Blogi

Digimarkkinoinnin strategian elementit

Liiketoiminta lähes toimialaan katsomatta on eräänlaisessa murrosvaiheessa, ja digitalisaatio pakottaa sekä uusia että perinteisiä toimialoja etsimään kasvua ja mahdollisuuksia uusilta kentiltä. Myös tekeminen on hyvin erilaista kuin esimerkiksi viisi vuotta sitten. Nykyään asiakkaalla on lähes kaikki valta, ja yhä enemmän puhutaankin omni- eli kaikkikanavaisesta toiminnasta – niin markkinoinnissa, viestinnässä kuin liiketoiminnan muillakin osa-alueilla,

Digimarkkinoinnin strategian elementit

Kokonaisuuksien hahmottaminen ja tekemisen käynnistäminen onkin monelle haaste: pitäisi hypätä syvään päätyyn ja nopeasti, sillä muut ovat jo vedessä. Yrityksen digistrategia koostuu monista asioista, jotka nivoutuvat yhteen tukemaan liiketoimintaa paremmin ja tehokkaammin kuin ennen. Tämä voi kuitenkin uusien termien ja täysin uudenlaisen toimintaympäristön myötä pelottaa monia. Ilman suunnitelmallisuutta ja tavoitteellista digistrategiaa toiminta usein alkaakin rönsyilemään ja keskittyminen kohdistuu liikaa pieniin kokonaisuuksiin ilman johdonmukaista tekemistä. 

Keskitytään tässä kirjoituksessamme nyt digimarkkinointiin. Miten tehokas digitaalisen markkinoinnin strategia sitten rakennetaan? Lue alta lyhyesti meidän näkemyksemme oleellisista elementeistä.

Verkkopresenssi ja brändi 

Oleellista digimarkkinoinnin strategiaa rakentaessa on arvioida ja tunnistaa oma tämänhetkinen tilanne verkossa. Missä brändimme näkyy? Miten brändimme otetaan vastaan? Mitä keskustelua se herättää? Nämä ovat hyviä avaavia kysymyksiä lähteä tarkastelemaan omaa sijoittumistaan digimaailmassa. Me Digimogulilla kartoitamme, ja tarvittaessa parannamme, mm. seuraavat osa-alueet osana digimarkkinoinnin strategiaa:

Tavoitteet ja kilpailutilanne 

Useasti tavoitteet eivät ole välttämättä alkumetreillä vielä tarpeeksi selviä. On usein ajatuksia siitä, mitä halutaan tehdä kanavakohtaisesti, tai mitä osa-alueita pitäisi parantaa, muttei selkeää kuvaa siitä, miten nämä huomioidaan osana digitaalista strategiaa. Kun nykytilanne on määritelty ja arvioitu, on tavoitteiden asettaminen paljon helpompaa. Mitä haluamme saavuttaa? Mitä se vaatii? 

Kilpailijoiden tutkiminen ja analysointi auttaa arvioimaan heidän toimintansa suhdetta omaan strategiaan. Näin voidaan löytää ne asiat, joita meidän tulee tehdä vastataksemme kilpailuun. Kilpailijoita tutkimalla voi myös löytää ne asiat, jotka eivät toimi, ja näin ollen välttää ne omalla kohdalla. Esimerkiksi sosiaalisen kuuntelun avulla voidaan saada nopeastikin kattava kuva siitä, mitä asiakkaat ja kilpailijat puhuvat omista tuotteistaan, yrityksestäsi tai toimialasta yleensä.

Kun kilpailutilanne ja (digi-)tavoitteet ovat selvillä, on helpompi lähteä suunnittelemaan käytännön asioita.

Digitaaliset kanavat

Mitkä ovat ne kanavat, joissa digitaalinen strategiasi jalkautetaan? Kanavat ja teknologiat vaihtelevat kohderyhmäsi mukaan, mutta myös sosiaalinen kuuntelu ja kilpailijoiden tarkkailu on hyvä pitää mielessä kanavia ja alustoja määriteltäessä. Nykyaikana on tärkeä pystyä luomaan kaikkikanavainen, aktiivinen ja ihmiseltä-ihmiselle -tyyppinen asiakaskokemus yksisuuntaisen oman asiansa toitottamisen sijaan. Kanavia määriteltäessä mm. seuraavat kysymykset auttavat:

  • Miten ja mistä asiakkaamme etsivät tietoa?
  • Mitkä sosiaalisen median kanavat ovat kannaltamme oleellisimmat?
  • Miksi valitsemme nämä kanavat ja miten ne tukevat tavoitteidemme toteutumista?
  • Miten menestystä kanavissa mitataan?

Me uskomme tulosten voimaan, joten digitaalisen markkinoinnin strategiaa luodessa on ehdotonta määritellä tärkeimmät mittarit eli KPIt tavoite- ja kanavakohtaisesti. Digikanavissa toimintaa on helppo muuttaa nopeastikin, joten erilaiset mittarien dataan perustuvat kokeilut ovat oiva keino viimeistenkin tehojen puristamiseen.

Digimarkkinoinnin strategian ollessa kunnossa sen jalkauttaminen käytäntöön digitaalisen markkinoinnin tai sosiaalisen median toimenpiteiden kautta on vaivatonta.

Ota yhteyttä