Senra Group Oy – sähkön asiantuntijayritykselle uudistus

Yritysidentiteetti Verkkopalvelu Sisältömarkkinointi

Senra Group Oy on sähkön kokonaisvaltainen asiantuntijayritys, joka on erikoistunut toimimaan etenkin teollisuuden, julkisen sektorin, yritysten ja rakennuttajien vaativissa rakennuskohteissa. Senra tarjoaa sekä joustavaa kokonaispalvelua että ammattitaitoa yksittäisiin työvaiheisiin.

Senran yritysidentiteetti ja verkkosivut eivät enää kertoneet sähköalan yrityksen toiminnasta sellaisella tavalla kuin haluttiin. Tilanteeseen mietittiin ratkaisua ja hyvän vuoropuhelun jälkeen Digimoguli valittiin tekemään kaivattua uudistustyötä.

Aluksi suunnittelun otettiin yrityksen visuaalinen ilme ja yritysidentiteetti. Logon ja liikemerkin sisältävä yritystunnus on selkeä ja sen vahva visuaalisuus viestii yrityksen asiantuntijuudesta sekä kuvaa hyvin vaativaa, tarkkaa ja luvanvaraista toimialaa. Esimerkiksi väriksi on valittu syystä nimenomaan oranssi. Moderni yritystunnus kertoo myös yrityksen monipuolisesta osaamisesta. Kun uusi yritystunnus oli valmis, Senralle tehtiin myös muuta graafista suunnittelua vaativaa materiaalia.

Yritysidentiteetistä verkkosivuihin

Tämän jälkeen töiden pääpaino siirtyi verkkosivuihin, joissa koko uudistamisen kipinänä oli toteuttaa verkkosivut viestinnällisesti ja visuaalisesti siten, että lopputuloksen kautta on helppo ymmärtää Senran tämän päivän liiketoiminta. Visuaalisesti kirkkaan ja teknisesti järkevän toteutuksen rinnalla oli olennaista kytkeä moderniin verkkosivutoteutukseen mukaan myös sisältösuunnittelu ja viestin terävöittäminen asiakkaiden suuntaan – copywriting sopiikin useimmille verkkosivuille.

Senran verkkosivuille toteutettiin myös referenssitarinoita, joita varten haastateltiin heidän asiakkaitaan. Näiden haastattelujen pohjalta Digimoguli kirjoitti asiakastarinat kahdesta erityyppisestä casesta. Tämän tyyppiset sisällöt verkkosivuilla ovat usein keskeisessä roolissa ostopäätöksen kynnyksellä. Mielenkiintoisiin asiakastarinoihin satsaaminen tuo verkkosivuille kiinnostavaa ja ennen muuta uskottavaa sisältöä – tekstin ja kuvien lisäksi asiakascaseja voi toteuttaa myös videomuodossa.

Digimoguli huolehti myös tässäkin tapauksessa siitä, että yrityksen verkkosivut palvelevat niiden käyttäjiä mahdollisimman hyvin – verkkosivuston uudistamisessa mietitään meillä aina niiden loppukäyttäjiä, joten digitaalinen asiakaspalvelu ja myynnin kehittäminen korostuvat tässäkin verkkosivu-uudistuksessa. Käyttöliittymäsuunnittelun punainen lanka on tietysti se, että olipa päätelaite mikä tahansa, verkkosivujen käyttäjäkokemus on sujuva.

Katso verkkosivut: Senra.fi

Kaipaako yritysilmeenne uudistamista?

Mikäli yritysilmeenne kaipaa uudistusta sekä teille on tärkeää suunnitella ja dokumentoida ilme niin, että se toimii varmasti kaikissa markkinointikanavissa ja -materiaaleissa – ole meihin yhteydessä!

Ota yhteyttä