Blogi

Markkinoinnin vuosikello – [Lataa ilmainen pohja]

Markkinoinnin vuosikello on markkinoinnin suunnittelun työkalu. Lataa ilmainen markkinoinnin vuosikello-malli. Suunnittele, toteuta ja seuraa onnistumista.

Markkinoinnin vuosikello – [Lataa ilmainen pohja]

Markkinoinnin vuosikello on ikään kuin yrityksen markkinoinnin kalenteri, jonka menojen, aikataulujen ja periaatteiden kanssa yrityksen muut kalenterit tulisi sovittaa yhteen.

Miten pääset alkuun?

Oletko ajan tasalla siitä, mitkä ovat yrityksenne liiketoiminnalliset tavoitteet vaikkapa seuraavan kolmen vuoden aikana? – Vastaa rehellisesti. Aikooko yrityksenne kenties kasvattaa myyntiä tai ehkä laajentaa toimintaansa toiseen kaupunkiin tai maahan? Hyvä, esimerkiksi nämä ovat liiketoiminnallisia tavoitteita. Mieti sen jälkeen, oletteko yrityksen sisällä miettineet keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi? Tiedätkö, mikä on markkinoinnin rooli tavoitteiden saavuttamisessa? Jos kaikki on selvää, olet valmis käyttämään markkinoinnin vuosikelloa käytännön markkinointityön työkaluna. Jos tuntuu epävarmalta, miettikää ensin yhdessä vastaukset kysymyksiin. (Mitkä ovat liiketoiminnan tavoitteet? Miten niihin päästään? Mikä on markkinoinnin rooli tavoitteiden saavuttamisessa?)

Jokaisella kasvua tavoittelevalla yrityksellä tulisi olla selkeä näkemys siitä, mitkä sen tavoitteet ovat ja miten se käytännössä onnistuu saavuttamaan tavoitteensa. Ilman kunnollista suunnitelmaa tavoitteiden saavuttaminen on nimittäin lähes mahdotonta. Jos pidät suunnitelmallista työskentelytapaa ajan haaskauksena, voit miettiä saavuttaako suosikkiurheilujoukkueesi tavoitteensa ilman suunnitelmallista työskentelyä? Vastaus on useimmiten ei.

Markkinoinnin vuosikellon avulla tavoitteiden saavuttaminen helpottuu

Kehittyminen ja menestyminen vaativat suunnitelmallista työtä. Ymmärrät suunnittelun hyödyn, kun mietit niitä ihmisiä, jotka treenaavat ennalta laaditun kuntoiluohjelman avulla ja vertaat heitä niihin ihmisiin, jotka treenaavat fiiliksen mukaan ilman suunnitelmaa. Kumman uskot pääsevän tavoitteeseensa aiemmin? Entä jos kuntoilija ei ole edes miettinyt etukäteen, mitä haluaa kuntoilulla saavuttaa? Kumpi mahtaa nostaa vuoden lopussa penkissä enemmän painoja tai esitellä vatsalihaksiaan rannalla kesäloman aikana? Aivan, jo tavoitteen asettaminen on tärkeä vaihe tavoitteen saavuttamisen kannalta.

Markkinoinnin vuosikello helpottaa kokonaisuuden hahmottamista. Jos markkinointia ja markkinointiviestintää hoidetaan aina pieni pala kerrallaan, helposti unohtuu, miksi markkinointiviestintää lopulta tehdään ja mitä sillä halutaan saavuttaa. Kun tavoitteiden mukaiset suuret linjat ovat helposti näkyvillä, myös välietappien hahmottaminen ja osatehtävien hoitaminen pitkin vuotta on helpompaa niin, että pienetkin askeleet vievät harkitusti kohti päämäärää.

Moni yritys viestii ja on mukana erilaisissa sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebookissa tai Instagramissa. Mutta, kun yrityksen markkinoinnin kanssa työskenteleviltä henkilöiltä kysytään, miten sosiaalisen median kanavat tukevat yrityksen liiketoimintaa, monikaan ei osaa aina vastata kysymykseen. Sosiaalisella medialla voi olla monta tehtävää: sillä voidaan esimerkiksi viestiä yrityksen nykyisille asiakkaille tai tavoittaa potentiaalisten asiakkaiden huomio. Mutta jos ei tiedetä, mitä halutaan viestiä tai minkä vuoksi, viesti tuskin on kovin selkeä sen kohderyhmällekään.

Markkinoinnin vuosikelloa käyttämällä tavoitteet ovat selkeästi esillä, eivätkä ne pääse arjen melskeessä unohtumaan. Kun suunnitelman mukaisesti edetään askel kerrallaan, päästään koko ajan lähemmäksi tavoitetta. Vuosikellolla on myös helppo viestiä tavoitteista yrityksen sisällä ja markkinoinnin roolista niiden saavuttamisessa.

Mitä tietoja markkinoinnin vuosikelloon kannattaa kirjata?

Markkinoinnin vuosikello sisältää nimensä mukaisesti vuoden mittaisen aikataulutuksen yrityksen markkinointitoimista. Vuosikello on hahmotelma tärkeistä tapahtumista ja ajanjaksojen tuomista muutoksista, jonka pohjalta voidaan laatia yksityiskohtaisempi kuukausi- tai jopa viikkokohtainen suunnitelma. Markkinoinnin vuosikellolla siis muutetaan markkinoinnin strategiat käytännön tavoitteiksi ja toimenpiteiksi sekä aikataulutetaan ne tarkoituksenmukaisesti, jotta suunnitelman toteuttaminen ja seuranta olisi helpompaa. Myös onnistumisen mittaaminen helpottuu, kun suunnitelma on selkeä.

Vuosikello sisältää juuri ne asiat ja tapahtumat, jotka koetaan tärkeiksi oman yrityksen markkinoinnille. Vääriä tapoja suunnitella markkinointia ei ole olemassa! Kun markkinoinnin vuosikello on rakennettu yrityksen omien tavoitteiden ja niitä edistävien toimenpiteiden pohjalta, se auttaa varmasti yrityksen vuosisuunnitelman toteuttamisessa, esittämisessä ja sisäistämisessä. Tässä muutamia vinkkejä vuosikellon sisältöön:

 1. Tärkeät tapahtumat: messut, kampanjat, koulutukset
 2. Yrityksen näkökulmasta merkitykselliset päivät, kuten joulu, black friday, vierailut, esiintymiset jne.
 3. Uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraus
 4. Brändiviestinnän muutokset
 5. Uusien markkinointityökalujen tai -kanavien käyttöönotto
 6. Eri viestintäkanavien hyödyntäminen markkinointiviestinnässä

Markkinoinnin vuosikellon suunnittelu ja laatiminen

Hyvä tapa aloittaa markkinoinnin vuosikellon suunnittelu on vuoden alusta kuukausijärjestyksessä. Tällöin kirjataan jokaisen kuukauden kohdalle tärkeimmät tapahtumat ja tehtävät, joiden avulla tavoitteisiin päästään. Näin syntyy selkeä kokonaiskuva siitä, mitä markkinoinnissa tapahtuu ja mihin sillä pyritään. Nimensä mukaisesti markkinoinnin vuosikellon voi toteuttaa ympyrän muotoisena kuviona, jossa jokaista ympyrän lohkoa edustaa tietty ajanjakso tai kuukausi, jolle tehtäviä kirjataan. Ympyrän muoto ei ole pakollinen, vaan yhtä hyvin vuosikellon voi rakentaa perinteiseen taulukkoon tai vaikka prosessikaavioon, jossa kuvion ensimmäinen palikka vastaa vuoden ensimmäisiä toimia, joka etenee hiljalleen kohti loppuvuotta.

Vuosikellon suunnittelu aloitetaan miettimällä, mitä erityistä kukin kuukausi pitää sisällään. Tuleeko tuotevalikoimaan uusia tuotteita tai osallistuutaanko johonkin tapahtumaan? Onko tammikuussa perinteiset alennuskampanjat tai muita sesonkitapahtumia? Samaa kaavaa jatketaan läpi vuoden aina joulukuuhun asti niin, että lopulta jokaisen kuukauden kohdalla lukee kaikki yrityksen markkinoinnin kannalta merkitykselliset asiat. 

Vuosikelloa tarkennetaan määrittelemällä ja aikatauluttamalla ne markkinointitoimenpiteet, joita aiotaan toteuttaa ja lopulta valitaan myös sopivimmat markkinointikanavat. Tapahtumat ja tehtävät voi myös budjetoida etukäteen, vaikka suunnitelma saattaakin muuttua vuoden varrella. Kertaalleen mietittyjä ja budjetoituja tehtäviä on helppo tarvittaessa siirtää ja hallita pitkin vuotta. Jos markkinointitiimissä on useita henkilöitä, jokaiselle kokonaisuudelle kannattaa vielä nimetä vastuuhenkilö. 

Markkinoinnin vuosikello ja jatkuva suunnittelu

Joskus suunnitelmallisuus ei tunnu yrityksen omalta jutulta. Yrityskulttuuri voi tukea kokeiluja ja ketterää kehittymistä. Silloin vuositason suunnitelmaan voidaan merkitä vain kaikkein oleellisimmat ja varmimmat asiat. Tämän jälkeen tarkempi suunnitelma laaditaan esimerkiksi vain kuukaudeksi kerrallaan. Vuosikellon kuukaudet tarkentuvat siis pitkin vuotta. Lyhyen aikavälin suunnittelussa on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että sekin vaatii aikaa ja resursseja. 

Jatkuva suunnittelu ja muutokset ovat luonnollinen osa modernin markkinoinnin toteuttamista, kun digitaalisista kanavista saatavaa dataa voidaan hyödyntää nopeasti markkinoinnin kehittämiseen. Liian nopeita johtopäätöksiä ei kuitenkaan kannata tehdä, sillä markkinoinnin menestykseen vaikuttaa niin moni asia. Lyhyen aikajänteen suunnittelu vaatii aina myös pidempiaikaista markkinointiviestinnän kokemusta ja strategista osaamista, jotta dataa ei tulkita väärin ja tuloksista osataan muodostaa markkinoinnille oikeat kehitystoimet.

Markkinoinnin vuosikello ja sisäinen viestintä

On itsestään selvää, että yrityksen henkilöstön täytyy olla tietoinen siitä, millaista yrityskuvaa ja imagoa yritys haluaa rakentaa itselleen ja millaisia markkinointikampanjoita yrityksellä on käynnissä pitkin vuotta. Useissa yrityksissä käy kuitenkin niin, että vain osa yrityksen henkilöstöstä tietää, mitä firman sisällä tapahtuu ja mihin suuntaan liiketoimintaa halutaan viedä. Jos sisäinen viestintä ei toimi, yrityksen työntekijöiden on hankala sitoutua yrityksen arvomaailmaan ja sisäistää yrityksen toimintatavat niin, että oikea viesti välittyy myös yrityksen ulkopuolelle. 

Vuosikello on hyvä työkalu yrityksen sisäiseen viestintään. Sen avulla on helppo esitellä pääpiirteissään liiketoiminnan tärkeimpiä tavoitteita ja suunnitelmia niiden toteuttamiseksi. Vuosikellosta voidaan tehdä erilaisia versioita sen mukaan, mitkä tehtävät ja tapahtumat kutakin henkilöryhmää koskettavat. Kaikkien ei tarvitse tietää jokaista yksityiskohtaa, mutta kokonaiskuvan ymmärtäminen on tärkeää.

Muista nämä:

 • Ennen kuin alat käyttää markkinoinnin vuosikelloa, tavoitteiden pitää olla selvillä.
 • Markkinoinnin vuosikellon tehtävänä on muuttaa strategiset suunnitelmat ja tavoitteet konkreettiseksi käytännön toiminnaksi.
 • Vuosisuunnittelun avulla kokonaisuus hahmottuu paremmin ja perimmäiset tavoitteet eivät unohdu.
 • Vuosikelloon merkitään kaikki oman yrityksen kannalta tärkeät tapahtumat, kampanjat ja jatkuvan tekemisen tavoitteet.
 • Vuosikelloa tarkennetaan aikataulutuksella, budjetoinnilla, kanavavalinnoilla ja muilla yksityiskohdilla.
 • Vuosikello on hyvä työkalu myös sisäiseen viestintään.

(Artikkeli on päivitetty 8.8.2019)

Ota yhteyttä