Blogi

Mitä ottaa huomioon verkkosivu-uudistuksessa?

Verkkosivu-uudistusta pohtiessa lähdetään usein vertailemaan visuaalisia tai teknisiä seikkoja ja miettimään eroja kaupallisen tai avoimen lähdekoodin järjestelmien välillä, mutta usein syyt uudistukselle liittyvät tavoitteisiin tai sisältöön.

Mitä ottaa huomioon verkkosivu-uudistuksessa?

Halusimme tarkastella verkkosivu-uudistusta sisältö edellä, ja tarjota muutamia pohtimisen kohteita uudistusta suunniteltaessa. Vilkaise tärkeimmät pointit toimivaan, sisältöpohjaiseen uudistukseen alta!

Etusivu

Ei ole kirjaa kansiin katsominen, kuuluu vanha sanonta, mutta valitettavasti tämä viisaus ei päde verkkosivujen osalta. Ihmisen keskittymiskyvyn on sanottu olevan vedenelävien tasoa, mikä korostaa selkeän ja luettavan etusivun merkitystä. Tässä tapauksessa verkkosivusi etusivu on kansi, joten sen tulee kertoa vierailijalle selkeästi arvolupauksesi

Hyvä etusivu ohjaa myös asiakkaasi kohti ostopäätöstä ja tarjoaa tietoa selkeässä paketissa. Etusivua suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon seuraavien seikkojen sisällyttäminen: 

  • Yrityksen tai palvelun logo
  • Navigaatio tärkeimpiin linkkeihin (tuotteet, palvelut, yhteydenotto jne.)
  • Selkeät toimintakehotteet (call to actionit) haluttuihin toimintoihin
  • Laadukkaat, havainnollistavat ja relevantit kuvat tai videot
  • Hakutoiminto, jos sivustosi on laaja
  • Linkit muihin kanaviin, kuten sosiaalisiin medioihin

Asiakaslähtöisyys

Kulunut termi, joka useimmiten ei markkinointimateriaaleissa tarkoita mitään, mutta sisällön kannalta asiakkaan näkökulmalla on suuri merkitys. Liian usein yritysten viestintä on konemaista omien ominaisuuksien ja saavutusten luettelemista, kun vastaanottajana on ihminen, joka etsii ratkaisua omaan ongelmaansa. 

Asiakaslähtöisen viestinnän rakentaminen tarkoittaa tietysti laaja-alaista ymmärrystä omien asiakkaiden pohjalta rakennettujen ostopersoonien ongelmista, ratkaisuista ja kipupisteistä. Verkkosivukävijän tulisi pystyä ymmärtämään ja samaistumaan kyseessä olevaan ongelmaan jo etusivulla ja kiinnostua siitä, miten autat ratkaisemaan sen. Tätä tukevia toimenpiteitä ovat mm. blogikirjoitukset, ladattavat oppaat ja whitepaperit sekä asiakastarinat.

Löydettävyys

Laadukkaan verkkosivun ja sen tarjoaman sisällön tarkoitus on houkutella laadukkaita ja oikeita kävijöitä, mutta parhaatkin sisällöt valuvat hukkaan, mikäli kukaan ei löydä verkkosivujasi. Verkkosivu-uudistusta pohtiessa kannattaakin analysoida oman sivun hakukonenäkyvyys, sillä näkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä on yleensä monia: sisältöä voi olla liian vähän, sivuston rakenne voi olla näkyvyyttä haittaava tai sisältö ei ole hakukoneoptimoitua, joka yleensä nivoutuu asiakaslähtöisyyden puutteeseen. 

Huonosti suunniteltua rakennetta tai harmaan alueen keinoin optimoitua sivustoa on vaikea korjata pienillä fikseillä, joten jo verkkosivua suunnitellessa kannattaa ottaa hakukonenäkyvyys osaksi sisältö- ja rakennesuunnittelua. 

Yksinkertaisuus

Vähemmän on enemmän pätee myös verkkosivun käyttäjäkokemusta suunnitellessa. Meillä on paha tapa kirjoittaa robottimaista sisältöä, joka on puoliksi jargonia ja puoliksi sen hetken kuumimpia trendisanoja. Sekä sivuston design että sisältö tulisi suunnitella mahdollisimman selkeäksi niin, että tärkeimmät pointit tulevat ilmi järjestyksessä – mielellään vielä selkokielisesti. Navigaatio ja napit tulee sijoitella helposti löydettäviksi niin, että käyttäjän ei tarvitse haahuilla löytääkseen haluamansa sivun tai toiminnon. 

Strategia

Verkkosivujen muovautuessa entistä vahvemmin sisältöjen hubiksi uudistusta pohtiessa tulisi ensisijaisesti miettiä sivuston tarkoitus ja tavoitteet. Digimarkkinoinnin strategia nivoutuu hyvin usein kanavista riippumatta sisältöstrategiaan, joten niinpä verkkosivu-uudistusta on turha tehdä miettimättä perimmäisiä syitä ja tavoitteita uudistuksen taustalla – verkkosivu kun usein sattuu olemaan se ensisijainen (ja ainut) kanava sisältöjen jakeluun ja myynnin kasvattamiseen verkossa. Kun tavoitteet ja resurssit on selvillä, on helpompi suunnitella sivuston rakenne, sisällön tärkeysjärjestys ja viestinnän avainpointit. 

Työkalut

Uudistuksen lomassa on hyvä päivittää myös olemassa olevaa työkalupakkia ja kartoittaa uusia työkaluja. Onko käytössä oleva verkkokauppa sidottu johonkin julkaisujärjestelmään, tai toimiiko uutiskirjeintegraatio uuden palveluntarjoajan alustalla? Miten tavoitamme verkkosivuvierailijat, ja tukeeko nykyinen alusta käytössä olevaa CRM-järjestelmää? Strategian toteuttamisen avuksi kannattaakin valita oikeat, omiin tarpeisiin sopivat työkalut helpottamaan työskentelyä, kuten markkinoinnin automaatio

Sisältömarkkinoinnin kehittyessä vallitsevaksi markkinoinnin tekemistä ohjaavaksi voimaksi, kannattaa uusia näkökulmia hakea verkkosivu-uudistusta pohtiessa perinteisen visuaalisuuden miettimisen sekä teknisen vertailun ja alustan ominaisuuslistan lisäksi.

Jos mielessäsi on isompi tai pienempi verkkosivustouudistus, ota yhteyttä! Digimoguli tekee kevyen kartoituksen, jossa määritellään uudistuksen tavoitteet sekä valitaan millä keinoilla ja työkaluilla ne saavutetaan onnistuneesti. Tällä metodilla yleensä säästetään myös lopullisissa kustannuksissa.

Ota yhteyttä