Blogi

Digimarkkinoinnin sanakirja

Juuri päättyneen Markkinoinnin viikon jälkimainingeissa huomasimme, että suuri osa keskusteluista ja puheenvuoroista vilisi toinen toistaan uudempia tai vähemmän uudempia markkinoinnin buzzwordeja ja trendisanoja, joista monella on hyvinkin erilaisia käsityksiä.

Digimarkkinoinnin sanakirja

Määritelmiä on varmasti yhtä monia kuin asiasta tietäviä, minkä vuoksi päätimmekin koostaa tähän kirjoitukseen ajankohtaisen digimarkkinoinnin sanakirjan yrittäjien ja markkinointiväen avuksi, mahdollisimman kansantajuisesti tietysti. Markkinointijargonin aika on ohi!

1. Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatiolla pyritään automatisoimaan ja virtaviivaistamaan myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä. Näitä voivat olla esimerkiksi liidien tunnistaminen ja pisteytys, automaattinen uutiskirje- tai muun sisällön jakelu, ja erilaiset käyttäytymiseen perustuvat ostopolut.  

Markkinoinnin automaatio on ehkä yksi suosituimmista digimarkkinoinnin jutuista viimeisen parin vuoden ajalta, ja onkin suurissa yrityksissä jo arkipäivää. Kiinnostus markkinoinnin automaatiota kohtaan näyttää jatkavan kasvuaan.

2. Inbound / Sisältömarkkinointi

Toinen tämän päivän merkittävimmistä (ja yksi suosituimmista) digimarkkinoinnin keinoista on sisältömarkkinointi. Sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan kohderyhmille tarjottavaa (ja heitä kiinnostavaa) ajankohtaista, relevanttia ja hyödyllistä sisältöä. Näitä voivat olla esimerkiksi blogit, infografiikat, oppaat tai vinkkivideot. 

Sisältömarkkinointi yhdistetään usein myös inbound-markkinointiin termien päällekkäisyyden vuoksi. Inbound-markkinoinnilla tarkoitetaan kohderyhmän aikeista lähtöisin olevaa markkinointia, usein hakukoneista lähtöisin olevaa liikennettä. Inbound-markkinointia toteutetaankin tästä syystä usein sisältömarkkinoinnin keinoin. 

3. Multi-, cross- ja omnikanavainen markkinointi

Sanahirviöitä toisensa perään ja suomalaisen suuhun sopimattomia, mutta silti monien huulilla viime vuosina. Määritelmät eroavat toisistaan, eikä varmasti yhtä ainoaa oikeaa totuutta tästä kolmikosta ole, mutta helpoiten kokonaisuuden hahmottaa ajattelemalla näitä toistensa evoluutioina. Alunperin uudet kanavat mahdollistivat monikanavaisen markkinoinnin, jossa samaa kampanjaa jaeltiin ehkä online- ja offlinekanavissa. Hieman pohdittuaan asiaa joku keksi yhdistää nämä cross channel -markkinoinniksi, mikä helpotti esimerkiksi printissä jaettavien alennuskoodien seurantaa verkkokaupassa. 

Viimeisimpänä pelaajana kentälle on astunut pelottavaltakin kuulostava omnikanavainen markkinointi, joka periaatteessa on markkinoinnin automaation taustavoima. Omnikanavaisessa markkinoinnissa ostajan historia kuvataan ostopolulla kuljettavien kosketuspisteiden kautta, ja näin saadaan tarkka kuva siitä matkasta, minkä ostaja kulkee ennen ostostaan. Esimerkkinä tästä voi olla printissä lähetetty voucher, jolla saa alennuksen kengistä. Tätä tietoa hyödyntäen syksyn kenkäuutuudet sisältävä uutiskirje lähtee automaation suodattamana ostajalle, sillä aikaisempi käyttäytymiseen perustuva historia on tallessa.

4. Data driven marketing

Dataan perustuvaa tai datalla johdettua markkinointia voidaan pitää yhtenä modernin markkinoinnin filosofiana, jossa datan jalostaminen hyödylliseksi tiedoksi korostuu. Tämä tieto taas auttaa paremmin ymmärtämään asiakkaiden mieltymyksiä, minkä pohjalta niin viestintää, kanavia kuin vaikkapa verkkosivun ulkoasua muokataan. Dataperusteinen markkinointi on ennen kaikkea mitattavaa ja jatkuvasti kehittyvää tekemistä, jossa oikeat ja relevantit mittarit sekä niihin perustuva oikea-aikainen reagointi korostuu. 

5. Single customer view

Single customer view (SCV, suomeksi ehkäpä asiakaskohtainen näkymä?) on sananmukaisesti sukellus asiakkaan datahistoriaan: käyttäytymiseen, ostotapahtumiin, sosiaalisen median toimintoihin ja niin edelleen. Moni markkinoinnin automaatio tukee tämän tyyppistä asiakaskohtaista näkymää, jolloin dataa voidaan jalostaa asiakasta tukevaan muotoon. Asiakaskohtaista dataa analysoimalla on mahdollista myös löytää erilaisia trendejä, jonka pohjalta voidaan luoda uusia, kannattavampia segmenttejä tai tarjoomia.

6. Marketing hub 

Markkinoinnin hubilla tarkoitetaan useimmat edellä mainitut asiat yhteen nitovaa järjestelmää tai sijaintia, ja usein puhutaankin markkinoinnin pilvestä. Marketing hubista löytyy niin asiakasdata, sisällöt, analytiikka kuin kampanjan toteutuskanavatkin. Markkinoinnin automaatio ja markkinoinnin hub eivät välttämättä ole kaksi eri asiaa, sillä usein markkinoinnin automaatio laajentuu koko hubin käsittäväksi palveluksi, tai osaksi sitä. Näin on tapahtunut esimerkiksi suurimpien palveluntarjoajien, kuten Oraclen ja Marketon palveluissa, joissa automaatiosta ollaan laajentumassa kokonaisvaltaiseen markkinoinnin alustaan.

Ota yhteyttä