Blogi

Kerää parempia liidejä

Terve ja toimiva suhde markkinoinnin ja myynnin välillä edistää parempia ja haluttuja tuloksia. Molempien täytyy kuitenkin olla samaa mieltä siitä, että yksi avainasia menestykseen on liidit ja ennen kaikkea niiden laatu. Siksi tulisikin varmistaa, että et yritä mitata vain pelkkiä liidejä, vaan parempia sellaisia.

Kerää parempia liidejä

Lue alta muutama vinkki, jonka avulla määrittelet, mihin liideihin kannattaaa käyttää aikaa ja mistä saat parhaimman hyödyn irti. 

Tarve

Tämä on perimmäinen merkki laadukkaasta (ts. kvalifoidusta) liidistä. Tarpeet kumpuavat aina kipupisteistä, toimialasta ja tuotteesta tai palvelusta riippuen. Myynnin tulisi tietää tarkkaan kipupisteet, ja miten ne löydetään. Miksi potentiaalinen asiakas olisi mahdollisesti kiinnostunut? Mikä on heidän kipupisteensä?

Varaa ostaa

On sanomattakin selvää, että tärkein ja määräävin tekijä missä tahansa transaktiossa dialogin aikana on raha. Siksi sen pitäisikin olla yksi määrittävä tekijä myös silloin, kun kvalifoidaan parempia liidejä. Sinun tulisi tietää, onko heillä tarpeeksi pääomaa. Älä hukkaa aikaasi prospekteihin, joilla ei ole tarvittavaa valmiutta sijoitukseen tai ostoon.

Tarpeeksi aikaa

Toimialasta ja palveluista sekä tuotteista riippuen aikaresurssi on myös yksi tärkeä asia, joka tulisi ottaa huomioon liidejä arvioidessa. Varmista, että liidisi ymmärtävä ja hyväksyvät toimitusajat. Tarvitsevatko he tuotteen tai palvelun heti? Onko heille selvää, että implementointi tai käyttöönotto voi viedä viikkoja tai jopa kuukausia?

Päätäntävalta

Kaikilla, kenen kanssa käyt keskustelua, ei välttämättä ole tarvittavaa valtaa ja auktoriteettia allekirjoittaa sopimusta. Monet yritykset antavat vain muutamien ihmisten päättää laillisten sopimusten allekirjoituksesta hankinnoissa. Yritä siis päästä kasvotusten viimeisen sanan haltijan kanssa. 

Henkilöstöresurssit

Tämä liittyy myös aikaresursseihin, sillä liidien henkilöstöresurssit vaikuttavat hyvin pitkälti liidin kvalifoitumiseen. 

Kaikille kelpaisi kyllä se matalimmalla oksalla roikkuva hedelmä, mutta parhaisiin myyntituloksiin päästään vain pitkäjänteisellä suhteiden hoitamisella ja liidien hoivaamisella aina ostohetkeen asti, ja siitä eteenpäin. Vaikkakin nopeampia ja halvempia temppuja on tarjolla, pitkässä juoksussa hyvin tehty pohjatyö on aina tuottavampaa bisnekselle.

Markkinoinnin automaatio on yksi tapa kvalifoida entistä parempia liidejä. Nopeasti kehittyvien teknologioiden valjastaminen tuo tutkitusti enemmän parempia ja valmiimpia liidejä myynnille.

Ota yhteyttä