Blogi

Data on digitaalisen markkinoinnin polttoaine

Data ei ole vain markkinoinnin sivutuote, vaan sen tulisi olla markkinoinnin liikkeelle paneva voima ja polttoaine, joka pitää liikettä yllä. Mihin dataa tarvitaan ja miten sieltä voi suodattaa sen, mitä tarvitsee?

Data on digitaalisen markkinoinnin polttoaine

Yksi digitaalisen markkinoinnin ominaispiirteistä on data. Data ei ole mikään pikkujuttu, jota vaan sattuu syntymään tekemisen sivutuotteena, vaan oikeastaan sen tulisi olla markkinoinnin liikkeelle paneva voima ja polttoaine, joka pitää liikettä yllä.

Kaikki ei ennen ollut paremmin

Kun verrataan vaikkapa sähköpostilla ja perinteisenä paperipostina lähetettyä markkinointikirjettä, ovat datan luomat mahdollisuudet sähköpostiversiossa aivan eri mittaluokassa kuin paperipostissa. Kukaan ei pysty seuraamaan yksittäisen paperikirjeen elämää sen jälkeen, kun se on lähetetty vastaanottajalle. Sähköinen kirje puolestaan tuottaa valtavan määrän dataa. Voidaan nähdä, milloin kirje on vastaanotettu ja avattu, onko sitä katseltu useaan kertaan, mitkä asiat kirjeessä ovat olleet erityisen kiinnostavia ja onko kirjeen saaminen johtanut vaikkapa tilauksen tekemiseen. Parhaimmillaan dataa on hyödynnetty jo sähköisen kirjeen luomisessa ja jokainen vastaanottaja on saanut juuri sellaista sisältöä, joka datan perusteella on juuri sillä hetkellä häntä kiinnostavaa.

Datan määrä on valtava

Kun digitaalista markkinointia tehdään monille erilaisille kohderyhmille, moneen eri tuotteeseen tai palveluun liittyen ja vieläpä monessa eri kanavassa, käy helposti niin, että dataa kertyy todella paljon. Moni markkinoinnin kanssa työskentelevä on huomannut sen, että eri työkaluissa ja järjestelmissä hajallaan olevan datan analysointi ja käyttäminen on työlästä. Tästä johtuen osa arvokkaasta datasta saattaa jäädä käyttämättä. Kun soppaan lisätään vielä useita kokkeja eli käytännössä markkinointia tehdään tiimissä tai osa toimenpiteistä tehdään itse ja osa ulkoistetaan markkinoinnin kumppaneille, voi tilanne olla pian jopa kaoottinen.

Data on digitaalisen markkinoinnin polttoaine

Datanmurusia monesta lähteestä

Äsken esittämäni vertailu sähköpostin ja paperipostin välillä on vain yksi esimerkki datan keräämisestä ja sen hyödyntämisestä. Kun aletaan toden teolla miettiä, missä kaikkialla dataa kertyy, ei monestikaan edes kahden käden sormet riitä laskutoimituksen tekemiseen. Tässä muutama dataa keräävä taho:

  1. Verkkosivujen tai verkkokaupan analytiikka on käytännössä itsestään selvä työkalu datan keräämiseen siitä lähtien, kun yritys ottaa ensiaskeleensa digitaalisessa markkinoinnissa.
  2. Sosiaalisen median kanavat, joista perinteisimpiä ovat Facebook, Instagram ja LinkedIn, keräävät jokainen dataa omaan “säiliöönsä”. Sometilien perusdata, kuten seuraajien määrä ja postausten reaktiot ovat oma juttunsa ja näiden lisäksi on otettava huomioon mahdollisen maksetun markkinoinnin data, joka kertyy eri somekanavien mainostileille.
  3. Google Ads on monella käytössä ja sen kautta pyöritetään muun muassa hakusanamarkkinointia ja youtube-markkinointia.
  4. Google Search Consolessa voi tutkia millä orgaanisilla hakusanoilla sivukävijöitä on tullut yrityksen verkkosivulle. Ja toisaalta hakukonenäkyvyyttä voi seurata lisäksi erillisessä järjestelmässä, kuten vaikka Wincherissä.

Näiden lisäksi yrityksillä on vielä monia muita järjestelmiä, työkaluja ja palveluita, joiden avulla houkutellaan kävijöitä verkkosivustolle. Eikä digitaalisen markkinoinnin ympäristö ole milloinkaan valmis, vaan uusia, entistä ehompia vimpaimia kehitellään jatkuvasti. Kun markkinoinnin data on hajallaan monissa paikoissa, vaatii datan seuraaminen ja analysointi kirjautumista moneen paikkaan ja oikeiden tiedonjyvästen suodattamista valtavan datamassan joukosta.

Mihin dataa tarvitaan?

Markkinoinnin onnistumisen mittaaminen

Ensimmäinen asia, mitä data hyödyntämisestä tulee mieleen, on seuranta ja mittaaminen. Kun markkinoinnilla halutaan saavuttaa tiettyjä tavoitteita, on tietenkin myös seurattava niihin pääsemistä. Lopullisen päätavoitteen saavuttamiseen voi mennä pitkäkin aika, joten matkan varrelle on luotava pienempiä välitavoitteita, jotka kertovat siitä, onko suunta oikea. Eri toimenpiteitä ja vaikkapa eri mainosviestejä on tarkasteltava niiden toimivuuden kannalta säännöllisin väliajoin, jotta muutoksia voidaan aina tarvittaessa tehdä.

Seuraavien toimenpiteiden suunnittelu

Katsomalla taaksepäin, on mahdollista oppia paljon. Tämä pätee monella elämän osa-alueella, niin myös markkinoinnissa. Esimerkiksi eri kohderyhmät reagoivat eri tavalla eri markkinointikampanjoihin. Tämä data ohjaa markkinoijaa muun muassa tekemään tarkempaa segmentointia ja siirtämään markkinointipanostuksia parhaiten tuottaville segmenteille. Myös monen muun yksityiskohdan optimoinnissa käytetään apuna aiemmin kerättyä dataa.

Raportointi eri suuntiin

Eri tahot yrityksessä ovat kiinnostuneita markkinoinnin toimivuudesta ja etenkin sen tuloksista. Ylintä johtoa kiinnostaa varmasti raha eli paljonko markkinointiin sijoitetuilla euroilla on saatu aikaan liikevaihtoa. Heille on turha lähteä raportoimaan liian yksityiskohtaisesti päivittäisten markkinointitoimenpiteiden tietoja. Yksittäisen markkinointitiimin jäsenen mielenkiinto voi puolestaan kohdistua vaikkapa vain yhden markkinointikanavan tai -kampanjan toimivuuteen. Yhtä kiinnostaa iso kuva ja toista tarkemmat detaljit.

Ostopolun eri vaiheiden seuraaminen

Markkinoinnin kokonaisuus jaetaan usein eri vaiheisiin. Ostopolku on yleinen malli ja se muodostuu yksinkertaisimmillaan neljästä eri vaiheesta: reach, act, convert ja engage. Ostopolku pähkinänkuoressa etenee tähän tapaan:

  1. Reach-vaiheen tarkoituksena on tavoittaa mahdollisimman paljon potentiaalisia asiakkaita.
  2. Act-vaiheessa aktivoidaan potentiaalisia asiakkaita toimimaan.
  3. Convert-vaiheessa tähdätään ostopäätöksen tekemiseen.
  4. Engage-vaiheen tavoitteena on sitouttaa olemassa olevia asiakkaita.

Koska markkinointi ostopolun eri vaiheissa tähtää eri tavoitteisiin, on eri vaiheiden onnistumista mitattava erilaisilla mittaristoilla. Seurattava data muuttuu ostopolun varrella. Alussa halutaan tietää, kuinka paljon markkinoinnilla tavoitetaan asiakaspotentiaalia ja lopussa ollaan kiinnostuneita jopa yksittäisten asiakkaiden reagoinnista tiettyyn markkinointiviestiin.

Miten data saadaan järjestykseen?

Datan loputon määrä ja moninaiset käyttötarkoitukset tuovat mukanaan paljon mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Tässä kohtaa kannattaa luottaa osaavaan kumppaniin. Lue lisää Digimogulin tarjoamasta ratkaisusta, jonka avulla voit käyttää dataa tehokkaasti ja johtaa markkinointia dataan perustuen. Laitetaan data sellaiseen järjestykseen, että sieltä löytää tarvitsemansa. Ota yhteyttä!

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä