Blogi

Miten valita hyvä markkinointitoimisto kumppaniksi?

Markkinointitoimistoa etsiessä törmää nopeasti runsaudenpulaan. Mitä markkinoinnin kumppanin valinnassa kannattaa ottaa huomioon, jotta yhteistyö olisi mahdollisimman tehokasta ja sujuvaa?

Miten valita hyvä markkinointitoimisto kumppaniksi?

Markkinointi on olennainen osa yrityksen liiketoimintaa ja siihen kannattaa panostaa. Yritys voi tehdä markkinointiaan itse tai ulkoistaa sen kumppanille. Mikäli resursseja tai osaamista ei ole markkinoinnin toteuttamiseen, on ulkoistaminen hyvä idea. Hyvän markkinointitoimiston löytäminen tehtävään voi olla kuitenkin hankalaa. Erilaisia kumppaneita on tarjolla paljon ja yritysten päättäjät saavat paljon yhteydenottoja liittyen markkinoinnin ja myynnin palveluihin sekä ohjelmistoihin.

Millainen markkinointitoimisto olisi hyvä kumppaniksi juuri meidän yritykselle?

Markkinoinnin kumppania valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota tiimiin: minkälaisista taustoista tiimiläiset tulevat, onko heillä kokemusta ja osaamista sekä kehittävätkö he asiantuntevuuttaan säännöllisesti ja näin ollen ovatko he ajan tasalla uusimmista ja tehokkaimmista markkinoinnin keinoista ja teknologioista. Digitaalisessa maailmassa kehitystä ja muutoksia tapahtuu jatkuvasti. Digimogulilla asiantuntijuutta kehitetään osallistumalla mm. AdWorldin ja Inboundin kaltaisiin tapahtumiin, joissa asiantuntijamme päivittävät aktiivisesti tietojaan modernista markkinoinnista.

Markkinoinnin kanavia on lukemattomia ja se, mihin kanavaan kannattaa milloinkin panostaa hahmottuu kun miettii ihan ensimmäisenä yrityksen tavoitteet ja ideaalit asiakkaat. Tämän jälkeen kannattaa hahmotella näiden asiakkaiden ostopolku sekä erilaiset kosketuspisteet tuotteisiin ja palveluihin kohti asiakkuutta. Tästä jalostuu ajatus siitä, onko tehokkain tapa tuloksiin sosiaalinen media, hakukone, kotisivut vai esimerkiksi markkinoinnin automaatio? Tutustu mahdollisen tulevan kumppanin palveluihin ja siihen, mitä heiltä saat.

Markkinointitoimiston kanssa yhteistyön tekeminen voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Pitempiaikaisella kumppanuudella on hyvät puolensa. Pitempi yhteistyö auttaa kumppaniasi ymmärtämään toimialaasi ja liiketoimintaasi koko ajan paremmin. Lisäksi markkinoinnin tulokset paranevat, kun koko ajan on saatavilla aiempaa dataa tekemisistä. Markkinoinnin tulisikin olla jatkuvaa, koska kertaluontoisilla kampanjoilla ei usein päästä niin hyviin tuloksiin, kuin jatkuvalla ja tavoitteellisella markkinoinnilla.

Miten tunnistaa luotettava ja asiantunteva markkinointitoimisto?

Markkinointitoimistoihin kannattaa aina tutustua huolellisesti. Millaisia asiakasreferenssejä heillä on, ovatko he onnistuneet kasvattamaan omaa liiketoimintaansa vai kipuilevatko he oman kasvunsa kanssa. Isompi organisaatio taustalla tuo yleensä enemmän resursseja, osaamista ja mahdollisuuksia. Toisaalta pienemmältä toimijalta voi saada henkilökohtaisempaa palvelua, mutta molemmissa puolissa on tietysti myös poikkeuksia.

Kuunteleeko markkinoinnin kumppaniksi valittu markkinointitoimisto sinua ja sinun tarpeitasi? Haluaako toimiston tiimi oikeasti ratkaista ongelmasi? Onko toiminta läpinäkyvää? Millaiset asiakkaat ovat luottaneet toimiston palveluihin? Onko referenssit selkeästi saatavilla ja millaista markkinointia heille on tehty? Esimerkiksi uusia verkkosivuja tehtäessä kannattaa käydä läpi, millaisia toimijan tekemät muut verkkosivut ovat ja toimivatko ne hyvin ja latautuvatko ne nopeasti.

Mittaamisen tärkeyttä ei saa myöskään unohtaa. Digimarkkinoinnin ehdottomia etuja on markkinoinnin mitattavuus. Kumppanin tulee tehdä markkinointia läpinäkyvästi niin, että sinulla on mahdollisuus päästä näkemään, mitä he ovat tehneet.

Kumppaniehdokkailta kannattaa selvittää myös heti alkuvaiheessa, että markkinoinnin tuottama data on varmasti toimeksiantajan omaisuutta, eikä jää markkinointitoimistolle asiakassuhteen joskus loppuessa.

Pitääkö minun tulla toimeen markkinointitoimiston tyyppien kanssa?

Ehdottomasti! Markkinoinnin kumppaniksi kannattaa valita henkilöitä, joiden kanssa on helppo kommunikoida. Asiakkaan näkökulmasta on tärkeää, että kommunikointi toimii kumppanin suunnalta, mutta myös asiakkaan täytyy osata kommunikoida markkinointia tekevälle toimistolle.

Mikäli kommunikointi on puutteellista, voi väärinymmärryksiä ja yhteentörmäyksiä syntyä. Töitä on mukavampi tehdä, kun henkilöiden kanssa synkkaa edes jollain tasolla.

Mitä minun tulisi tietää markkinoinnista ennen kumppanin valitsemista?
Olisi hyvä osata asettaa tavoitteita markkinoinnin kumppanille siitä, mitä markkinoinnilla halutaan saavuttaa ja mitkä ovat ongelmiasi. Sinun ei kuitenkaan tarvitse välttämättä tietää itse markkinoinnista mitään – kumppani kyllä selittää sinulle, mitä mikäkin tarkoittaa ja ohjaa sinut tarpeisiisi parhaiden ratkaisujen äärelle!

Pyydä ilmainen markkinoinin alkukartoitus ja tutustutaan toisiimme.

Ota yhteyttä