Blogi

Google Analytics – ohjeita digimarkkinoinnin kehittämiseen datan avulla

Tämä artikkeli kertoo, kuinka Google Analytics auttaa käytännön digimarkkinoinnin kehittämisessä. Tutustu tunnuslukuihin ja paranna tuloksiasi Googlen analytiikan ja datan avulla.

Google Analytics – ohjeita digimarkkinoinnin kehittämiseen datan avulla

Mikä on Google Analytics ja miksi sitä tarvitaan?

Google Analytics on maksuton analytiikkatyökalu, joka kerää, järjestää ja säilyttää dataa digimarkkinoinnin ytimestä eli yrityksen verkkosivuilta. Google Analytics seuraa muun muassa nettisivukävijöiden määrää, mistä kanavista sivukävijät tulivat ja mitä he sivustolla tekivät. Google Analyticsin tallentaman datan avulla digimarkkinointia voidaan mitata ja kehittää.

Google Analytics -logo

Tämän käytännönläheisen blogiartikkelin tarkoituksena on käydä läpi digimarkkinoinnin kannalta tärkeitä tunnuslukuja ja sitä, miten niiden avulla voidaan mitata ja kehittää markkinointia entistä tehokkaammaksi sekä ohjata resursseja ja panostuksia oikeaan suuntaan.

Kuinka hyödyntää aiemmin kerättyä dataa seuraavien toimenpiteiden suunnittelussa?

Datan rooli digimarkkinoinnissa

Digimarkkinoinnin kehittämisessä datalla on tärkeä rooli ja siitä näkökulmasta Google Analytics on äärimmäisen tärkeä työkalu. Digitaalisessa markkinoinnissa menestyminen edellyttää suunnitelmallista otetta, tavoitteellisuutta ja onnistumisen seuraamista. Google Analyticsin avulla voit pitää silmällä, kuinka lähelle tavoitteita on päästy ja onko markkinoinnilla onnistuttu vaikuttamaan tärkeimpiin kohderyhmiin.

Datalla on suuri rooli digimarkkinoinnissa, kunhan sitä osataan ja muistetaan arjessa hyödyntää.

 • Datan avulla voidaan tehdä verkkosivuista paremmat.
 • Data ohjaa käyttämään parhaita markkinointikanavia.
 • Markkinoinnin onnistumista voidaan mitata tutkimalla dataa.
 • Uusia markkinointitoimenpiteitä voidaan kohdistaa oikeisiin kohderyhmiin datan perusteella.

Google Analyticsin tietoja voi seurata niin sanotusti yleisellä tasolla eli kokonaisuutena, mutta hedelmällisempää on pilkkoa dataa sopiviin osiin ja tarkastella sitä eri perspektiiveistä.

Kun tietoa tutkii esimerkiksi yhden markkinointikampanjan tai yksittäisen markkinointikanavan tarkkuudella, löytyy varmasti sellaisia tiedonjyväsiä, jotka ovat hyödyllisiä digimarkkinoinnin seuraavien toimenpiteiden suunnittelussa. Numerot alkavat puhua ja kertovat, miten missäkin markkinointikanavassa on onnistuttu, mikä puhuttelee parhaiten tiettyä kohderyhmää ja minkälaiset kampanjat johtavat parhaisiin taloudellisiin tuloksiin. Datan avulla voi löytyä myös täysin uusia potentiaalisia kohderyhmiä ja käyttökelpoisia ideoita markkinoinnin laajentamiseen.

Datan kerääminen verkkosivuilta on helppoa, kun Google Analytics on asennettu

Verrataanpa ensin datan keräämisen näkökulmasta yrityksen verkkosivuja ja fyysistä myymälää toisiinsa. Molemmissa käy potentiaalisia asiakkaita. Toisessa datan kerääminen on helppoa, toisessa ei.

Esimerkkitilanne fyysisessä myymälässä: ovesta tulee sisään satunnainen potentiaalinen asiakas, joka kiertelee osastolta toiselle, pysähtyy tutkimaan joitakin tuotteita tarkemmin ja poistuu lopulta ostamatta mitään. Asiakkaan käynnistä ei jää käytännössä mitään käyttökelpoista dataa talteen. Mistä asiakas tuli, millä osastoilla hän kävi ja mitä tuotteita hän tarkasteli? Mikäli liikkeen myyjä ei ole juuri varattuna toisen asiakkaan kanssa, hän saattaa jututtaa asiakasta ja kartoittaa tämän tarpeita ja toiveita. Tämä tieto tallentuu myyjän omaan muistiin. Jos asiakas tulee vaikkapa jo seuraavalla viikolla takaisin ja paikalla onkin eri myyjä, ei aiemmasta juttutuokiosta ole mitään hyötyä. Myymäläkäyntiä ei voi myöskään jatkossa hyödyntää millään tavalla markkinointitoimenpiteiden kehittämiseen.

Vastaava tilanne verkossa: yrityksen verkkosivuille tulee potentiaalinen asiakas, joka surffailee sivulta toiselle ja poistuu lopulta ostamatta mitään. Mikäli nettisivuille on asennettu Googlen analytiikka, saadaan sivukävijästä paljon tietoa, kuten esimerkiksi:

 • Mistä sivukävijä tuli?
 • Onko hän käynyt verkkosivulla aiemmin?
 • Mitä laitetta sivukävijä käytti nettiselailuun?
 • Missä maantieteellisessä sijainnissa hän oli sivukäynnin tehdessään?
 • Mitä sivuja hän katseli ja missä järjestyksessä?
 • Kuinka kauan aikaa hän vietti sivustolla ja yksittäisillä alasivuilla eli mikä kävijää kiinnosti eniten?
 • Tilasiko sivukävijä uutiskirjeen, latasiko hän esitteen tai tekikö hän jonkun muun toimenpiteen nettisivuilla?

Vaikka käynti nettisivuilla tapahtuisi keskellä yötä tai vaikka verkkosivuilla olisi yhtä aikaa tuhansia kävijöitä, kaikki tieto tallentuu ja sitä on mahdollista hyödyntää. Voidaan esimerkiksi verrata eri markkinointikanavien ja -kampanjoiden tehokkuutta niiden generoiman nettisivuliikenteen määrän perusteella tai kohdistaa sivukävijöille juuri oikeanlaista markkinointia sen pohjalta, mitä he nettisivuilla ovat tehneet.

Analytiikkadatan hyödyntäminen digimarkkinoinnissa

Digimarkkinoinnin kanavat ovat moniin perinteisempiin markkinointikanaviin verrattuna mainioita juuri siksi, että kaikki tieto ja tapahtumat tallentuvat automaattisesti. Eri markkinointityökaluihin, kuten esimerkiksi Facebookin mainostilille tai markkinoinnin automaatiotyökaluun, tallentuu kyseisen työkalun sisäistä dataa. Markkinoijalle on suuri apu siitä, että Google Analytics kokoaa kaiken olennaisen tiedon yhteen paikkaan.

1. Nettisivujen toimivuus

Verkkosivut ovat digimarkkinoinnin tärkein näyttämö, joten niiden toimivuuteen ja käytettävyyteen kannattaa panostaa. Kun markkinointitoimenpiteillä on saatu sivukävijä tulemaan yrityksen verkkosivuille, ei tilannetta kerta kaikkiaan saa möhliä kehnoilla nettisivuilla. Hyviltä verkkosivuilta kävijä löytää vaivattomasti juuri sen, mitä on ollut etsimässä. Lisäksi hyvällä sivustolla on kiinnostavaa sisältöä, joiden pariin kävijä palaa mielellään uudelleenkin. Tunnuslukujen kanssa on kuitenkin pidettävä mielessä aina oman verkkosivuston tarkoitus ja tavoite ja muistettava tulkita lukuja niiden valossa.

Tunnuslukuja, joilla Google Analytics kertoo nettisivujen toimivuudesta

Tässä muutama nettisivujen toimivuudesta kertova tunnusluku:

 • Istunnon keskimääräinen kesto kertoo sen, kuinka kauan yksi sivukävijä keskimäärin viipyy sivustolla.
 • Välitön poistuminen kertoo kuinka suuri osuus nettisivukäynneistä on sellaisia, että sivukävijä on käynyt vain yhdellä sivulla ja sen jälkeen poistunut.
 • Palaavien käyttäjien osuus kertoo kuinka suuri osa sivukävijöistä on käynyt sivustolla aiemminkin.
Google Analytics kokoaa kaiken olennaisen tiedon yhteen paikkaan
Googlen analytiikka: yleiskatsaus sivukävijöistä

Jos sivukävijä poistuu lähes samantien, kun on sivuille tullut, se on selvä merkki ongelmasta. Silloin sivu ei vastannut kävijän tarpeeseen tai kävijä ei onnistunut jostain syystä löytämään etsimäänsä kohtuullisessa ajassa. Ratkaisu voi löytyä nettisivuista itsestään tai markkinoinnista, joka houkuttelee sivulle kävijöitä. Mikäli kävijät käyttävät sivustolla paljon aikaa, käyvät sivustovierailun aikana monella eri alasivulla ja palaavat sivustolle vielä uudelleen, voi sivuston toimivuuteen olla tyytyväinen.

Tarkastele tunnuslukuja yleisen katsauksen lisäksi myös tarkemmin. Onko välitön poistumisprosentti kaikilla sivuilla samansuuntainen, vai löytyykö poikkeuksia? Onko eri kanavien välillä eroavaisuuksia? Tuleeko jostain kanavasta sellaisia kävijöitä, jotka viihtyvät sivustolla huomattavan kauan tai tuoko joku markkinointikampanja erityisen paljon palaavia kävijöitä sivustolle? Poikkeamiin kannattaa aina kiinnittää erityistä huomiota ja pyrkiä löytämään niille selitys.

Kehitä verkkosivuja paremmaksi

Google Analyticsin tunnuslukujen perusteella verkkosivujen toimivuutta voi lähteä käytännössä kehittämään ja parantamaan. Yleisesti ottaen kiinnostavat sisällöt, loogiset palvelupolut ja sivuston selkeä rakenne ovat aina hyviä työkaluja sivuston toimivuuden parantamisessa.

Mikäli tietyn sivun välitön poistumisprosentti on erityisen korkea, kiinnitä huomiota siihen, tarjoaako sivu helppoja mahdollisuuksia siirtyä sivuston sisällä muille sivuille. Voit lisää sivulle esimerkiksi linkkejä tai painikkeita sellaisille alasivuille, jotka tarjoavat syvempää informaatiota aiheen tiimoilta tai muita kävijän tarpeeseen sopivia vaihtoehtoja.

On kuitenkin aivan tavallista, että joillakin sivuilla välitön poistumisprosentti voi olla korkea. Esimerkkinä vaikkapa suppeaan aihepiiriin keskittyvä blogiartikkeli, jonne sivukävijä tyypillisesti päätyy hakukoneen tai mainonnan kautta. Mikäli välitön poistumisprosentti on korkea, mutta samalla istunnon keskimääräinen kesto on melko pitkä, sivukävijä on löytänyt häntä kiinnostavan artikkelin, lukenut sen kaikessa rauhassa ja poistunut sitten. Todennäköisesti sisältö oli sen verran osuvaa, että sivukävijä painoi sivuston mieleensä ja palaa vielä takaisin muiden hyvien sisältöjen pariin.

2. Näin analysoit digimarkkinoinnin onnistumista ja kehität sitä datan ohjaamana oikeaan suuntaan

Digimarkkinoinnin ja useimpien verkkosivustojen tavoitteena on tuottaa tuloksia. Varsin suoraviivainen tavoite on tilauksen tekeminen, joka on selkeä rahassa mitattava tulos. Tavoitteena voi olla myös liidin generointi eli pyritään saamaan sivukävijältä signaali siitä, että hän on ehkä kiinnostunut ostamaan jossakin vaiheessa. Tämä voi tapahtua vaikka siten, että sivukävijä liittyy uutiskirjelistalle, lataa oppaan, keskustelee chatbotin kanssa tai ottaa yhteyttä. Toisaalta tavoitteena voi olla sekin, että sivukävijä saadaan viipymään sivustolla pitkään tai selaamaan useita eri sivuja.

Tavoitteiden määrittäminen on tärkeä steppi digimarkkinoinnissa ja niiden toteutumisen seuranta on tärkeää. Google Analyticsiin luodaan yksittäiset tavoitteet kaikista niistä toiminnoista, joiden toteutuminen on yrityksen menestyksen kannalta olennaista. Kun määrittelytyö on tehty, voidaan näitä niin kutsuttuja konversioita alkaa seurata.

Google Analyticsin tunnuslukuja, jotka kertovat markkinoinnin onnistumisesta

Googlen Analytiikka tarjoaa muun muassa näitä tunnuslukuja avuksi, kun haluat mitata markkinoinnin onnistumista:

 • Liikenteen määrä ja sen muutokset.
 • Konversioiden määrä on selkeä mittari, joka kertoo onko tavoitteisiin päästy.
 • Konversioprosentti on suhdeluku, joka kertoo, kuinka suuri osuus sivukävijöistä kon konvertoitunut.

Jälleen kerran tunnuslukuja voi tarkastella koko sivuston osalta, mutta hyödyllisempää on tutkia dataa pienempi pala kerrallaan. Esimerkiksi kanava- ja kampanjakohtaisten lukujen tutkimisesta saa huomattavasti enemmän irti kuin yleiskatsauksesta.

Konversiot kertovat onnistumisesta

Konversioiden ja konversioprosentin viesti on kieltämättä selkeä: joko asetettuihin tavoitteisiin on päästy tai sitten ei ole. Käytännössä tämän tiedon pitäisi olla yksi tärkeimmistä toimintaa ohjaavista signaaleista.

Jos jonkin markkinointikanavan konversioprosentti on erityisen korkea eli huomattavan suuri osa sitä kautta tulevista sivukävijöistä esimerkiksi tekee tilauksen, kannattaa kyseiseen markkinointikanavaan panostaa jatkossa enemmän. Jos taas joku markkinointikampanja tuottaa konversioita vähän tai ei lainkaan (kohtuullisen seuranta-ajan rajoissa), on otettava opiksi ja keskeytettävä kyseinen kampanja. Tutkimalla tietoja vielä tarkemmin, voi löytyä merkkejä vaikka siitä, että tietty markkinointikampanja tehoaa jonkun ikäluokan edustajiin paremmin kuin muihin. Silloin kampanjan kohdistusta kannattaa säätää ja panostaa enemmän siihen ikäluokkaan, joka tuottaa tulosta parhaiten.

Liikenteen määrä eri lähteistä

Verkkosivuille tulee liikennettä monista eri lähteistä eli kanavista. Uusia sivukävijöitä tulee muun muassa hakukoneiden kautta (organic search), maksetun hakumainonnan avulla (paid search) ja somenäkyvyyden tuomana (social). Osalle kävijöistä yritys on jo tuttu ja he tulevat suoraan verkkosivulle kirjoittamalla sivun osoitteen osoitekenttään (direct). Sivu voi olla linkitetty myös jollekin toiselle sivulle, joka ohjaa liikennettä sivustolle (referral).

Kanavien vertailu toisiinsa antaa tietoa muun muassa siitä, mitkä lähteet tuovat eniten liikennettä ja mitkä lähteet tuovat eniten konversioita. Yksittäisen kanavan kehitystä tutkimalla voidaan selvittää esimerkiksi se, onko markkinointipanostuksilla ollut toivottu vaikutus. Jos vaikkapa tiettynä ajanjaksona on panostettu erityisesti somenäkyvyyteen, pitäisi olla nähtävissä, että kanavan tuoma liikenne ja konversiot ovat lisääntyneet. Hakukoneiden kautta tulevaan maksuttomaan liikenteeseen on suuri vaikutus hakukoneoptimoinnilla.

Markkinointikampanjoiden tehokkuus

Samaan tapaan, kuin liikenteen lähteitä, kannattaa Google Analyticsin avulla vertailla myös yksittäisiä markkinointikampanjoita. Eri kampanjoiden onnistumisesta kertoo niiden tuoman liikenteen määrä ja liikenteen laatu.

Jos joku markkinointikampanja houkuttelee paljon sivukävijöitä, mutta nämä poistuvat sivulta nopeasti eikä kampanja tuota konversioita, kampanja ei toimi hyvin. Kampanja voi olla kohdistettu vääränlaiselle kohderyhmälle. Jos toinen kampanja tuo vähän liikennettä, mutta kävijöistä suuri osa konvertoituu, kannattaa panostusta lisätä.

Google Analytics kävijäseuranta – mitä dataa tallennetaan

Google Analyticsin data on jaettu viiteen eri osa-alueeseen tai raporttiryhmään. Ensimmäinen niistä on reaaliaikainen raportti. Nimensä mukaisesti se on kuin suora lähetys verkkosivuston tilanteesta. Joskus on ihan hauska katsoa, minkä verran sivustolla on kävijöitä juuri nyt, mutta kovin käyttökelpoista dataa siellä ei yleensä ole. Neljä muuta raporttiryhmää ovat yleisö, hankinta, käyttäytyminen ja konversiot.

Google Analytics -työkalun reaaliaikainen näkymä
Googlen analytiikka: reaaliaikainen raportti

Yleisö

Yleisö-osio sisältää monipuolisesti tietoa verkkosivuston sivukävijöistä ja heidän ominaisuuksistaan. Yleiskatsauksesta näkee yhdellä silmäyksellä keskimääräisiä perustietoja, kuten käyttäjämäärän, sivustolla vietetyn ajan ja välittömän poistumisprosentin sekä halutessaan näiden muutosprosentin. Lisäksi täällä voi tutkia varsin yksityiskohtaisesti muun muassa sivukävijöiden demografisia tietoja (ikä ja sukupuoli), kiinnostuksen kohteita, maantieteellistä sijaintia ja tietoja kävijöiden nettiselailuun käyttämistä laitteista.

Hankinta

Hankinta-osiosta löytyy dataa siitä, mistä liikenne verkkosivuille tulee. Markkinoinnin kannalta tämä osa-alue on hyvinkin kiinnostava, sillä sisällöstä saa paljon irti nimenomaan markkinoinnin onnistumisen analysointiin liittyvää informaatiota. Kanava- ja kampanjakohtaiset raportit löytyvät hankinta-osiosta.

Muista aina lisätä tarvittavat parametrit mainonnan url-osoitteisiin, jotta tiedät miten mainokset ja eri mediat toimivat.

Käyttäytyminen

Käyttäytyminen on osio, joka keskittyy muun muassa siihen, mitä sivukävijä tekee verkkosivuilla. Markkinoinnin näkökulmasta esimerkiksi suosituimpien sivujen, sivukävijöiden kulkureittien sekä laskeutumis- ja poistumissivujen tutkiminen on hyödyllistä. Lisäksi löytyy teknisempääkin tietoa, kuten sivuston nopeus ja suosituksia nopeuden parantamiseen.

Konversiot

Konversiot-osio käsittelee tavoitteiden toteutumista ja sisältää tulosten seurannan kannalta runsaasti oleellista tietoa.

Google Analytics kertoo tavoitteiden toteutumisesta
Googlen analytiikka mittaa onnistumista konversioiden avulla

Google Analytics osaksi arkea

Toivottavasti olet nyt vakuuttunut siitä, että digimarkkinointi kannattaa perustaa datan varaan. Onko sinun yrityksesi verkkosivuille jo asennettu Google Analytics? Jos on, niin kuinka ahkerasti seuraat tietoja? Nyt on korkea aika valjastaa analytiikka käyttöön ja kohdistaa markkinointipanostukset sinne, missä niistä on eniten hyötyä.

Google Analyticsin hyödyntäminen – kuinka pääsee alkuun?

Google tarjoaa hyviä ohjeita ja koulutusta, jotta analytiikan käyttöönotto on helppoa ja sitä on vaivatonta hyödyntää arjessa. Kaikki tärkeimmät neuvot Google Analyticsin käyttöön löytyvät yhdestä paikasta.

Koska Analytics on hyvin monipuolinen järjestelmä, joka tarjoaa tietoa valtavan paljon, kannattaa sen käyttöön perehtyä jonkun verran ennen kuin päätä pahkaa uppoutuu datan vietäväksi. Ilman tutustumista voi käydä niin, että tiedon määrä sokaisee, eikä olennaista informaatiota tunnu löytyvän. Online-kursseja löytyy sekä aloittelijoille että edistyneemmille käyttäjille.

Muista ottaa huomioon tietosuoja-asetus eli GDPR. Käytännössä yksilöivän tiedon kerääminen nettisivuilta ja sen hyödyntäminen esimerkiksi uudelleenmarkkinoinnissa vaatii sivukävijältä suostumuksen. Anonyymiä tietoa saa analytiikassa hyödyntää ilman suostumusta. Lue halutessasi lisää tietosuoja-asetuksesta aiemmasta blogiartikkelistamme.

Analytiikan hyödyntäminen – kuinka usein kannattaa seurata?

Kun Google Analytics on asennettu ja sen kanssa on päästy alkuun, kannattaa tietoja seurata ja analysoida sopivin väliajoin. Suoraa ohjeistusta siihen ei voi antaa, että kuinka usein seurantaa pitäisi tehdä. Aikataulutus ja analytiikkaan panostamisen määrä on riippuvainen monesta asiasta, kuten siitä, kuinka aktiivisesti markkinoinnissa tapahtuu asioita. Jos koko ajan on kampanjoita tulossa ja menossa, on analysointiakin tehtävä ahkerasti. Jos taas markkinointia ei tehdä aivan jatkuvasti, ei analytiikkaa tarvitse seurata aivan joka hetki. Joka tapauksessa datan tutkimisesta ja analysoinnista kannattaa tehdä rutiini ja sille on raivattava kalenteriin tilaa.

Uusi Google Analytics 4

Lokakuussa 2020 Google julkaisi pitkään kehitetyn uuden Google Analytics 4 -version. Tämä artikkeli käsittelee Google Analyticsin vanhempaa, niin sanottua Universal Analytics (UA) -versiota. Molemmat versiot ovat yhtä aikaa käytössä vielä pitkän aikaa, joten UA-versiota voi vielä mainiosti käyttää. Lue toisesta blogikirjoituksestamme lisää uudesta GA4 -työkalusta ja web-analytiikan kehityksestä.

Mikäli kaipaat apua tai oma aikasi ei riitä Google Analyticsin käyttöön, ota yhteyttä Digimogulin asiantuntevaan tiimiin. Autamme sinua analysoimaan dataa ja kehittämään sen perusteella digimarkkinointiasi oikeaan suuntaan.

Ota yhteyttä