkeyttä, väriä ja jotakin toimialaan sekä yritykseen liittyvää persoonallista yksityiskohtaa.

Suunnittelutyö startattiin konkreettisesti sloganin ja logon suunnittelulla, jonka jälkeen painopiste siirrettiin seuraavaan vaiheeseen, työn alle otettiin graafinen ohjeisto sekä verkkosivuston kehittäminen.

Tiivis yhteinen ponnistus

Uuden logon suunnittelussa oli tärkeää huomioida se, että sitä on mahdollista hyödyntää helposti raskaan kuljetuskaluston autoteippauksissa, oma ajokalusto kun on yritykselle tärkeää ja keskeistä mainospinta-alaa. Lisäksi uutta logoa tullaan tarvitsemaan myös esimerkiksi logistiikka-alan ammattilaisten työvaatteissa. Yritysilmeen uudistamisen yhteyteen Digimoguli toteutti myös sloganin. Sekä logo että slogan ja koko yritysilme ideoitiin tiiviissä vuorovaikutuksessa Kuljetus Tornikosken idearikkaan ja Digimogulin luovan tiimin kanssa.

Logossa, väreissä ja kirjasimissa on huomioitu monikanavaisuus: kokonaisuutta voi jatkossa käyttää luontevasti kaikissa markkinointikanavissa ja -materiaaleissa – muun muassa digitaaliset ympäristöt, perinteinen mainonta ja autoteippaukset. Graafiseen ohjeistoon sisällytettiin logon käytöstä myös muutama sovellusesimerkki. Näin toimituttuna brändin visuaalinen ilme säilyy johdonmukaisena ja muutkin yhteistyökumppanit pystyvät sen avulla toteuttamaan yrityksen brändi-identiteetin mukaisia ratkaisuja.

Lisäksi Kuljetus Tornikosken aiemmat verkkosivut olivat käyneet vanhanaikaisiksi, joten uuden yritysilmeen myötä verkkosivut uudistettiin kokonaan. Uusilla sivuilla palvelut ovat paremmin esillä ja yhteydenotto on helppoa – ja mikä tärkeintä, ne skaalautuvat eri kokoisille näytöille ja sivustoa on muutenkin sujuvaa käyttää myös älypuhelimilla.

Verkkosivuille tehtiin luonnollisesti myös sisältösuunnittelua varsinaisen asiasisällön, mutta myös käyttöliittymän ja toiminnallisuuksien osalta. Koska yritys palvelee asiakkaitaan erilaisissa kuljetustarpeissa Pohjoismaissa ja Pohjoiskalotin alueella, oli tärkeää tehdä myös suomen kielen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi palveleva verkkosivusto.

Katso verkkosivut: Kuljetustornikoski.fi

Kaipaako yritysilmeenne uudistamista?

Mikäli yritysilmeenne kaipaa uudistusta sekä teille on tärkeää suunnitella ja dokumentoida ilme niin, että se toimii varmasti kaikissa markkinointikanavissa ja -materiaaleissa – ole meihin yhteydessä!

Ota yhteyttä