Blogi

Markkinoinnin automaatio myynnin näkökulmasta – hyötyjen maksimointi

Markkinoinnin automaatiosta on merkittävää hyötyä myös myynnille. Jokainen myynnin parissa työskentelevä henkilö voi itsekin vaikuttaa siihen, että hyödyt saadaan maksimaalisesti käyttöön. Miten myyjät saavat parhaiten lisäarvoa markkinoinnin automaatiosta? Sekä ihmisten että järjestelmien välinen kommunikaatio on kaiken A ja O.

Markkinoinnin automaatio myynnin näkökulmasta – hyötyjen maksimointi

Markkinoinnin automaation aloitusoppaassa ollaan päästy jo pitkälle. Ensin mietittiin sitä, sopiiko markkinoinnin automaatio juuri sinun yrityksellesi. Sen jälkeen pohdittiin, miten valitaan sopiva markkinoinnin automaatiojärjestelmä. Edellisessä osassa käytiin läpi niitä hyötyjä, mitä markkinoinnin automaatiosta on myynnille. Tämän blogiartikkelin tehtävänä on tarkastella käytännön tasolla niitä keinoja, joilla myyntiorganisaatio voi omalla aktiivisuudellaan maksimoida markkinoinnin automaation tuomat hyödyt. Myyjien pitäisi suhtautua markkinoinnin automaatioon intohimolla, sillä sen avulla myyntityötä on mahdollista tehostaa.

Järjestelmien välinen yhteistyö

Ensimmäinen ehdottoman tärkeä steppi on se, että markkinoinnin automaatiojärjestelmä integroidaan myyjien käyttämään CRM-järjestelmään (jos sitä ei ole vielä tehty). Mikäli markkinoinnin automaatio toimii irrallisena yrityksen muista prosesseista, hyödyt jäävät vähäisiksi. Kun CRM ja markkinoinnin automaatio on yhdistetty toisiinsa, tieto liikkuu järjestelmästä toiseen ja päinvastoin, jolloin kaikki data on käytettävissä toimintojen optimointiin.

Myyjillä on yleensä paljon tietoa asiakkaiden ja prospektien tarpeista ja kiinnostuksen kohteista. Näitä tietoja voidaan hyödyntää markkinoinnin kohdentamisessa ja personoinnissa, mutta vain silloin, kun myyjä kirjaa tiedot järjestelmään.

Markkinoinnin automaatiojärjestelmä kerää dataa asiakkaiden ja prospektien verkkokäyttäytymisestä. Tätä tietoa käytetään siihen, että viestintä olisi mahdollisimman osuvaa ja hyödyllistä. Dataa kannattaa hyödyntää myös myyntityössä. On helpompi lähteä tekemään ratkaisuehdotusta lämpimälle liidille, kun on ensin tsekannut, mikä asiakasta on viime aikoina erityisesti kiinnostanut.

Ihmisten välinen yhteistyö

Vaikka markkinoinnin automaatiojärjestelmän varsinaisia käyttäjiä on yrityksessä usein vain kourallinen, kannattaa järjestelmän toiminnallisuudet ja niiden tuomat mahdollisuudet esitellä koko organisaatiolle. Erityisesti myyjien on hyödyllistä ymmärtää, mikä on järjestelmän tarkoitus ja mihin kaikkeen se taipuu. Myyntiorganisaation tulee omaksua uusi ajatusmalli ja oma aktiivisuus auttaa asiassa eteenpäin. Kysy aina järjestelmän käyttäjiltä, kun eteen tulee asioita, joita et ymmärrä.

Liian usein kuulee sitä, että markkinoinnin automaatiojärjestelmä on vain markkinointiosaston työkalu. Tämä virheellinen toimintatapa taklataan sillä, että käydään laajasti yrityksen sisäistä keskustelua siitä, miten markkinoinnin automaatiota hyödynnetään. Tavoitteet on hyvä käydä läpi yhdessä: mihin pyritään, miten tavoitteiden toteutumista seurataan ja miten onnistumista mitataan?

Myynnin näkökulmasta erityisen tärkeä seikka on se, että määritellään, missä vaiheessa liidi on tarpeeksi valmis suoraa kontaktointia varten. Mikäli myyjille annetaan liidejä, jotka ovat vasta ostopolun alkuvaiheessa, ei myyntityö tehostu riittävästi. Myyjät turhautuvat ja jättävät saamansa prospektit huomioimatta. Kun liidit ovat lähempänä ostopäätöstä, on myyjän motivaatio varmasti korkealla, uusia liidejä odotetaan innolla ja ne otetaan käsittelyyn heti. Myyjän työ tehostuu ja kauppa käy!

Myyjät ovat suorassa kosketuksessa asiakkaiden kanssa. Asiakasyhteydenpidon pohjalta syntyy usein hyviä ajatuksia ja uusia ideoita, joita voitaisiin hyödyntää markkinoinnin automaatiossa. Avoin keskustelukulttuuri yrityksessä edesauttaa sitä, että kukaan ei pidä ideoita omana tietonaan, vaan niitä pallotellaan muiden kanssa ja parhaat otetaan käyttöön.

Vinkkilista myynnille

Myyjä! Käy läpi tämä vinkkilista ja ota maksimaalinen hyöty markkinoinnin automaatiosta:

  • vaadi, että crm- ja markkinoinnin automaatiojärjestelmä integroidaan toisiinsa
  • anna omat tietosi prospektien tarpeista markkinoinnin automaation käyttöön
  • hyödynnä myyntityössä se data, mitä markkinoinnin automaatio on kerännyt liidin verkkokäyttäytymisestä
  • pyydä markkinoinnin automaation käyttäjiä avaamaan järjestelmän tarkoitusta ja mahdollisuuksia
  • kysy aina, kun vastaan tulee asia, jota et ymmärrä
  • osallistu tavoitteiden määrittelyyn
  • kerro, minkälainen liidi on tarpeeksi lämmin suoraa kontaktointia varten
  • älä pidä uusia ideoita omana tietonasi

Toivottavasti näillä vinkeillä innostuit itse entistä enemmän markkinoinnin automaatiosta ja sait eväitä siihen, miten innostat myös myyjät! Markkinoinnin automaation aloitusoppaan seuraavassa osassa ollaankin jo ottamassa järjestelmää käyttöön.

Digimogulin asiantunteva tiimi on mielellään apunasi, kun haluat hyödyntää markkinoinnin automaatiota. Autamme sinua säästämään aikaa, pitämään yhteyttä asiakkaisiin ja kasvattamaan myyntiä. Olemme virallinen ActiveCampaign-partneri ja HubSpot-kumppani.

Ota yhteyttä!

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä