Blogi

Miksi ostaisit markkinointia palveluna

Markkinointi palveluna (MaaS) on markkinoinnin konsepti, joka on kehitetty yrityksille, joilla ei ole aikaa tai osaamista hoitaa kaikkia markkinoinnin toimenpiteitä itse.

Miksi ostaisit markkinointia palveluna

Tuloksellisen markkinoinnin tekeminen vaatii nykyaikana valtavan määrän osaamista. Markkinoinnin työtehtävät ovat moninkertaistuneet, eikä kukaan voi sanoa hallitsevansa kaikkia siihen liittyviä tehtäviä kokonaisvaltaisesti. Markkinointi vaatii resursseja, erilaisten tutkimusten ja analyysien tekemistä, strategista suunnitelmallisuutta sekä monimuotoisia sisältöjä, joita julkaistaan lukuisissa markkinointikanavissa jatkuvalla tahdilla. Valittavana on myös lähes 7000 markkinointiteknologiaa, joista pitäisi poimIa yritykselle parhaimmat.

Toinen asia missä nykyajan markkinointi poikkeaa suuresti perinteisestä, on saavutettujen tulosten seuranta ja niistä oppiminen. Markkinoinnin tehokkuuden mittaaminen on tänä päivänä päätöksenteon keskiössä. Tulosten seuraamiseen on kehitetty lukuisia mittaamistapoja ja teknologioita, joista jokaiseen perehtyminen vie oman aikansa.

MaaS eli markkinointi palveluna (Marketing as a Service) tarkoittaa erilaisten markkinointitoimenpiteiden ulkoistamista jatkuvaksi palveluksi. Oli kyseessä sitten markkinointitutkimusten tekeminen, strateginen suunnittelu tai sisällön tuottaminen tavoitteiden mukaisiin markkinointikanaviin, voi yritys ulkoistaa ne MaaS-palveluksi. MaaS sisältää sekä markkinoinnin suunnittelun että markkinoinnin toteutuksen, joka nopeuttaa ja tehostaa markkinointiin käytettäviä resursseja. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhden palvelun avulla voidaan suunnitella, toteuttaa, seurata ja kehittää markkinointia.

Minkälaisia palveluita voit ulkoistaa MaaS:in avulla? 

MaaS:iin sisältyvät kaikki markkinointiin liittyvät toimet, jotka halutaan ulkoistaa jatkuviksi liiketoimintaa tukeviksi palveluiksi. Yrityksen ja MaaS-palvelua tarjoavan markkinointitoimiston välillä puhutaan käytännössä pidempiaikaisesta strategisesta kumppanuudesta. Tavoitteiden pohjalta ostettu MaaS-palvelu sisältää niiden markkinointitoimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen, joita tarvitaan tavoitteeseen pääsemiseen ja tulosten tekemiseen. Tavoitteiden mukaan markkinointiviestintää kannattaa kohdentaa niihin kanaviin, joissa se todennäköisimmin tuottaa haluttua tulosta.

Tavoitteisiin pohjautuva markkinointi

Tavoite voi olla esimerkiksi verkkokaupan myynnin kasvattaminen, johon pyritään keskiostoksen kasvattamisella ja uusien asiakkaiden hankinnalla. Tällöin yritykselle voidaan toteuttaa MaaS-palvelu, jossa kehitetään yrityksen verkkokauppaa ja luodaan Adwords-mainoskampanja hakukonenäkyvyyden kasvattamiseksi. Yrityksen ei tarvitse itse suunnitella mitä teknologioita ja markkinointikanavia myynnin kasvattamien vaatisi, sillä markkinointitoimisto hoitaa kaiken sen puolestasi.

MaaS-palveluita voidaan ostaa myös yksittäisinä toimenpiteinä, joita yritys ei pysty tai halua lähteä toteuttamaan itse. Tällaisia toimenpiteitä ovat usein some-mainonnan ulkoistaminen, hakukonemarkkinointi, sisältömarkkinointi yhdessä sovittuihin kanaviin tai kanta-asiakkaita koskevat toimenpiteet, kuten markkinoinnin automaatiot, lisämyyntikampanjat ja asiakastyytyväisyyskyselyt,

Esimerkkejä asiakkaan tavoitteista ja MaaS-ratkaisuista

Ongelma: Verkkosivuillani on kävijöitä, mutta harva asiakkaista päätyy ostamaan.

Ratkaisu: Tulokselliset verkkosivut MaaS-palvelun avulla. Tehdään alkuun tilannearvio nykyisistä verkkosivuista ja suunnitellaan kehitysehdotukset yritykselle. Kartoitusvaiheessa selvitetään missä vaiheessa asiakkaat poistuvat sivuilta. Onko verkkokaupan asiakaspolussa kehitettävää? Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi puutteelliset tuotetiedot tai maksu- ja toimitusvaihtoehdot. Myös verkkokaupan käytettävyys ja nopeus voivat vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen. 

Ongelma: Kukaan ei löydä verkkosivuilleni.

Ratkaisu: Näkyvyyden kasvattaminen MaaS-palvelun avulla. Näkyvyyttä voidaan kasvattaa mm. hakukonemainonnalla, hakukoneoptimoinnilla ja some-mainonnalla. Hakukonemainonta ja -optimointi pitävät sisällään sekä sivujen orgaanisen että maksetun näkyvyyden kasvattamisen erilaisissa hakukoneissa, kuten Googlessa. 

Some-mainonta vaatii taustalleen pitkäjänteisen suunnitelman siitä mitä sisältöjä tuotetaan ja milloin ne julkaistaan. Some-mainonta on loistavaa näkyvyyden kasvattamista etenkin silloin, kun potentiaaliset asiakkaat eivät vielä tiedä yrityksesi olemassaolosta.

Ongelma: Minulla on paljon ideoita markkinointiin, mutta en osaa tuottaa tarvittavaa sisältöä.

Ratkaisu: Sisältöä kiinnostuneille MaaS-palvelu.

Mitä on markkinoinnin ostaminen palveluna?

MaaS:in avulla yritykset voivat ulkoistaa kaikki tarvittavat markkinoinnin toimenpiteet digitaalisen asiakaspolun varrelta. Oli kyseessä sitten uusasiakashankinta, sisällöntuotanto tai nukkuvien asiakkaiden herättely, MaaS-paketit personoidaan aina yrityksen tarpeiden mukaan. Käytännön esimerkkinä MaaS-palveluiden ostaminen voisi lähteä liikkeelle esimerkiksi seuraavalla tavalla.

1. Yritys ottaa yhteyttä markkinointitoimistoon

Kosmetiikkaa myyvä verkkokaupan ei saa sivuillensa liikennettä ja vierailijat jotka ohjautuvat verkkokauppaan, eivät päädy ostamaan. Yritys ottaa yhteyttä markkinointitoimistoon ja kertoo ongelmistaan. Markkinointitoimisto pyytää ensimmäisenä yritykseltä tietoja verkkosivujen analytiikasta, markkinointiviestintäkanavista sekä yrityksen kohderyhmistä. Yritys kertoo tavoittelevansa yli 20-vuotiaita naisasiakkaita, joita on yrittänyt ohjata verkkokauppaan somemainonnan kautta. Somemainonta tuo asiakkaan mukaan jonkin verran liikennettä verkkosivuille mutta harva heistä päätyy ostamaan mitään. 

2. Alkukartoitus ja aloituspalaveri

Markkinointitoimisto huomaa verkkokaupan analytiikasta, että suurin osa nopeasti poistuvista asiakkaista on mobiilikäyttäjiä. Tämän avulla saadaan selville, että verkkokaupassa navigointi on hankalaa verkkosivujen mobiiliversioissa. Markkinointitoimisto arvioi sivujen kehitystoimenpiteet ja laatii aikatauluarvion siitä.

Yrityksen toinen ongelma oli verkkokaupan vähäinen liikenne. Markkinointitoimisto arvioi, että pelkkä sosiaalinen media markkinointikanavana ei ole toimiva ratkaisu asiakkaiden tavoittamiseksi, etenkin kun asiakaskunnan kohderyhmä kostuu niin monenlaisista kävijöistä. Yritys päättää antaa markkinointitoimistolle vapaat kädet hakukonemarkkinointiin, sillä yrityksellä ei itsellään ole kokemusta sen tekemisestä. 

Markkinointitoimisto ehdottaa verkkokaupan hakukonenäkyvyyden kasvattamista hakukoneoptimoinnilla ja -mainonnalla, jolla voidaan tavoittaa suoraan niitä asiakkaita, jotka etsivät meikeistä tietoa ja ovat näin ollen lähempänä ostopäätöstään. Lisäksi markkinointitoimisto kertoo yritykselle verkkosivujen kehittämismahdollisuuksista. 

3. Työpaja

Markkinointitoimisto voi alkukartoituksen jälkeen ehdottaa erillistä työpajaa ennen yhteistyön aloittamista tai MaaS-paketin lopullisen muodon päättämistä. Työpajaa ehdotetaan yleensä siinä tapauksessa jos asiakas haluaa kehittää laajemmin markkinointiaan tai keskittää usealla eri toimijalla olleita markkinointitoimia yhden markkinointitoimiston MaaS-paketin alle.

Työpajassa on mahdollisuus perehtyä syvällisemmin yritykseen, aiemmin tehtyihin markkinointitoimenpiteisiin ja tulevaisuuden tavoitteisiin. Työpajaan käytetty aika maksaa itsensä takaisin myöhemmin kun asiat on käyty kerran tarkasti läpi.

4. Toiminnan vaihe

MaaS-palveluntarjoajan asiantuntijat alkavat kehittämään yrityksen verkkosivuja ja hakukonenäkyvyyttä. Yksi työntekijöistä hallitsee sivujen graafisen suunnittelun ja käyttöliittymän kehittämisen, toinen hakukonemarkkinoinnin ja kolmas siihen liittyvien sisältöjen tuotannon.

5. Tulokset ja kuukausipalaveri

Kahden kuukauden kuluttua yritys on saanut käyttöönsä uudet, päivitetyt verkkosivut, joiden käytettävyys on mobiilissa erinomainen. Hakukonemarkkinointi on myös täydessä vauhdissa ja konversiopohjainen hinnoittelustrategia on tuottanut tulosta hakukonemainonnassa. 

Yrityksen verkkosivut löytyvät nyt Googlen ensimmäisten hakutulosten joukosta, kun asiakkaat etsivät meikkejä erilaisista verkkokaupoista hakukoneiden kautta. Verkkokaupan analytiikan mukaan kauppa on saanut sivustoilleen paljon uusia kävijöitä ja etenkin niitä vierailijoita, jotka päätyvät ostamaan. Erilaisten seurantatyökalujen (esim. Google Analytics) avulla markkinointitoimisto voi kertoa yritykselle, mitä kanavia pitkin asiakkaat ovat päätyneet verkkokauppaan ostamaan. Analytiikan perusteella noin puolet vierailijoista on päätynyt verkkosivuille Googlen orgaanisen haun kautta, kolmekymmentä prosenttia hakusanamainonnan kautta ja loput kaksikymmentä prosenttia eri some-kanavien, linkkien ja suorien tulojen kautta.

Alla oleva kuva havainnollistaa, mitä kaikkea yksittäinen MaaS-palvelu voi pitää sisällään. Kuvio esittää hakukonemainonnan suunnitteluprosessia ja sen vaiheita.

MaaS-palvelun avulla teet tuloksellista markkinointia

Kovinkaan moni yritys ei seuraa aktiivisesti markkinoinnista saatavaa dataa, jota se voisi hyödyntää markkinoinnissaan. Erilaisten mittareiden avulla pystytään analysoimaan markkinointiviestinnän houkuttelevuutta ja sen tuottamaa arvoa.

Markkinoinnista saatavaa dataa voidaan hyödyntää paitsi tulosten parantamiseen, myös kommunikointiin yrityksen ja Maas-palveluntarjoajan välillä. Monikanavaiset markkinointitoimistot voivat yhdistää tärkeimpien tavoitteiden mittarit yhdelle markkinoinnin työpöydälle, johon kerätään eri verkkokanavista saatu data asiakkaalle. Tulokset kertovat tavoitteiden onnistumisista ja siitä, mitä keinoja tulee kehittää, jotta päästään strategisten valintojen kautta tuloksellisiin tavoitteisiin. Tavoitteiden seuraamiseen käytettäviä mittareita valitaan siis sen mukaan, mitä halutaan mitata.

Kannattaako kaikkea markkinointia ulkoistaa?

Pienempien yritysten voi olla järkevää ulkoistaa myös markkinoinnin strateginen suunnittelu, kuten omien kilpailukeinojen tunnistaminen, kohderyhmien (asiakkaiden) valinta sekä omien tavoitteiden mukaisten toimenpiteiden suunnittelu. Isommilla yrityksillä, joilla on resursseja ja osaamista hoitaa liiketoiminnan keskeisimpiä prosesseja, markkinointipalveluiden ulkoistaminen tarkoittaa enemmänkin markkinointiviestinnän käytännön toimenpiteitä. Näitä voivat olla esimerkiksi jonkun markkinointiviestintäkanavan sisältöjen suunnittelu, toteutus ja kehitys. 

Ulkoistamalla markkinoinnin palveluita yritys saa ammattitaitoista markkinointiapua juuri niissä asioissa mitä yritys tarvitseekin. Paljon aikaa vievät työt, kuten markkinointitutkimukset, kilpailija-analyysit ja mediasuunnitelmat on järkevää ulkoistaa niitä tarjoaville yrityksille. Toisin sanoen, MaaS-palvelulla kannattaa ulkoistaa ne markkinoinnin toimenpiteet joihin ei ole järkevää käyttää omaa tai markkinointiosaston aikaa.

Erilaisten markkinointikeinojen vertailu:

Markkinointi vaatii liiketoiminnan ymmärtämistä, sisältöjen suunnittelua ja tuotantoa, puhumattakaan erilaisten markkinointikanavien hallinnasta ja niiden hyödyntämisestä tuloksellisen markkinoinnin saavuttamiseksi. Ulkoistamalla markkinoinnin palveluita yritys saa ammattitaitoista markkinointiapua juuri niissä asioissa mitä yritys tarvitseekin.

Myös uuden markkinointihenkilön palkkaaminen yritykseen voi olla varteenotettava vaihtoehto. Tällöin on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että markkinointitoimistossa on yleensä huomattavan paljon koulutus- ja työtaustaa. Jos pystyt palkkaamaan markkinointitiimisi vain yhden henkilön, hän tuskin osaa kaikkea.

MaaS-palvelun plussat ja miinukset

Plussat:

 • Ulkoistamalla markkinoinnin palveluita yritys saa ammattitaitoista markkinointiapua juuri niissä asioissa mitä tarvitseekin.
 • Osaavien asiantuntijoiden lisäksi yritys saa tarvittavat markkinointiteknologiat käyttöönsä
 • Kun markkinointia ostetaan palveluna, yritys voi luottaa kaikki palveluun sisältyvät vaiheet ammattilaisten haltuun. Tämä vähentää työtehtävien määrää ja niistä aiheutuvaa stressiä.
 • Markkinoinnin budjetointi helpottuu kun yritys maksaa markkinointitoimistolle ennalta sovitun palvelupaketin mukaan.
 • Koska MaaS-palvelut ovat selkeisiin tuloksiin tähtääviä markkinoinnin palveluita, niiden toimintaa ja kehittymistä mitataan ja kehitetään jatkuvasti.

Miinukset:

 • Osaavan yhteistökumppanin löytäminen voi olla haasteellista.

Palkatun työntekijän plussat ja miinukset

Plussat:

 • On alansa asiantuntija.
 • Perehtyy 100 % yritykseesi.
 • Pystyy kommunikoimaan päivittäin yrityksen johdon kanssa markkinointiin liittyvistä asioista.

Miinukset:

 • On tuskin kaikkien markkinointiin liittyvien toimenpiteiden asiantuntija.
 • Joutuu todennäköisesti ostamaan osan palveluista muualta, joka tuo lisäkuluja yritykselle.
 • Osaavan ammattilaisen vuosipalkka voi tulla kalliiksi.

Itse tekemisen plussat ja miinukset

Plussat

 • Markkinointia tulee opittua (kantapään kautta).

Miinukset:

 • Markkinointi vie paljon aikaa ja resursseja muulta liiketoiminnalta.
 • Markkinoinnista voi tulla sekavaa ja hyödytöntä jos alan osaamista ei ole.
 • Asiakashankinta, myynnin kasvattaminen ja muut liiketoiminnan tavoitteet eivät todennäköisesti toteudu ilman alan osaamista.

Yhteenveto

MaaS on markkinoinnin konsepti, jolla voi ulkoistaa markkinoinnin toimenpiteitä MaaS-palveluntarjoajalle. Siihen sisältyvät kaikki markkinointiin liittyvät toimenpiteet, jotka halutaan ulkoistaa jatkuviksi liiketoimintaa tukeviksi palveluiksi. Tällaisia tavoitepohjaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi myynnin kasvattaminen tai liidien saaminen. MaaS-palveluita voidaan ostaa myös yksittäisinä toimenpiteinä, joita yritys ei pysty tai halua lähteä toteuttamaan itse.

Tuloksellisen markkinoinnin tekeminen vaatii nykyaikana valtavan määrän osaamista. MaaS-palveluntarjoajalle voit ulkoistaa ne toimenpiteet, joihin oma asiantuntemus, aika tai resurssit eivät riitä. Sillä säästetään markkinointiosaston ja yrityksen resursseja liiketoiminnan kehittämisen muihin osa-alueisiin.

Yrityksen ja MaaS-palveluntarjoajan välillä puhutaan käytännössä pidempiaikaisesta strategisesta kumppanuudesta. MaaS-palveluntarjoaja kerää markkinoinnista saatavaa dataa paitsi tulosten parantamiseen, myös kommunikointiin yrityksen ja MaaS-palveluntarjoajan välillä. Tulokset kertovat tavoitteiden onnistumisista ja siitä, mitä keinoja tulee kehittää, jotta päästään strategisten valintojen kautta tuloksellisiin tavoitteisiin.

Ota yhteyttä