Blogi

Helppo markkinointisuunnitelma – [ilmainen pohja]

Markkinointisuunnitelma on tärkeä työkalu yrityksen liiketoiminnan kasvattamiseen. Jokaisella kasvua tavoittelevalla yrityksellä tulisi olla jonkinlainen markkinoinnin suunnitelma. Teimme avuksesi suunnittelupohjan, jolla luot ylätason suunnitelman helposti.

Helppo markkinointisuunnitelma – [ilmainen pohja]

Vanha sanonta kertoo, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Jokaisella kasvua tavoittelevalla yrityksellä tulisi olla näkemys tavoitteista ja niiden saavuttamisesta käytännössä. Markkinoinnin tavoite on tuoda yritys näkyväksi ja markkinointisuunnitelma on käytännöllinen työkalu tuloksen kasvattamiseen. Sen avulla huolehditaan, että tavoitteiden toteutumista voidaan seurata.

Onko yritykselläsi ajan tasalla oleva markkinointisuunnitelma? Teimme helpon pohjan, jonka avulla saat luotua nopeasti myyntiä tukevan suunnitelman. Kaikki tarvittava mahtuu yhdelle sivulle – eikö olekin kätevää?

Lataa helppo suunnittelupohja

Mikä on markkinointisuunnitelma?

Markkinoinnin perimmäinen tarkoitus on kasvattaa yrityksen myyntiä. Jotta potentiaalinen asiakas saa tietää palvelustasi, joka vastaa hänen tarpeeseensa, tarvitaan taustalle markkinointia ja mainontaa. Tehokas markkinointisuunnitelma auttaa kohderyhmän tunnistamisessa ja sen ymmärtämisessä. Markkinointi onkin tehokkainta silloin, kun viesti kohdennetaan oikealle kohderyhmälle. Markkinointisuunnitelmasta selviää kuinka viestisi ja kilpailuvalttisi saadaan kuuluville ja se antaa suuntaa tulevaisuuden tekemiselle.

Markkinointisuunnitelma koostuu eri markkinoinnin toimenpiteistä. Suunnittelun pohjana toimivat liiketoiminnan tavoitteet. Markkinointisuunnitelman ei tarvitse aina olla pitkä tai monimutkainen, kunhan se on olemassa. Suunnitelman tulisi olla punainen lanka, jota seurata, mutta liikkumavaaraakin on hyvä löytyä.

Markkinointisuunnitelman laatiminen vaatii aikaa ja resursseja, mutta sen tekeminen on tarpeellista jokaiselle kasvua tavoittelevalle yritykselle. Hyvän pohjatyön jälkeen suunnittelu on helpompaa. Kuten monessa asiassa, aloittaminen on vaikeinta. Ensimmäisen ylätason version suunnitelmasta voi tiivistää yhdelle sivulle.

Lataa ilmainen suunnittelupohja

Mitä markkinointisuunnitelma sisältää?

Jokainen yritys on omanlaisensa, eikä markkinointisuunnitelman tekemiseen ole yhtä tiettyä mallia. On kuitenkin asioita, mitä markkinointisuunnitelmassa olisi hyvä käydä läpi. Näitä ovat esimerkiksi ihanneasiakas ja kohderyhmä, yrityksen viesti heille, markkinointikanavat ja tapa millä lämpimät liidit käännetään kaupoiksi. Suunnitelmaan kannattaa sisällyttää myös, miten markkinoidaan nykyisille asiakkaille.

Tärkeimpiä asioita markkinointisuunnitelmaa tehtäessä on miettiä, keitä yrityksen asiakkaat ovat ja mistä kanavista heidät tavoittaa. Resursseja ei kannata laittaa kanaviin, joita käyttävät pääasiassa kohderyhmäsi ulkopuolella olevat henkilöt – jos haluat tavoittaa nuoret, miksi mainostaisit keski-ikäisten suosimissa kanavissa?

Markkinointisuunnitelman tulisi olla mahdollisimman realistinen ja sitä tehdessä kannattaa muistaa yrityksen resurssit – onko yrityksellä esimerkiksi mahdollisuutta panostaa samaan aikaan useampaan eri kanavaan? Kuka tekee konkreettiset toimenpiteet suunnitelman käyttöönotoksi? Markkinointisuunnitelman tueksi voi tehdä markkinoinnin vuosikellon. Vuosikello auttaa pysymään aikataulussa ja budjetissa.

Miksi markkinointisuunnitelma kannattaa tehdä?

Haluatko, että markkinoinnin budjetti käytetään niin tuottavasti kuin mahdollista? Markkinoinnin suunnittelu on tärkeää niin suurille kuin pienemmillekin yrityksille. Varsinkin silloin, kun markkinointiin on käytettävissä vähemmän resursseja, on erittäin tärkeää, että ne kohdistetaan oikeisiin paikkoihin. Markkinointisuunnitelman avulla markkinoinnin toteuttaminen on tavoitteellisempaa ja paremmin kohdennettua.

Markkinoinnin tulisi olla suunnitelmallista niin kuin muunkin liiketoiminnan. Ilman suunnitelmaa on hankala tarkastella, onko tavoitteisiin päästy. Markkinoinnin päätavoite on kasvattaa yrityksen myyntiä ja markkinointisuunnitelma on käytännöllinen työkalu tuloksen kasvattamiseen. Sen avulla huolehditaan, että tavoitteiden toteutumista voidaan seurata.

Lataa helppo suunnittelupohja

Markkinointisuunnitelman hyötyjä ovat:

  • Markkinoinnin tulokset parantuvat
  • Markkinoinnin tavoitteiden asettaminen ja seuraaminen selkeämpää
  • Auttaa näkemään mitä asioita tehtiin hyvin ja missä on kehittämisen varaa
  • Auttaa tunnistamaan kohderyhmän ja ymmärtämään kuinka yrityksen palvelu kohtaa heidän tarpeensa

Markkinointisuunnitelmaa voi muokata järjestelmällisesti pohjautuen tuloksiin ja seurattaviin mittareihin. Suunnitelma auttaa pitämään markkinoinnin jatkuvana toimintana ja hahmottamaan sen kokonaisuutena. Muista kuitenkin, että markkinointisuunnitelmasta on hyötyä vain, jos sitä noudatetaan. Älä siis tyydy suunnitelmiin ilman konkreettisia toimenpiteitä.

Mikäli yritykselläsi ei ole resursseja markkinointisuunnitelman tekemiseen, kannattaa suunnittelutyö ulkoistaa markkinoinnin palveluja tarjoavalle yritykselle. Me Digimogulilla teemme markkinoinnin suunnittelun tiiviisti yhteistyössä asiakkaan kanssa ja toteutamme käytännön toimenpiteet! Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää.

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä