Blogi

Kuinka kasvattaa yrityksen näkyvyyttä verkossa

Ilman näkyvyyttä ei ole asiakkaita ja ilman asiakkaita ei ole liikevaihtoa. Jokaisen yrityksen on panostettava oman näkyvyytensä kasvattamiseen, mutta kuinka sitä kannattaa hankkia ja millaisia vaihtoehtoja on olemassa?

Kuinka kasvattaa yrityksen näkyvyyttä verkossa

Yrityksen näkyvyyttä voidaan kasvattaa kaikkien niiden kanavien avulla, joissa tavoiteltavat henkilöt, eli yrityksen kohderyhmä viettää aikaansa. Näkyvyyden kasvattamiseen liittyy huolellinen suunnitelmallisuus, jonka avulla tavoitteisiin päästään nopeammin, paremmin ja tehokkaammin. 

Markkinoinnin suunnitteluun pätee kolme tärkeää sääntöä, jotka kannattaa huomioida ennen kuin alkaa suunnittelemaan yrityksen näkyvyyden kasvattamista:

 1. Ensimmäinen sääntö on määrittää se tavoite, jonka vuoksi näkyvyyttä lähdetään hakemaan. Halutaanko kasvattaa yrityksen bränditietoisuutta vai asiakkaiden ymmärrystä tuotteiden käyttötarkoituksesta? Tavoite on myös hyvä kirjata ylös ja miettiä erilaisia keinoja sen saavuttamiseksi. Kun tavoite on määritelty, pystytään hahmottamaan kohderyhmän segmentit selkeämmin. Tämä puolestaan auttaa suunnittelemaan millä perusteilla mitataan erilaisten kampanjoiden onnistumista.
 2. Toinen sääntö on valita markkinointiviestinnälle ytimekäs ydinsanoma, josta voidaan viestiä kohderyhmälle. Kun viesti on selkeä yritykselle itsellensä, se välittyy myös paremmin muille.
 3. Kolmas sääntö on miettiä tavoitteeseen ja viestin perille viemiseen sopivat kanavat. Tulevatko ne oman, ostetun vai ansaitun median kautta? Viestintäkanavien tulee olla sellaisia, joilla tavoitetaan kohdeyleisö ja jotka sopivat parhaiten viestin perille viemiseen.

Tämä artikkeli käsittelee näkyvyyden kasvattamista hakukone-, display, some- ja medianäkyvyyden näkökulmista. Käymme myös lyhyesti läpi muutamia tehokkaita mainostapoja, joilla voidaan markkinoida edellä mainituissa kanavissa.

Näkyvyyden kasvattaminen hakukonemarkkinoinnilla

Suomessa tehdään yli kymmenen miljardia Google hakua vuosittain, joka tarkoittaa yli 30 miljoonaa hakua päivittäin. Tietoa haetaan aina arjen ongelmista ostospäätöksen tekemisen tueksi asti.

Kun potentiaalinen asiakas on ostoaikeissa, hän vertailee ostokseen liittyviä ominaisuuksia ja hintoja eri toimittajien ja palvelutarjoajien välillä. Iso osa hauista tehdäänkin ostohetkellä myymälässä tai verkkokaupassa ja ne ketkä pääsevät vertailuun mukaan, ovat niitä joilta päädytään ostamaan. On siis itsestään selvää miksi hakukoneet ovat tärkeä kanava potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseen. Kun ihmiset hakevat tietoa hakukoneen kautta, he ovat myös valmiita vastaanottamaan sitä

Hakukonenäkyvyyttä voi hankkia verkkosivujen hakukoneoptimoinnilla sekä hakukonemainonnalla. Jälkimmäinen on ostettua mainontaa, jolla saadaan näkyvyyttä nopeasti ja tehokkaasti. Vaatimuksena on kuitenkin mainosbudjetti, joka ollaan valmiita sijoittamaan hakukonenäkyvyyteen. 

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan verkkosivujen kehittämistä niin, että ne esiintyvät hakukoneissa halutuilla hakutermeillä ja avainsanoilla ilman maksettua mainontaa. Tähän vaikuttavat verkkosivujen tekniikka, rakenne, sisällöt, sisällön optimointi sekä verkkosivuston liikenne ja käyttäjäkokemus.

Google arvioi näyttämänsä haut sen mukaan kuinka relevanttia informaatiota verkkosivut sisältävät hakusanaan tai -lausekkeeseen liittyen. Jos hakukoneesta etsitään tietoa kukkien hoidosta, hakukone etsii kattavimmin aihetta käsittelevät verkkosivut, jonka jälkeen se analysoi kuinka tyytyväinen hakija on lopputulokseen. Analysointiin vaikuttaa mm. valitulla sivustolla vietetty aika, monellako alasivulla on vierailtu ja kuinka korkea on välittömän poistumisen aste. Yritysten kannattaakin panostaa laadukkaaseen ja kattavaan sisältöön, joka on jäsennelty otsikoinnin, kuvien ja muiden keinojen avulla. Muita vaikuttavia asioita ovat mm. sivuston metatiedot eli yksittäisten sivujen otsikointi ja kuvausteksti, URL-osoite sekä sivuston käytettävyys ja sivuston ulkoiset sekä sisäiset linkit. Kaiken kaikkiaan sivujen luonnolliseen hakukonenäkyvyyteen vaikuttaa yli 200 yksittäistä tekijää.

Sisältö kannattaa aina otsikoida niillä avainsanoilla, joilla halutaan saada näkyvyyttä hakukoneesta. Jos halutaan, että Google tunnistaa sivun, kun ihmiset etsivät tietoa juhannuksesta, kannattaa otsikoinnissa käyttää termiä ”juhannus” enemmin kuin ”keskikesänjuhlaa”. Sama pätee myös toisinpäin: ”juhannusjuhlat” -nimikkeellä saat näkyvyyttä haulle ”juhannusjuhla”, mutta et välttämättä haulle ”kesäjuhlat”. Sivujen otsikointi kannattaa siis tehdä aina tärkeimpien avainsanojen mukaan sen sijaan, että keskittyy keksimään sisältöä kuvaamattomia otsikoita.

Google-mainonta eli Google Ads

Google-mainonta on tehokas tapa nostaa verkkosivujen hakukonenäkyvyyttä, sillä Google näyttää hakutuloksissaan aina ensimmäisinä maksetun mainonnan kautta sijoittuneet hakuvaihtoehdot. Varsinkin mobiililaitteissa maksetut mainokset saavat huomattavan suuren tilan alkunäkymästä. Hakukonemainokset näkyvät hakukoneiden hakutuloksina niille määriteltyjen kohdennusten mukaisesti. Google-mainontaa voidaan toteuttaa itsenäisesti tai ulkoistamalla mainonta Google Partner -toimistoille, jotka tekevät Google-mainontaa ammatikseen.  

Googlen hakukonemainonnan suunnittelu lähtee liikkeelle aina mainoskampanjan kohderyhmien ja tavoitteiden määrittämisestä, sillä kampanjoiden budjetointi ja kampanjatyyppi asetetaan niiden pohjalta. Kampanjatyypillä tarkoitetaan sitä, valitaanko kampanjan asetuksiksi esimerkiksi hakukonemainonta, display-mainonta vai niiden yhdistelmä.

Mainosten kohderyhmien määrittäminen auttaa mm. mainosten alueellisessa rajaamisessa. Jos halutaan esimerkiksi tavoitella asiakkaita yksittäisistä kaupungeista, voidaan kampanjan sijaintivaihtoehdoksi määrittää esimerkiksi Helsinki ja Oulu sekä kielivaihtoehdoiksi suomen-, ruotsin- ja englanninkieli, mutta jättää ulkopuolelle kaikki ne sijainnit ja kielet, jotka eivät sisälly kohderyhmään. Kielisyys tulkitaan käyttäjän selainasetuksista ja oletetaan, että näillä kieliasetuksilla näissä kaupungeissa asuvista ihmisistä suuri osa ymmärtää suomenkielisiä mainoksia.

Mainoskampanjan budjetti ja budjetointistrategia valitaan käytettävissä olevan markkinointibudjetin ja tavoitteiden pohjalta. Kun tavoitteena on esimerkiksi näkyvyyden ja verkkosivustoliikenteen kasvattaminen, hinnoittelustrategiaksi voidaan valita näihin tarkoitetut hinnoittelumallit. Hinnoittelumalleja käyttäessä mainoskampanjalle voidaan asettaa päiväkohtainen maksimibudjetti, joka lasketaan kampanjakohtaisen budjetin ja sen päivien keston mukaisesti. Toinen vaihtoehto on käyttää manuaalisesti asetettua klikkauskohtaista hintaa, jolla määritellään valmiiksi se, kuinka paljon ollaan valmiita maksamaan yhdestä mainoksen klikkauksesta. Jos suunnittelet mainontaa Google Partner-toimiston kanssa, sinulle riittää, että tiedät etukäteen kampanjasi kokonaisbudjetin.

Viimeisenä hakukonekampanjalle suunnitellaan mainosryhmät, avainsanat, mainokset sekä niiden laskeutumissivut. Ulkoistetussa Google-mainonnassa nämä vaiheet jäävät markkinointitoimistolle. Jos suunnittelet mainosryhmät itse, tässä on muutama vinkki, jotka kannattaa pitää mielessä mainosryhmien suunnittelussa:

 1. Pidä huoli, että mainostesi laskeutumissivut liittyvät mainosryhmäsi avainsanoihin ja mainosteksteihin. Jos laskeutumissivut ovat epärelevantteja, sivujen välitön poistumisprosentti kasvaa ja mainosten laatupisteet kärsivät. Tämä tarkoittaa samalla myös heikompaa mainossijoitusta eli joudut laittamaan enemmän rahaa mainontaan saavuttaaksesi näkyvyyttä.
 2. Avainsanojen suunnittelussa on huomioitava erilaiset hakusanayhdistelmät sekä niiden näkyvyys hakukoneissa. Eniten hakuja saavat hakusanat ovat hintakilpailussa kalleimpia, mutta niiden näkyvyys on kaikkein suurin.
 3. Suunnittele avainsanasi tarkasti. Voit käyttää hakusanojen suunnittelussa erilaisia hakusanaohjelmia sekä omaa mielikuvitustasi. Tärkeintä on, että muistat käyttää paljon erilaisia hakusanayhdistelmiä, muotoja ja hakulausekkeita. Lisää tietoja hakulausekkeiden muodosta löydät täältä.
 4. Hyödynnä mainostilasi kokonaan. Käytä sisällössä molempia otsikoita, kuvaustekstiä sekä linkkien näkyvien URL-osoitteiden muokkausta. Muista myös hyödyntää mainoslaajennuksia, kuten sivustolinkkejä ja puhelinlaajennuksia.

Google Display -mainonnalla näkyvyyttä miljooniin verkkosivustoihin, blogeihin ja mobiiliapplikaatioihin

Google Display -mainonnalla tarkoitetaan Googlen hakukoneiden ulkopuolista mainontaa, jota voidaan esittää erilaisissa verkkosivustoissa, blogeissa ja. mobiiliapplikaatioissa esimerkiksi kuvien ja animoitujen display-mainosten muodossa. Google Display -mainokset näkyvät Googlen kumppaniverkostossa, joka Googlen mukaan kattaa yli kaksi miljoonaa verkkosivustoa, blogia ja mobiiliapplikaatiota tavoittaen yli 90 prosenttia kaikista internettiä käyttävistä maailman ihmisistä.

Google Display -mainontaa voidaan soveltaa useampaan käyttötarkoitukseen erilaisten kohdentamistapojen mukaan. Perinteinen tapa sopii yrityksille, jotka haluavat tavoittaa uusia asiakkaita siellä missä he viettävät aikaansa verkossa. Tässä tapauksessa mainontaa kohdennetaan potentiaalista asiakasta kiinnostavien aiheiden tai aihepiirien kautta. Lisäksi mainontaa voidaan kohdentaa kampanjaan valittujen avainsanojen perusteella. Tällöin mainoksia kohdennetaan automaattisesti valittuja avainsanoja sisältäviin verkkosivustoihin ja blogeihin. Näitä kanavia, joissa mainontaa näytetään, voidaan myös lisätä ja poistaa kampanjan aikana. Perinteistä tapaa käytetään yleensä silloin, kun yritys haluaa saada mahdollisimman laajaan mediaverkoston käyttöönsä. 

Toinen tapa tehdä Google Display -mainontaa tapahtuu uudelleenmarkkinoinnin avulla. Tämä tarkoittaa mainonnan kohdentamista niille potentiaalisille asiakkaille, jotka ovat jo vierailleet yrityksen sivuilla, mutta eivät ole suorittaneet haluttua tavoitetta, esimerkiksi ladanneet lisämateriaalia, tilanneet palvelua tai ostaneet tuotteita. Kun käyttäjä poistuu yrityksen sivuilta tai verkkokaupasta ja siirtyy esimerkiksi jonkun verkkomedian sivuille, hän näkee juuri niitä mainoksia mitä uudelleenmarkkinointiin on määritelty.

Muu display-mainonta

Display-mainontaa voidaan tehdä myös muilla tavoin kuin Googlen verkostossa. Monilla mediataloilla on oma display-verkostonsa, joka koostuu yleensä sen omistamista verkkopalveluista. Mediatalot myyvät mielellään suoraan mainostilaa omiin verkkopalveluihinsa. Näihin verkkopalveluihin voidaan päästä näkymään myös muutenkin kuin ostamalla mediatilaa suoraan yksittäisiltä mediatalolta. Nykyään on olemassa erilaisia verkkomainonnan hallinnan järjestelmiä, joilla voidaan yhdistellä älykkäästi ristiin haluttua kohderyhmädataa ja useanlaisia verkkopalveluja mediataloriippumattomasti.

Tiedottamisella voidaan saada laajaa mediahuomiota ilman ostettua mediatilaa

Tiedottamisella tarkoitetaan yrityksen tärkeiden uutisten jakamista suoraan toimittajille, jotta näiden pohjalta kirjoitettaisiin artikkeli, jonka kautta yritys saa medianäkyvyyttä. 

Käytännössä tämä voisi mennä näin: 

 1. Yritys on kehittänyt uuden mobiiliapplikaation, josta se haluaa viestiä maailmalle.
 2. Viestintävastaava kirjoittaa tiedotteen.
 3. Tiedote jaetaan toimittajille joko suoraan sähköpostilla tai tiedotejakelupalvelun avulla (esim. ePressi tai Cision).
 4. Toimittaja päättää onko tiedote mielenkiintoinen kohderyhmälleen ja kirjoittaako hän sen pohjalta uutisen mediaan.

Tiedottamisen etu on siinä, että yritys pystyy saamaan tiedotteillaan laajan mediahuomion ilman maksettua mainostilaa. Lehdistötiedotteita kirjoittaessa on hyvä muistaa se, että toimittajat julkaisevat vain tiedotteita jotka ovat sekä kiinnostavia että raakaa faktaa. Tiedote ei ole markkinointimateriaalia. Näkyvyyden saaminen tiedotteilla riippuu siis käytännössä siitä, kuinka kiinnostavaa sisältöä onnistutaan luomaan omalle kohderyhmälle. 

Lehdistötiedotteet ovat toimittajille kullanarvoisia, koska ne ovat merkittävä lähde erilaisten uutisten ja artikkeleiden työstämiseen. Toimittajat lukevat tiedotteita useita kertoja päivässä, jotta ajankohtaiset julkaisut tulevat löydetyksi. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että yritys tiedottaa aktiivisesti ajankohtaisista asioistaan. Tiedotteet kannattaa kohdentaa oikeille toimittajille toimialan mukaan ja pitää otsikot mielenkiintoisina. Tämä nostaa tiedotteiden arvostusta toimittajien silmissä. 

Muita tärkeitä ominaisuuksia ovat tiedotteen helppolukuisuus, visuaalinen ilme sekä lähetysmuoto. Lisäksi, tiedote kannattaa lähettää tavallisena sähköpostiviestinä liitetiedoston sijaan, koska viestillä lähetettävät tiedotteet ovat nopeampi ja helpompi avata etenkin mobiililaitteissa. Jos tiedotteeseen halutaan lisätä kuvia liitteinä, niistä voi mainita tiedotteen lopussa.

Tässä seitsemän vinkkiä laadukkaaseen tiedottamiseen:

 1. Suunnittele tiedotteesi sisältö sellaiseksi, että se kiinnostaa kohderyhmääsi.
 2. Älä tee tiedotteista mainoksia, vaan pysyttele faktoissa.
 3. Pidä tekstisi mielenkiintoa yllä sopivilla väliotsikoilla.
 4. Lisää tiedotteen liitetiedostoksi hyvälaatuisia kuvia, jotka tukevat tekstisi sisältöä.
 5. Suunnittele pääotsikkosi sellaiseksi, jolla herätät myös toimittajien mielenkiinnon.
 6. Kohdista tiedote niille toimittajille, joiden toimialaan sisältösi liittyy.
 7. Lisää tiedotteen loppuun yhteyshenkilön yhteystiedot, jolta toimittaja voi kysyä lisätietoa julkaisusta.

Yrityksen näkyvyyden kasvattaminen sosiaalisessa mediassa

Suurin osa suomalaisista viettää päivittäin aikaansa yhdessä tai useammassa sosiaalisen median kanavassa ja viikoittain sosiaalisen median käyttämiseen kulutetaan keskimäärin 4,5 tuntia. On siis selvää, että oikein käytettynä sosiaalinen media on tehokas tapa kasvattaa yrityksen näkyvyyttä. 

Erilaisia sosiaalisen median kanavia on lukuisia ja uudet, toinen toistaan trendikkäämmät palvelut ja sovellukset saattavat sekoittaa ajatuksia. Missä kanavissa juuri oman yrityksen tulisi näkyä, viestiä ja vaikuttaa? Sosiaalisen median näkyvyyden kasvattamista kannattaakin suunnitella arvioimalla ne kanavat, jotka oikeasti luovat arvoa yrityksen bisnekselle – siis tunnistamalla ne kanavat, joissa kohderyhmä ja potentiaaliset asiakkaat viettävät aikaa. Eri kanavien demografiset ominaisuudet ja kulttuuri eroaa merkittävästi toisistaan, joten on tärkeä arvioida kanavien toimivuutta oman toiminnan, tavoitteiden ja resurssien kannalta. Kun puhutaan näkyvyyden kasvattamisesta niin oikeiden kanavavalintojen ja sisältöjen kautta yritys saa viestinsä välitettyä uusille kohderyhmille, joita se ei välttämättä muuten tavoittaisi.

Moni sosiaalisen median kanava on ajan saatossa vähentänyt luonnollisten viestien näkyvyyttä ja nostanut vastaavasti mainossisältöjen näkyvyyttä. Tämä on ihan luonnollista, koska näitäkin kanavia pyörittävät erilaiset voittoa tavoittelevat yhtiöt.

Tärkeintä sosiaalisen median mainonnan, kuten kaiken mainonnan suunnittelussa, on kohderyhmien ja kampanjan tavoitteiden määrittäminen, viestintäkeinojen ja ajoituksen suunnittelu sekä kampanjan budjetointi. Monet yritykset tekevät sosiaalisessa mediassa sen virheen, että mainontaa yritetään kohdentaa koko yrityksen potentiaaliselle kohderyhmälle. Tällöin mainosbudjetti kasvaa ja kohdentamisen tehokkuus laskee. Jos yritys tavoittelee esimerkiksi Facebookissa vanhempaa kohderyhmää, mainontaa on turha kohdentaa koskemaan kaikkia ikäryhmiä. Samoja mainoskampanjoita on helppo toteuttaa uudelleen erilaisille kohderyhmille. Kampanjoilla voidaan yhtä lailla tehdä alueellista testausta ja mainostaa kuukausi kerrallaan yhdessä kaupungissa. Muutaman testauskerran jälkeen tiedetään, mikä on yritykselle tuottavin kohdemarkkina ja tapa tehdä mainontaa. 

Kampanjatavoitteiden määrittäminen auttaa sisällönsuunnittelussa ja mainosten tehokkuuden mittaamisessa. Kun tiedetään valmiiksi, mitä mainonnalla halutaan tavoittaa, ymmärretään myös helpommin millaisilla mittareilla kannattaa mitata mainoskampanjoidemme onnistumista. 

Sisällön luomista on turha rajoittaa omilla osaamisalueilla tai ennakkoluuloilla. Kannattaa enemmin miettiä, millainen viestintä kiinnostaa kohderyhmää ja sen jälkeen rajata vaihtoehdot niihin, joihin omat resurssit antavat mahdollisuuden. Esimerkiksi livestriimausten käyttäminen julkaisuissa on kasvattanut suosiotaan maailmalla sen jälkeen, kun Facebook julkaisi videoiden liveversion käyttöönsä. Facebookin mukaan videoiden julkaisut keräävät kymmenen kertaa enemmän kommentteja kuin tavalliset julkaisut. Myös Mark Zuckerberg uskoo, että videot ovat Facebookin tulevaisuus. ”En olisi yllättynyt, että viiden vuoden kuluttua kaikki Facebookissa jaettavat julkaisut olisivat videoita,” Zuckerberg kertoo BuzzFeedin haastattelussaan.

Jos siis luulet, että videoiden ja livestriimien tuottaminen sosiaaliseen mediaan olisi tehokas tapa saavuttaa kohderyhmäsi mielenkiinto, selvitä millaisia mahdollisuuksia videoiden tuottamiseen on, ennen kuin rajaat sen kokonaan ulkopuolelle sisällöistäsi.

Mikäli et halua ulkoistaa koko some-mainontaa, voit ulkoistaa siitä ainoastaan sen osa-alueen, jossa tarvitset ulkopuolista osaamista. Lisäksi on tärkeää suunnitella etukäteen, mitä asioita halutaan ja pystytään mittamaan ja millä keinoin, jotta seuraavaa mainoskampanjaa voidaan kehittää entistä tehokkaammaksi.

Vaikuttajamarkkinoinnilla nopeaa näkyvyyttä

Vaikuttajamarkkinointi on yksi tehokkaimmista ja nopeimmista tavoista tehdä tuntematon tunnetuksi tänä päivänä. Urheilijat, laulajat, some-julkkikset ja monenlaiset asiantuntijat tekevät vaikuttajamarkkinointia niin digitaalisissa kuin perinteisissäkin kanavissa. Mitä seuratumpi persoona, sitä enemmän näkyvyyttä.

Vaikuttajamarkkinoinnin tavoitteena on viedä yrityksen markkinointiviesti potentiaalisille asiakkaille kohderyhmässään uskottavan ja arvostetun henkilön välityksellä. Nuorten keskuudessa vaikuttajamarkkinointia tehdään mm. erilaisten some-kanavien, kuten YouTuben, Instagramin ja Snapchatin kautta. Vaikuttajamarkkinointi on kanavasta riippumatonta, joten käytännössä sitä voidaan toteuttaa missä tahansa, milloin tahansa ja miten tahansa. Monipuolista vaikuttajamarkkinointia viedään eteenpäin kanavaan katsomatta ja erilaisia sisältöjä voidaan rakentaa yhden ja saman teeman alle. Markkinoinnin kustannustehokkuus riippuu täysin vaikuttajan ja tilaajan välisestä sopimuksesta, sisällöntuotannon keinoista ja valituista kanavista. 

Vaikuttajamarkkinoinnin suosio on kasvanut Suomessa sosiaalisen median ja muiden digitaalisten kanavien myötä. Yli 70 prosenttia kuluttajista kertoo ostavansa tuotteen todennäköisemmin, jos on nähnyt, että sitä suositellaan sosiaalisessa mediassa.

Yksi keino toteuttaa vaikuttajamarkkinointia digitaalisissa kanavissa on bloggaajan ja yrityksen välinen yhteistyö. Tällä tarkoitetaan, että yritys maksaa bloggaajille julkaisuista, joihin he sisällyttävät yrityksen haluamia tuotteita tai palveluita. 

Bloggaamisen rinnalla erityistä suosiotaan on kasvattanut myös vloggaaminen – bloggaamisen videomuoto. YouTubella on maailmanlaajuisesti 1,5 miljardia aktiivista seuraajaa, joista Suomalaisia on 2,4 miljoonaa. Tämän lisäksi videoita katsellaan myös muissa sosiaalisen median kanavissa yhä enemmissä määrin. Samaan aikaan kun videoiden suosio kasvaa kasvamistaan, on vloggaajien medianäkyvyys saanut myös mainostajien mielenkiinnon heräämään. Tubettajien kanssa tehtävät yhteistyöt ovat kasvamassa ja tämä yritysten kannattaa huomioida suunnitellessaan oman näkyvyytensä kasvattamista vaikuttajamarkkinoinnilla.

Natiivimainonta 

Natiivimainonta on sisältömarkkinoinnin muoto, jota luodaan ostettuihin medioihin, kuten lehtien palstoille, blogeihin ja omaan toimialaan liittyville verkkosivustoille. Natiivimainonta poikkeaa sisältömarkkinoinnista ainoastaan siinä, että yritykset julkaisevat sisältöä omien medioidensa ulkopuolella. Kun sisältömarkkinointia kehitetään yrityksen omaan blogiin ja sen some-kanaviin, natiivimainontaa suunnitellaan julkaistavaksi esimerkiksi aikakausi- ja iltapäivälehtien sivustoille.

Natiivimainonta on usein rakennettu sellaiseksi, ettei lukija edes ymmärrä lukevansa ostettua mainosta. Sen sisältö saattaa liittyä esimerkiksi ajankohtaisiin tapahtumiin, kuten kesäjuhliin, jonka sisälle on ujutettu taitavasti tietoa mainoksen maksaneen yrityksen tuotteista tai palveluista. Natiivimainonta on siis niin sanottua piilomainontaa, jossa mainoksen sisältö pyritään rakentamaan niin hyvin, ettei lukija välttämättä edes ymmärrä lukevansa mainostekstiä. Hyviä esimerkkejä natiivimainonnasta ovat yritysten tuotesijoittelut artikkelissa suositeltuun ruokavalioon, kehonhuoltoon tai esimerkiksi kauneudenhoitoon. Myös ruoka-ainereseptit, joissa ainesosaluettelo on rakennettu merkkikohtaisesti, on omanlaistaan tuotesijoittelua.

Vaikka maksetun mainoksen sisällöt voivat muistuttaa perinteisiä artikkeleita, natiivimainoksen tunnistaa aina sen sponsorimerkinnästä. Tämän vuoksi sisältöjen otsikoinnit kannattaa suunnitella mahdollisimman houkutteleviksi. Hyvin rakennettu ja kiinnostava julkaisu kerää lukijoita, vaikka lukija lopulta ymmärtää sisältöön liittyvän mainontaa. 

Display-mainontaan verrattuna natiivimainontaa voidaan pitää asiakasläheisempänä mainosvaihtoehtona, sillä mainos ei keskeytä lukijan toimintaa verkossa, ellei lukija päätä itse avata artikkelia. Toisaalta natiivimainonnan kohdennettavuus on heikompaa kuin display-mainonnan, koska natiivimainonta on yleensä mediakohtaista kun taas displayssa on käytettävissä paljon erilaisia mediavaihtoehtoja.

Katso esimerkki Tempurin tuottamasta ja Iltalehdessä julkaistusta natiivimainoksesta tästä.

Yhteenveto

Yrityksen näkyvyyttä voidaan kasvattaa monissa erilaisissa medioissa, yrityksen kohderyhmästä riippuen. Googlen hakukone- ja Display-verkosto kattaa suurimman osan koko maailman verkossa selailijoista, jonka takia yrityksen kannattaa huomioida näiden verkostojen erilaiset hyödyntämisvaihtoehdot markkinoinnissaan. Googlen hakukonenäkyvyyttä voidaan kasvattaa omien verkkosivujen kehittämisellä hakukoneystävällisemmiksi, sekä ostamalla maksettua hakukonemainontaa Googlen tai Google Partner -toimistojen kautta. Googlen Display -verkostoa voi puolestaan hyödyntää hakukonemarkkinoinnin yhteydessä tai ilman sitä. Display-mainontaa suunniteltaessa kannattaa muistaa myös uudelleenmarkkinoinnin mahdollisuudet, joiden avulla pystytään tavoittamaan niitä verkkosivustovierailijoita, jotka ovat jo käyneet katselemassa yrityksen tuotevalikoimaa ja todennäköisesti harkitsevat ostoa.

Medianäkyvyyttä voidaan hankkia sekä tiedottamisen että maksetun mainonnan kautta. Tiedottamisella näkyvyyttä saadaan ilman maksettuja mainospaikkoja, mutta tiedotteiden jakaminen toimittajille ei automaattisesti takaa hyvää medianäkyvyyttä. Tiedottamisella ansaittuun medianäkyvyyteen vaikuttavat mm. sisältöjen laatu ja niiden mielenkiintoisuus. Natiivimainonnalla mediatilaa voidaan puolestaan ostaa maksetuilta mainospaikoilta. Natiivimainonnalla viestitään kuluttajille yrityksen tuotteista ja palveluista sisältömarkkinoinnin omaisesti niin, ettei kuluttaja koe lukevansa mainosta.

Sosiaalisessa mediassa näkyvyyttä voidaan saada omien julkaisujen, ostetun mainonnan sekä vaikuttajamarkkinoinnin kautta. Suosituimpia sosiaalisen median kanavia ovat Suomessa Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat ja WhatsApp. Viestintäkanavissa vaikuttaminen kannattaa valita oman kohderyhmän ja tavoitteiden pohjalta. Onnistunut markkinointiviestintä sosiaalisessa mediassa vaatii vähintään yhtä pitkäjänteistä työtä, kuin muissakin mediakanavissa. Viestinnän on oltava jatkuvaa ja sitä on pystyttävä kehittämään potentiaalisten asiakkaiden kiinnostuksen kohteiden ja tarpeiden mukaan.

Ota yhteyttä