Blogi

Hakukoneoptimoinnin hinta – mistä maksat, kun ostat hakukoneoptimointia ammattilaiselta?

Kerromme tässä blogiartikkelissa, mitä hakukoneoptimointi pitää sisällään, jotta olisi mahdollista ymmärtää, mikä hakukoneoptimoinnissa maksaa.

Hakukoneoptimoinnin hinta – mistä maksat, kun ostat hakukoneoptimointia ammattilaiselta?

Mitä hakukoneoptimointi maksaa?

Suoraa ja yksiselitteistä vastausta tähän kysymykseen on mahdotonta antaa, sillä hakukoneoptimoinnin hinta riippuu liian monesta asiasta. Kerromme tässä blogiartikkelissa, mitä hakukoneoptimointi pitää sisällään, jotta olisi mahdollista ymmärtää, mikä siinä maksaa.

Artikkelissa pohditaan myös sitä, miksi hakukoneoptimointia pitää tehdä. Sitä todellakin on tehtävä, jotta yrityksesi sivusto olisi hakukoneiden mielestä olemassa. Jos sitä ei osaa, halua tai ehdi tehdä itse, on etsittävä optimoinnin ammattilainen sitä tekemään. Ja silloin hakukoneoptimoinnin hinta alkaa askarruttaa.

Hakukoneen rooli

Ennen kuin pääsemme tarkastelemaan hakukoneoptimoinnin hintaan vaikuttavia asioita, pohditaan hetki hakukoneiden roolia nykypäivän maailmassa. Hakukoneita on toki muitakin kuin Google, mutta koska sen markkinaosuus on niin valtava, niin katsotaan asioita suosiolla Googlen näkökulmasta. Muut hakukoneet ja niiden toiminta-ajatus eivät merkittävästi eroa Googlesta.

Googlen toimintaideana on tarjota mahdollisimman relevantteja hakutuloksia “asiakkailleen” eli hakukoneen käyttäjille. Hakukone on tavallaan aika hankalassa välikädessä, kun sen pitää ensin silmänräpäyksessä päätellä, mitä hakukenttään kirjoitetun hakutermin avulla halutaan löytää. Sitten sen pitää miljardien verkkosivujen joukosta löytää salamannopeasti ne sivut, joiden se päättelee parhaiten vastaavan hakijan tarkoitusta ja järjestää ne paremmuusjärjestykseen. Googlen hakukoneen toimintaan voit syventyä hieman tarkemmin lukemalla blogitekstimme tiedonhaun tulevaisuudesta.

Hakukoneoptimoinnin perimmäiset tavoitteet

Hakukoneoptimoinnin eli SEO:n (Search Engine Optimization) tavoitteena on, että verkkosivusto pääsee Googlen valitsemien relevanttien hakutulosten joukkoon ja mahdollisimman korkealle sijoitukselle hakutuloksissa silloin, kun sitä koskevia hakuja tehdään.

SEO-toimenpiteiden tarkoituksena on kertoa Googlelle mahdollisimman hyvin, mitä aiheita verkkosivustolla käsitellään, mitä siellä voi tehdä ja mihin pulmaan Google-hakua tekevä henkilö voi löytää sieltä vastauksen. Samalla optimointityö varmistaa, että verkkosivusto pitää sen, mitä se on hakutulossivulla luvannut. Silloin verkkosivuille tuleva sivukävijä löytää sieltä helposti ratkaisun hakuunsa ja saa siten tarpeensa täytettyä. Mikäli kävijät poistuvat verkkosivulta usein hyvin nopeasti, hakukone vetää siitä melko pian sen johtopäätöksen, että vastausta ei löytynyt eikä sivustoa kannata sittenkään tarjota relevanttina hakutuloksena. Sivuston sijoitus hakutuloksissa heikkenee ja sen seurauksena sivukävijöiden määrä pienenee.

Optimointia tehdessä pitää siis muistaa, että sitä tehdään sekä hakukonetta että tiedonhakijaa varten. Hakukoneoptimoitu sivu on optimoitu sekä palvelemaan tiedonnälkäistä ihmistä että helpottamaan hakukoneen tehtävää tiedon välittämisessä eteenpäin. Kun tekee sivuston optimointia hakukoneen näkökulmasta, tulee yleensä samalla parantaneensa sivustoa myös sivukävijän näkökulmasta – ja päinvastoin.

Hakukoneoptimoinnin hinta maksaa itsensä takaisin

Onko hakukoneoptimointi kallista? On, mutta vain silloin, kun sen jättää tekemättä. Google-haun käyttäjät luottavat yleensä jopa yllättävänkin varauksettomasti siihen, että ensimmäisellä hakutulossivulla on parhaat hakutulokset. Jos verkkosivusi ei näy ensimmäisellä sivulla, yrityksesi häviää erän pääsemättä peliin edes mukaan. Tämä ajatuskulku kertoo kaunistelematta sen, että hakukoneoptimointiin kannattaa panostaa. Siihen sijoitetut eurot tulevat helposti takaisin, kunhan sijoitukset oikeiden hakujen kohdalla kohenevat.

Hakukoneoptimoinnin hinta: mistä maksat?

Hakukoneoptimointi on asiantuntijatyötä ja asiakas maksaa käytännössä työhön käytetystä ajasta ja sen vaatimasta erityisosaamisesta. Mitä laajemmasta liiketoiminnasta on kyse ja mitä laajempi verkkosivusto on optimoitavana, sitä enemmän aikaa ja osaamista tarvitaan, joten sitä enemmän hakukoneoptimointi maksaa.

Hakukoneoptimoinnin työvaiheet

SEO-optimointi palveluna pitää sisällään useita eri työvaiheita.

1. Asiakkaan liiketoimintaan perehtyminen

Aivan aluksi on tutustuttava huolella asiakkaan liiketoimintaan, tuotteisiin, palveluihin ja asiakkaan toimintaympäristöön. Yleensä tässä on päästy hyvin alkuun jo siinä vaiheessa, kun yhteistyösopimuksesta on neuvoteltu.

2. Laajuuden määrittely

Yhteistyössä asiakkaan kanssa pohditaan myös hakukoneoptimoinnin laajuutta. Joissakin tilanteissa on tarvetta sille, että koko verkkosivusto optimoidaan ja saadaan sen hakukonenäkyvyyttä parannettua kokonaisuudessaan. Toisinaan on tarve panostaa vain tiettyyn verkkosivuston osaan tai ainoastaan tiettyihin avainsanoihin ja niiden sijoitusten nostamiseen. Hakukoneoptimoinnin hinta muuttuu laajuuden mukaan.

3. Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimus on hakukoneoptimoinnille yhtä tärkeä kuin vankat perustukset pilvenpiirtäjälle. Ilman luotettavaa dataa on mahdotonta valita oikeat avainsanat, joiden varaan hakukoneoptimointia aletaan rakentaa. Avainsanatutkimuksen tekemiseen tarvitaan ohjelmisto, jolla kartoitetaan muun muassa avainsanojen hakuvolyymejä ja vaikeusasteita. Tärkeää on se, että osataan astua asiakkaan saappaisiin ja mietitään, mitä hakusanoja he käyttävät etsiessään kyseessä olevia tuotteita tai palveluita.

  • Avainsanojen kuukausittaiset hakumäärät selvitetään, jotta saadaan hyvä käsitys yleisimmin käytetyistä hakusanoista, hakutermeistä ja muuttuvista hakutrendeistä.
  • On otettava huomioon myös hakusanojen vaikeusaste eli kuinka kilpailtuja ne ovat. Jos jokainen saman alan yritys haluaa tulla löydetyksi samalla hakusanalla, on yksittäisen yrityksen vaikeampi saada sijoitustaan parannettua. Huolellisella avainsanatutkimuksella löydetään hakusanoja, joita haetaan riittävän paljon, mutta jotka eivät ole liian kilpailtuja.
  • Eri avainsanoilla on liiketoiminnan kannalta erilaisia rooleja. Jollakin hakusanalla tavoitellaan ostopolun alkuvaiheen näkyvyyttä eli toisin sanoen tietoisuuden kasvattamista. Jollakin toisella hakusanalla pyritään saamaan kiinni ne, jotka ovat enää pienen askeleen päässä ostopäätöksen tekemisestä. Jos hakukoneoptimoinnin budjetti on rajallinen, kannattaa aluksi panostaa jälkimmäiseen. Ostopolun alkupään hakusanoja ei pidä kuitenkaan täysin unohtaa, jotta hyötyä saadaan myös pitkällä tähtäimellä.

4. Verkkosivuanalyysi

Verkkosivuanalyysi kertoo, millä tasolla sivut ovat SEO:n kannalta. Analysointi tehdään monesta eri näkökulmasta, jotta löydetään kaikki hakukoneoptimoinnin kannalta olennaiset ongelmat, puutteet ja tärkeimmät kehityskohteet.

5. Linkkitutkimus

Linkkitutkimus kertoo verkkosivuston maineesta. Verkossa asiat ja sivustot yhdistyvät toisiinsa linkeillä. Verkkosivustolta voi olla linkkejä sen ulkopuolella oleville sivuille ja toki myös päinvastoin eli sivuston ulkopuolisilla verkkosivuilla on sivustolle ohjaavia linkkejä. Linkkitutkimuksella tarkastellaan linkkien määrää ja laatua. Sen perusteella ideoidaan linkkiprofiilin kehittämistä.

6. Kilpailija-analyysi

Kilpailija-analyysi on myös tärkeä optimoinnin vaihe. Usein joku toinen saman alan yritys on jo onnistunut hakukoneoptimoinnissa. Erilaisilla työkaluilla on mahdollista pureutua melko tarkkaankin kilpailijoiden tekemisiin ja löytää hyviä vinkkejä omaan optimointityöhön. Kilpailijoiden analysoinnista on hyötyä muun muassa avainsanojen valinnassa ja siinä, että kaikkea ei tarvitse aina keksiä itse aivan alusta asti.

7. Hakukoneoptimoinnin toimenpiteet

Vasta nyt päästään tekemään verkkosivustolle käytännön optimointitoimenpiteitä. Valmistautumiseen, analysointiin ja suunnitteluun menee yleensä aina enemmän aikaa kuin varsinaiseen optimoinnin tekemiseen, joten hakukoneoptimoinnin hinta ei peilaudu vain verkkosivustolla tehtyihin toimiin.

8. Tulosten seuranta

Seuranta on olennainen osa hakukoneoptimointia. Sen tarkoituksena on pitää silmällä sitä, miten verkkosivuston sijoittuminen hakutuloksissa muuttuu ja kehittyy. Omien avainsanojen ja sijoitusten lisäksi seurataan myös tärkeimpien kilpailijoiden tilannetta. Seuranta on helpointa tehdä siihen tarkoitetulla ohjelmalla, joka tämänhetkisten sijoitusten lisäksi näyttää myös sijoituksen muutoshistorian valitulla aikavälillä. Asiakkaalle toimitetaan seurantaraportit sovitun aikataulun mukaan.

9. Sisällöntuotanto

Sisällöntuotanto on usein tarpeen, jotta verkkosivuston hakukonenäkyvyyttä saadaan toden teolla parannettua. Mikäli olennaisten avainsanojen ympärille rakennettua hyvää verkkosivusisältöä ei ole, sitä on alettava tekemään. Usein avainsanatutkimusta ja verkkosivuanalyysiä tehdessä sisältötarpeita nousee esiin.

  • Hakukoneoptimoidut sisällöt ovat itse asiassa hyvin olennainen tekijä siinä, että verkkosivuille saadaan lisää liikennettä. Kun sivustolla on potentiaalisen asiakkaan mielestä hyödyllistä, kiinnostavaa ja laadukasta sisältöä, potentiaalinen asiakas alkaa katsoa yritystäsi luottavaisin silmin jo ostopolun alkuvaiheessa. Luottamus nostaa tuotteesi tai palvelusi kärkisijoille siinä vaiheessa, kun ostopäätös on ajankohtainen.
  • Myös Google luottaa verkkosivustoosi sitä enemmän mitä runsaampaa sen sisältö on ja mitä aktiivisemmin sivuston sisältöä päivitetään. Luotettavuus ja uskottavuus Googlen silmissä syntyy pitkillä sisällöillä, jotka on rakennettu selkeästi tietyn hakusanan ympärille ja joiden parissa sivukävijät viettävät aikaa mahdollisimman kauan.

Optimointi vaatii pitkäjänteistä tekemistä ja jatkuvaa kehitystä, vaikka asiakkaat joskus toivovatkin, että sen voisi laittaa kertaprojektina kuntoon. Jotta sijoituksia hakutulossivulla saataisiin parannettua ja hyvät sijoitukset olisivat pysyviä, pitää optimoinnin työvaiheita toistaa tarpeen mukaan uudelleen. Kilpailijat panostavat myös hakukoneoptimointiin ja siksi tilannetta on seurattava ja analysoitava jatkuvasti. Aina, kun jonkun hakusijoitus paranee, se tarkoittaa vastaavasti jollakin toisella sijoituksen heikentymistä. Hakukoneoptimointi ei tule koskaan valmiiksi.

Hakukoneoptimoinnin hinta sisältää työkalut

Hakukoneoptimoinnin työvaiheissa tarvitaan useita eri työkaluja tai ohjelmia. Osaa työkaluista voi pienessä mittakaavassa käyttää ilmaiseksi, mutta maksullisissa premium- tai pro-versioissa on toki monipuolisemmat ominaisuudet kuin niiden maksuttomissa versioissa. Ammattilaisilla on käytössään sekä kunnon välineet että osaaminen niiden hyödyntämiseen. Monet työkalut myös muuttuvat ja kehittyvät koko ajan, mikä tarkoittaa sitä, että uusien ominaisuuksien sisäistämiseenkin pitää varata aikaa.

Hakukoneoptimoinnin hinta: yhteenveto

Hakukoneoptimoinnin tekemättä jättäminen on tänä päivänä kallis ratkaisu. Jos potentiaaliset asiakkaat eivät löydä verkkosivustoasi vaivattomasti, menetät heidät kilpailijoillesi. Ostamalla verkkosivuston hakukoneoptimoinnin palveluna ammattilaiselta, saat käyttöösi parhaimmillaan vuosien kokemuksen ja monipuolisen osaamisen. Kun ostat hakukoneoptimointia ammatilaiselta, maksat käytännössä kolmesta asiasta:

  1. eri työvaiheisiin käytetystä ajasta
  2. ajan tasalla olevasta ammattitaidosta
  3. työhön tarvittavista ohjelmista

Hakukoneoptimoinnin hinta tulee kyllä myyntieuroina takaisin, kun verkkosivustosi hakukonelöydettävyys ja käyttäjäystävällisyys paranevat. Kun haluat kääntää yrityksesi liiketoiminnan kasvu-uralle, tutustu Digimogulin Markkinointi & kasvu -palvelupaketteihin. Aloitetaan keskustelu siitä, mitkä ovat teille sopivimmat kasvun keinot!

Ota yhteyttä