Blogi

Laadukkaat verkkosivut ovat hyvää asiakaspalvelua

Minkälainen asiakaskokemus syntyy verkkosivustollasi? Löytääkö kävijä nopeasti etsimänsä tiedot, vai hukkuuko hän näytölle tulostuvien virheilmoitusten alle tai eksyy alasivujen viidakkoon? Verkkosivujen laadun mittaamisesta kannattaa tehdä säännöllinen rutiini.

Laadukkaat verkkosivut ovat hyvää asiakaspalvelua

Verkkosivustot ja niissä käytettävät teknologiat kehittyvät uskomattomalla vauhdilla. Laadukkaat verkkosivut voidaan rakentaa monella eri tavalla useaan eri tarkoitukseen. Moni asia verkkosivuston kehittämisessä on tapauskohtainen tai jopa mielipidekysymys, jossa vääriä vastauksia ei ole.

Tilaa verkkosivuston suorituskykypaketti

On kuitenkin karikoita, joihin osuessaan verkkosivut voivat joutua ongelmiin. Näihin asioihin on olemassa ehdottomasti vääriä valintoja. Jotta pysymme turvassa karikoista, tarvitsemme majakan opastamaan ja varoittamaan väärästä suunnasta. Tarvitsemme automatisoituja testejä osoittamaan ongelmakohdat taataksemme verkkopalvelun laadun. Paras työkalu laadun mittaamiseen on Googlen avoimen lähdekoodin Lighthouse.

Laadukkaat verkkosivut, kannattava sijoitus tulevaisuuteen

Laadukkaat verkkosivut toimivat kaikille käyttäjille, riippumatta käyttäjän iästä, mahdollisista vammoista tai näkö- ja kuulokyvystä. Laadukkaat verkkosivut toteutetaan parhailla käytännöillä, eivätkä ne sisällä tunnettuja tietoturvahaavoittuvuuksia. Laadukas sivusto on nopea, toimii paremmin ja on turvallisempi käyttää tarjoten näin hyvän asiakaskokemuksen, joka taas auttaa erottumaan kilpailijoista ja saa asiakkaat sitoutumaan. Tämä näkyy myös rahallisesti tulevaisuudessa.

Google suosii laadukkaita sivustoja, joten ne sijoittuvat hakutuloksissa muita korkeammalle.

Verkkosivuston laadun mittaus paljastaa pahimmat ongelmat, jotka voivat ajaa käyttäjän pois, laskea sijoittumista hakutuloksissa tai estää sivustolle saapumisen kokonaan. Laadulliset mittarit indikoivat erinomaisesti myös mahdollisen tarpeen päivittää verkkosivusto tai sen, ovatko ostamasi verkkosivut laadukkaat myös konepellin alta.

Paranna verkkosivustosi suorituskykyä

Mitä asioita voidaan mitata?

Lighthouse suorittaa testejä neljässä kategoriassa ja antaa kullekin arvosanan välillä 0–100. Kategoriat ovat suorituskyky, saavutettavuus, parhaat käytännöt ja hakukoneoptimointi. Google Chrome -selaimella voidaan suorittaa testejä myös Progressive Web App -kategoriassa, jota ei tavallisilla verkkosivustoilla tarvitse mitata.

Arvosanat on värikoodattu hyvin selkeästi, ja vihreän arvosanan saaminen väliltä 90–100 tarkoittaa sivuston kuuluvan kategoriassa maailman parhaan ~5 % joukkoon.

Suorituskyvyn testit mittaavat palvelimen nopeutta ja sivuston resurssien tehokasta jakelua mahdollisimman pieninä tiedostoina. Suorituskykyä voidaan parantaa esimerkiksi kuvien pakkaamisella seuraavan sukupolven tiedostomuotoihin, kuten häviöttömään WebP-formaattiin.

53 % kävijöistä poistuu, mikäli sivun lataus kestää mobiililaitteella yli 3 sekuntia.

Hyvän arvosanan saaminen suorituskyvyssä tarkoittaa, että sivusto on nopea käyttää. Laadukas verkkosivusto on nopea, sillä 53 % kävijöistä poistuu, mikäli sivun lataus kestää mobiililaitteella yli 3 sekuntia. Tämän on todennut Google tutkimuksessaan, jossa analysoitiin 900 000 mobiilisivustoa 126 eri maasta.

Google on kertonut myös vastikään blogissaan varoittavansa tulevaisuudessa Chrome-selaimessa käyttäjiä hitaista verkkosivustoista jo latauksen aikana. Omat varoituksensa saavat hitaat laitteet ja hitaat verkkoyhteydet. Google aikoo myös palkita nopeita sivustoja vihreällä latauspalkilla.

Saavutettavuuden testit tarkkailevat sivuston käytettävyyttä ja ruudunlukijoille tarkoitettuja tietoja, jotta sivuston käyttö onnistuisi moitteetta näkö- ja kuulokyvystä riippumatta. Saavutettavuuden kannalta tärkeimpiä asioita on esimerkiksi se, että jokaisessa kuvassa on kirjoitettuna tieto siitä, mitä kuvassa näkyy.

Hyvä arvosana saavutettavuudessa kertoo asiakkaiden saavan hyviä asiakaskokemuksia ilman näkökykyäkin. Saavutettavuus on pakollista huomioida julkisen sektorin sivustoilla jo asiasta määräävän EU:n direktiivin vuoksi.

Parhaat käytännöt tutkii sivuston turvallisuutta. Hyvänä esimerkkinä https-yhteyden käytön tarkistus. Hyvä arvosana parhaiden käytäntöjen testeissä tarkoittaa turvallista asiakaskokemusta ilman mystisiä virheilmoituksia.

Hakukoneoptimoinnin laadun mittari Googlelta on kenties yksi arvokkaimmista Lighthousen kategorioista. Hakukoneoptimoinnin ohjeet ja varoitukset maailman suurimmalta hakukoneelta on syytä kuunnella.

Hakukoneoptimoinnin mittauksessa pärjääminen ei automaattisesti takaa hyvää sijoittumista Googlessa, koska hakukoneoptimointi on huomattavasti laajempi kokonaisuus. Mittaus kertoo kuitenkin, löytävätkö hakukoneet kaiken tarvitsemansa tiedon sivulta.

Tilaa verkkosivuston suorituskykypaketti

Miten voin mitata sivustoni laadun?

Helpoimmat työkalut käyttää Lighthousea voidaan jakaa kahteen tyyppiin: verkkopalveluihin ja omalla laitteella suoritettaviin. Vaikka testit ovat samoja, tulosten erittelyssä ja tarkkuudessa on merkittäviä eroja.

Ehkä tunnetuin työkalu on Googlen PageSpeed -verkkopalvelu. Se kertoo suoriutumisen sekä työpöydällä että mobiilissa, mutta ei erittele kategoriakohtaisia pisteitä.

Toinen hyvä ja nopea vaihtoehto on web.dev/measure -verkkopalvelu, joka jakaa pisteet kategorioittain, mutta ei erittele työpöydän ja mobiililaitteiden pisteitä.

Parhaana työkaluna pidän Google Chrome -selaimen Kehittäjän työkalujen Audits-välilehdeltä löytyvää testiä. Kehittäjän työkalut löytyvät valikosta tai F12-painikkeella. Se on paitsi tarkin, niin antaa myös valita testin parametrit vapaasti. Suosin erityisesti selainpohjaista testiä, koska se kertoo muita tarkemmin ongelmat ja pystyy osoittamaan ne suoraan sekä sivustolla että lähdekoodissa.

Selaimen Lighthouse-testin parametrivalitsin.
Selaimen Lighthouse-testin parametrivalitsin.

Selaimen Lighthouse antaa valita laitteen, halutut testikategoriat, mahdollisen yhteyden hidastamisen sekä välimuistin tyhjentämisen. Välimuisti tulee tyhjentää, jos haluaa testata sivustoa ja sen nopeutta uutena käyttäjänä.

Lighthouse tarjoaa vaihtoehtojaan tarkemmin todellisuutta vastaavia mittareita sivun nopeudesta.

Testien tulokset – erityisesti nopeuteen liittyvät – voivat vaihdella hetkellisesti, joten parhaan käsityksen sivuston nopeudesta saat toistamalla testin muutamia kertoja. Myös tietoturvan kannalta on hyödyllistä tehdä testaamisesta säännöllinen rutiini. Tulokset ovat sivukohtaisia, joten kannattaa testata sivuston sisältä useita tärkeimpiä sivuja.

Mutta mitä suorituskyvyn eri mittarit kertovat sivusta? Tärkein on ehdottomasti Time to Interactive, joka kertoo milloin sivu on todella valmiina käytettäväksi. Ei siis sitä, milloin sivusto näyttää valmiilta, vaan sen, milloin sivu reagoi käyttäjän syötteisiin ja myös tuntuu valmiilta.

Laadukas verkkosivusto menestyy Lighthousen testeissä
Laadukas verkkosivusto menestyy Lighthousen testeissä: digimoguli.fi 11.11.2019

Verkkosivuston laatu ei muodostu pelkästään Lighthousen testeissä menestymisestä, vaan siihen liittyy olennaisesti myös tapauskohtaiset oikeat valinnat kysymyksissä, joissa ei ole teknisesti vääriä vastauksia. Lighthouse on kuitenkin korvaamaton varoittamaan teknisistä karikoista.

Katso verkkosivuton suorituskykypaketimme

Verkkosivuston laatu taataan julkaisuprosessilla

Pyrimme takaamaan jokaisen julkaisemamme sivuston korkean laadun omalla julkaisuprosessillamme, joka toteutetaan konkreettisen muistilistan avulla. Sivustoa julkaistaessa käymme aina läpi samat tarkistukset ja teemme julkaisutoimenpiteet oikeassa järjestyksessä samaan tapaan kuin lentäjä suorittaa omat tarkistuksensa ennen lentoon lähtöä.

Jotta verkkosivusto on onnistunut ja toimii kokonaisuutena, se:

  • Täyttää tässä kirjoituksessa kerrotut laadulliset kriteerit.
  • On visuaalisesti brändin ilmeen kanssa linjassa ja sivua käytetään juuri sillä tavalla kuin on suunniteltu.
  • Tarjoaa kohderyhmää kiinnostavaa sisältöä ja löytyy oikeilla hakutermeillä hakukoneesta.
  • Täyttää sille asetetut liiketoiminnalliset tavoitteet.

Kaikille yllä mainituille osa-alueille on olemassa omat työkalut mittaamiseen. Sivustoa kannattaa kehittää jatkuvasti tiedon pohjalta.

Jos haluat toteuttaa onnistuneen verkkosivuston millä tahansa mittarilla, ota yhteyttä ja aletaan hommiin.

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä