Potential luottaa Digimoguliin strategisena digimarkkinoinnin kumppanina

Markkinoinnin suunnitelma Videomarkkinointi Hakukonemarkkinointi Sisältömarkkinointi Verkkopalvelu

Vuokrattavia toimitiloja Oulun alueella tarjoavan Potentialin lähtötilanne oli seuraava: vuokrattavien toimitilojen täyttöastetta haluttiin parantaa ja tästä syystä myös yhteydenottoja tarvittiin enemmän. Vallitsevaan tilanteeseen haluttiin ratkaisevaa muutosta, joten Potential päätyi valitsemaan Digimogulin strategiseksi kasvumarkkinoinnin kumppanikseen.

– Minulla oli näkemys, että markkinointiviestinnässämme meidän kannattaa panostaa digimarkkinointiin. Tältä pohjalta lähdin etsimään asiantuntijakumppania, jolla nimenomaan digitaalinen markkinointi olisi vahva osaamisalue, toimitusjohtaja Aarno Rantapelkonen taustoittaa.

– Käydyn keskustelun ja tarjouksen pohjalta syntyi käsitys, että Digimoguli ymmärsi hyvin tarpeemme, kykeni esittämään tarjouksessaan konkreettisen ja johdonmukaisen markkinointiviestintäehdotuksen sekä omasi asiantuntemuksen ja muut resurssit ehdotuksen toteuttamiseen, hän jatkaa.

Potential halusi panostaa myynnin kehittämiseen erityisesti digitaalisten kanavien kautta – asiakkaamme tarvitsikin siksi kokonaisvaltaisen verkkopresenssin uudistamisen ja markkinointisuunnitelman. Saimme kiitosta siitä, ettemme keskittyneet vain yhteen toimenpiteeseen, vaan teimme jäsennellyn ehdotuksen laajemmasta ratkaisusta, joka sisälsi perusteltuja toimenpiteitä pitemmällä aikajänteellä.

Verkkopalvelu-uudistus ja asiakastarinavideoita

Tätä kirjoitettaessa olemme tehneet asiakkaallemme kattavan verkkopalvelu-uudistuksen. Uusi mobiilioptimoitu sivusto on imagollinen ja uskottava, rakenteellisesti looginen ja sisällöltään hiottu. Mobiiliin hiottu sivusto on tänä päivänä erityisen tärkeä asia siitä syystä, että suurin osa verkkovierailuista tehdään mobiililaitteilla.

Asiakastarinavideo vakuuttaa ostopäätöstilanteessa, joten Digimoguli on toteuttanut Potentialille useita videoita. Pääosassa ovat toimitiloissaan viihtyvät tyytyväiset asiakkaat sekä monipuoliset ja muokattavat tilat.

Jatkossa pureudumme asiakkaan näkyvyyden parantamiseen digitaalisissa kanavissa, joten työn alla on esimerkiksi aina ajankohtainen asia: hakukonenäkyvyyden kehittäminen. Tekemällä tarvittavia toimenpiteitä autamme Potentialia näkymään paremmin, saamaan lisää yhteydenottoja ja lopulta vuokraamaan eri toimitilakohteita. Eli pääfokus on asiakkaamme liiketoiminnan kehittäminen – digitaalisen markkinoinnin keinoin!

Teemme asiakkaamme kanssa pitkäjänteistä yhteistyötä, jossa digitaalista markkinointia kehitetään ja viedään systemaattisesti eteenpäin. Analysoimme ja seuraamme aktiivisesti eri markkinointikanavista saavutettuja tuloksia ja painottamme erityisesti niitä toimenpiteitä, jotka tuottavat tuloksia. Strateginen kumppanuus tarkoittaa myös sitä, että asiakkaan kanssa kokoonnutaan säännöllisesti keskustelemaan markkinoinnista ja puretaan saavutetut tulokset sekä katsotaan tämän pohjalta, kuinka kehittää asiakkaan liiketoimintaa. Koska Potentialin ja Digimogulin yhteistyö on jatkuvaa, asiakkaalla on mahdollisuus hyödyntää Digimogulin asiantuntijuutta osana yrityksen omia vahvuuksia.

– Tähänastiset kokemukset yhteistyöstä ovat hyvin myönteiset. Vuorovaikutus on pelannut ja antamamme kommentit on huomioitu. Aikatauluissa on pysytty, Rantapelkonen kiittelee.

Tarvitsetko sinäkin kokonaisvaltaista digimarkkinoinnin kumppania?

Heräsikö sinulla kiinnostus käyttää Digimogulin asiantuntijuutta kasvumarkkinoinnin saralla? Ota yhteyttä ja autamme sinua valitsemalla tarpeisiinne parhaiten sopivat sisällöt, teknologiat, toimintamallit ja markkinointikanavat.