Jatkuvaa videotuotantoa yhteistyössä Proven kanssa

Videomarkkinointi

Olemme tehneet ohjelmistotestausyritys Prove Expertise Oy:n kanssa jatkuvaa videotuotannon yhteistyötä useita vuosia. Kumppanuus käynnistyi, kun yrityksellä oli visio ja tahtotila kehittää heidän jatkuvaa videotuotantoa, mutta resursseja ei ollut riittävästi. Tämä on tuttu tilanne monen yrityksen kohdalla: tarpeita ja halua tehdä asioita löytyy, mutta aika menee varsinaisen ydinliiketoiminnan tekemiseen. Edellä mainituissa tapauksissa ammattitaitoinen videotuotannon kumppanuus siihen erikoistuneen yrityksen kanssa onkin järkevä valinta, kuten Provenkin kohdalla yhdessä todettiin.

Alussa kävimme asiakkaan kanssa huolellisesti läpi tavoitteet, millä tyylillä niin teknisesti kuin sisällöllisesti tuotantoa lähdetään tekemään sekä loimme yhteistyölle selkeän prosessin. Sovimme myös konkreettisen kuukausiresurssin, jonka Digimoguli käyttää säännöllisesti videotuotantoon.

Proven toimitusjohtaja Antti Niittyviita on tuottanut alusta saakka paljon mobiililla monipuolista VLOG-aineistoa (videomuotoinen blogi) sekä suomeksi että englanniksi. Digimoguli on auttanut editoimaan ja tiivistämään sisältöjä sekä rakentamaan tarinankerrontaa. Olemme tuoneet myös tuoretta näkemystä ja kattavaa osaamista materiaalin editointiin ja viimeistelyyn erilaisia jakelukanavia varten.

Luottamus on kasvanut matkan varrella niin, että Digimoguli päättää tuotannossa itsenäisesti mitä sisältöjä päätyy julkiseksi ja mitä leikataan pois. Kun yhteinen ymmärrys tekemisestä on saavutettu ja laatu on kohdallaan, niin erillistä hyväksyntäprosessia ei ole tarvittu. Vuorovaikutus on mutkatonta ja tuotanto on siten hyvin joustavaa, eikä se kuormita asiakkaan resursseja turhan takia.

Syventynyt yhteistyö ja videotuotannon kehittyminen

Vähitellen useampi ihminen on tullut Provella osaksi videotuotantoa. Yritys on omaksunut ajatuksen jatkuvasta erottuvien sisältöjen tekemisestä, jossa nimenomaan videon merkitys kasvaa kovaa vauhtia. Prove toteuttaa videoita systemaattisesti ja kaikki tekeminen on suunniteltu pitkällä jänteellä.

Digimogulin ja Proven yhteistyön tuloksena on syntynyt monenlaisia teemakokonaisuuksia ja monikameratuotantoja kuvattuna niin mobiililaitteilla kuin järjestelmäkameroillakin. Provella on hankittu tasaisesti lisää kuvaus- ja äänikalustoa tuotannon kasvaessa ja kehittyessä. Digimoguli on auttanut myös laaja-alaisesti tuotannon kehittämisessä. Olemme konsultoineet kalustohankinnoissa, valaistuksessa, kuvaustekniikassa ja -formaateissa.

Yhteistyö on laajentunut kattamaan myös kuvauksia. Olemme olleet Proven mukana AamuQAQA Road -kiertueilla, jossa on taltioitu ympäri Suomen seminaareja sekä tuotettu monipuolista videomateriaalia eri kanaviin.

Kiinnostaako videotuotanto?

Video kuuluu monipuoliseen ja moderniin sisältömarkkinointiin. Jos haluatte keskustella jatkuvan ketterän videotuotannon ja videomarkkinoinnin kehittämisestä yrityksellenne, ota yhteyttä. Autamme mielellään videokokonaisuuksien ideoinnissa, tuotantoprosessien kehittämisessä ja varsinaisessa tuotannossa.

Ota yhteyttä