Blogi

Nettisivujen hinta – mikä erottaa valmisteemat ja yksilöllisen toteutuksen?

Nettisivujen hinta voi olla mitä tahansa 500€ – 100 000€ väliltä. Se määräytyy toteuttajan kyvykkyyden, vahvuuksien ja toteutustavan pohjalta. Vertailemme tässä artikkelissa erilaisia toteuttajia ja mitä lopputulokselta voi odottaa.

Nettisivujen hinta – mikä erottaa valmisteemat ja yksilöllisen toteutuksen?

Nettisivujen hinta voi vaihdella tekijästä ja projektista riippuen 500€ – 100 000€ välillä. Tässä artikkelissa käydään läpi mistä hinta koostuu ja miten toteuttajat eroavat toisistaan.

 1. Asiakkaan on vaikea ymmärtää mistä hintaerot toimijoiden välillä johtuvat
 2. Miten toteuttaja vaikuttaa hintaan ja toteutustapaan?
 3. Premium digitoimisto vs. normaali digitoimisto
 4. Milloin valita valmisteema?
 5. Pieni muistilista verkkosivuston ostajalle

Miksi tämä artikkeli haluttiin kirjoittaa?

Verkkosivusto on usealle yritykselle erittäin tärkeä myynti-, markkinointi-, viestintä- ja palvelukanava. Sivustoja voi toteuttaa tänä päivänä monella eri tavalla. Nopeimmillaan valmisteemoilla sivusto rakentuu aivan käden käänteessä ja tietoteknisesti valveutuneet peruskoululaisetkin osaavat toteuttaa itsenäisesti jonkinlaisia nettisivuja.

Verkkosivujen toteutus on kuitenkin monitahoinen kokonaisuus, jossa on useita eri asioita huomioitavana. Päätimme avata millaisia ratkaisuja erilaiset toimijat tarjoavat, mitä nettisivut kenelläkin maksavat ja mitä lopputulokselta voi odottaa.

Asiakkaan on vaikea ymmärtää, mistä nettisivujen hintaero johtuu

Karkeasti ottaen kaikista verkkosivu-uudistuksista noin 90 % tapauksissa ostajalla ei ole riittävää informaatiota, että he osaisivat järkevästi vertailla valmisteeman ja yksilöllisesti rakennettujen verkkosivujen eroja. Ainakaan muilla perusteilla kuin hinnoilla. Tästä seuraa se, että hinta on suurin yksittäinen vaikuttaja hankintapäätöksessä. Jo lähtökohtaisesti tässä ajattelumallissa mennään ohi sektorin – halvin on erittäin harvoin se optimaalisin ja paras ratkaisu verkkosivutoteutuksissa.

Kokenut ja osaava asiantuntijamyyjä pystyy kyllä tasapainottamaan hinnan merkitystä ja silloin keskustelu asiakkaan kanssa pitää ohjata myös muihin kysymyksiin:

 • Mikä rooli verkkosivuilla on liiketoiminnan kokonaisuudessa?
 • Millaisia ovat yrityksen ostajasegmentit sekä viestit ja esitystapa heille?
 • Millainen on eri segmenttien asiakaspolku ja miten eri vaiheet tullaan huomioimaan sivustorakenteessa, esitystavassa, sisällöissä sekä ylipäätään markkinoinnissa ja teknologiavalinnoissa?
 • Mitä menetetään, jos verkkosivut toimivat hitaasti (hakukonenäkyvyys, asiakastyytyväisyys, luotettavuus, yms.)?
 • Tietoturvanäkökulma (kuinka moni muu käyttää samaa valmisteemaa ja mitkä ovat tästä johtuvat potentiaaliset tietoturva-aukot päästä käsiksi esimerkiksi lomakkeilla tallennettuihin henkilötietoihin).
 • Tekninen toimivuus (onko valmisteemalla, Elementor– tai Divi-pohjaisella sivuston rakentajalla mahdollista toteuttaa riittävää toiminnallisuutta vai tuleeko ratkaisusta ostoprosessia hidastava kiertoreitti).
 • Tarvittavien toiminnallisuuksien toteuttaminen ei välttämättä onnistu järkevimmällä mahdollisella tavalla (liittyy yläpuolella olevaan esimerkkiin).

Seuraavan kerran, kun olet tilanteessa, jossa sinulla on useamman tarjoajan verkkosivutarjous pöydällä, älä valitse suoralta kädellä edullisinta tarjousta. Selvitä ensin kaikilta osapuolilta, kuinka he pystyvät vastaamaan muun muassa yllä listattuihin asioihin ja miten ne on toteutuksessa otettu huomioon.

Miten verkkosivuston toteuttajan kyvykkyys ja vahvuudet vaikuttavat nettisivujen hintaan ja projektien toteutustapaan?

Tässä kappaleessa vertaillaan tyypillisimpiä WordPress-verkkosivujen toteuttajia toisiinsa. Alla olevat profiilit ovat yleistyksiä, mutta pitkään kokemukseen pohjautuen hyvinkin tarkkoja kuvauksia suomalaisista web-puolen toimijoista. Jotta postaus pysyisi järkevissä mitoissa, esille on nostettu 5 yleisintä profiilia. Näin ollen isommat teknologiatoimittajat on jätetty suosiolla pois.

Hybridi-mainostoimisto

Tässä profiilissa olevilla toimistoilla on vahva suunnitteluosaaminen, mutta heikko tai parhaimmillaan keskinkertainen koodiosaaminen. Myöskään hakukoneoptimoidun sisällön tekeminen ei ole itsestään selvää.

 • Web-projekteista saadaan visuaalisesti näyttäviä
 • Digitaaliset asiakaspolut ja niiden rakentaminen osataan huomioida suunnittelussa
 • Tulevat markkinointitarpeet on mahdollisesti otettu huomioon
 • Sivustot toteutetaan joko valmisteemoilla taikka drag&drop-sivunrakentajilla (Divi, Elementor), koska tekninen osaaminen ei riitä kustomoidun sivuston rakentamiseen
  • Tekninen toteutus siis toisin sanoen “lässähtää”, eikä ole muun tekemisen tasolla
 • Nettisivujen hinta on keskiluokassa 3 000–9 000 €, riippuen kuinka paljon asiakas on valmis panostamaan visuaaliseen ilmeeseen

Keskisuuri perinteinen mainostoimisto

Nimensä mukaisesti tämän toimiston vahvuudet ovat perinteisessä mainostoimistomaailmassa ja web-puoleen on panostettu kokeneiden koodareiden palkkauksella.

 • Web-projektista saadaan päällisin puolin näyttävä ja visuaalisesti hyvännäköinen
  • Desktop-näkymä saattaa olla priimaa, mutta sivusto ei skaalaa järkevästi mobiilissa tai tabletilla, koska näiden ratkaisut on jätetty koodarin harteille.
 • Asiakaspolut ovat puutteelliset
  • Erityisesti mobiilissa asiakaspolut on laiminlyöty
  • Toimintakehotteita (CTA) ja yhteydenottojen mahdollisuuksia ei ole mietitty loppuun asti
  • Sivustoa on vaikea kehittää esimerkiksi sisältömarkkinoinnin ja markkinoinnin automaation avulla
 • Sivustoissa ei yleensä käytetä valmisteemoja ja ylläpitopuolen hallintaratkaisuja toteutetaan itse
  • Web-suunnittelun puutteellisuudesta johtuen tilanne ei ole juurikaan parempi kuin teemalla rakennettaessa
  • Sivusto kuitenkin toimii teknisesti paremmin ja nopeammin
 • Nettisivujen hinta on ylemmässä keskiluokassa + 10 000 €

Pieni tekninen toimija

Kyseessä on yleensä 1–4 henkilöä työllistävä toimija, jolla on vahva tekninen tausta. Tyypillisimmät puutteet ovat visuaalisessa suunnittelussa.

 • Pienten teknisten toimijoiden vahvuudet ovat koodissa ja teknisissä ratkaisuissa
 • Visuaalinen suunnitteluosaaminen on yleensä kaukana mainostoimistojen kokeneista graafikoista ja tämä valitettavasti myös näkyy lopputuloksessa
 • Asiakaspolkuja ei mietitä kovin tarkkaan
 • Pienet tekniset toimijat päätyvät useasti hybridien ja keskisuurten mainostoimistojen alihankkijaksi, kun nämä tarvitsevat lisää osaavaa teknistä resurssia tai ulkoistamisella halutaan säästää kiinteissä kuluissa ja tehostaa ajankäyttöä
  • Hybridin mainostoimiston kanssa pieni tekninen toimija voi saada aikaan hyvän lopputuloksen, jossa suurin pullonkaula on yleensä projektiviestintä, vastuualueiden hämärtyminen ja tästä seuraavat kompromissit ratkaisuissa
  • Keskisuuren perinteisen mainostoimiston kanssa yhteistyössä mainostoimisto saattaa päästä kustannustehokkaampaan lopputulokseen, mutta kokonaisuus ei parane merkittävästi mainostoimiston omasta ratkaisusta, koska suunnittelu on tehty puutteellisesti
 • Nettisivujen hinta on alempaa keskitasoa / keskitasoa: noin 2 000–7 000 €
  • Mikäli suunnittelu tehdään erikseen mainostoimistossa, niin asiakas maksaa suunnittelusta vielä erikseen

Valmisteema-freelancerit

Verkkosivustojen tekeminen on aika helppo aloittaa. Kuten alussa todettiin, niin jopa tietoteknisesti valveutuneet peruskoululaisetkin osaavat nykyisillä välineillä tehdä jonkinlaisia nettisivuja. Freelancereissa on tyypillisesti eniten kategorian sisäistä laadullista vaihtelua.

 • Valmisteemojen päälle verkkosivuja rakentavat freelancerit vakuuttelevat useasti asioiden helppoudella, nopeudella ja halpuudella
 • Toteutus tehdään jollain ilmaisella tai maksullisella valmisteemalla, Elementor- tai Divi-pohjaisella sivuston rakentajalla
 • Vaikka toteutuksessa mennään valmiilla ratkaisuilla, liikutaan useasti oman osaamisen äärirajoilla, tästä seuraa:
  • Pienissä ongelmatilanteissa ongelmat saattavat olla ylitsepääsemättömän suuria
  • Tietoturva on saatettu laiminlyödä kokonaan
  • Sivustot ovat useasti hitaita ja mahdottomia jatkokehittää
 • Nettisivujen hinta liikkuu halvan ja alemman keskitason välillä ollen noin 500–2 000 €

Premium-digitoimistot ja digitoimistot

Nämä profiilit yhdistävät kaikkien muiden profiilien vahvuudet ja se näkyy suoraan projektien hintalapuissa. Huomioitavaa on kuitenkin se, että yksinkertaisimmissa toteutuksissa ollaan keskitasossa, eli samassa luokassa kuin kaikki muut – paitsi freelancer-toimijat.

 • Erittäin vahva osaaminen yksilöllisten verkkopalvelukokonaisuuksien rakentamisessa
 • Koodi-, suunnittelu- ja visuaalinen osaaminen ovat huippuluokkaa
 • Useimmiten kokonaisuuteen on yhdistettynä vielä web-analytiikan lukutaito
  • Kyky lukea olemassa olevaa web-dataa paljastaa piilossa olevat markkinoinnin pullonkaulat, jotka on hyvä tiedostaa ja ratkoa ennen verkkosivuprojektin aloitusta
 • Projektit toteutetaan asiakkaan liiketoiminnallisten tavoitteiden pohjalta ja tehdään niin sanottu vaatimusmäärittely projektille
  • Ennen aloitusta perehdytään asiakkaan liiketoiminnan haasteisiin, web-dataan ja tuleviin tavoitteisiin
 • Nettisivujen hinta vaihtelee laajalla skaalalla, kokonaisuuden laajuudesta riippuen 5 000–100 000 €:n välillä

Miten premium-digitoimisto eroaa digitoimistosta?

Premium-digitoimistot ja digitoimistot on jaettu kahtia profiilin nimessä. Suurin ero näiden kahden välillä ei ole osaaminen, vaan yritysten koko. Usein digitoimistot pystyvät tarjoamaan jopa paremman kokonaisosaamisen kuin isommat premium-kilpakumppaninsa. Isommilla toimijoilla on tietysti enemmän resursseja, mutta se tarkoittaa myös sitä, että heillä on töissä enemmän tuoreita, vastavalmistuneita koodareita ja harjoittelijoita. Haluatko välttämättä, että yrityksesi verkkosivusto on noviisin tai harjoittelijan tekemä?

Isojen toimijoiden eduksi voidaan kuitenkin lukea se, että projektit on mahdollista toteuttaa nopeammalla aikataululla (suuremmasta henkilömäärästä johtuen). Toinen potentiaalinen etu on se, että ison toimijan kokonaisosaaminen saattaa olla laajempi, koska he ovat päässeet tekemään määrällisesti enemmän erilaisia projekteja.

Pienten toimijoiden etu on siinä, että projektitiimi koostuu aina kokeneista tekijöistä. Näin ollen myös lopputulos on priimaa ja vaatii vähemmän projektin jälkeisiä turhia lisätöitä. Pienempi toimija pystyy myös monesti tarjoamaan henkilökohtaisempaa asiakaspalvelua, eikä yhteyshenkilö muutu kesken asiakassuhdetta. Puhelimeen vastaa usein se jo tutuksi tullut yhteyshenkilö ja sähköpostiinkin reagoidaan inhimillisen aikaikkunan puitteissa.

Pienet toimijat jäävät isompien jalkoihin monesti sen vuoksi, ettei heillä ole samaa mahdollisuutta vastata avoimiin tarjouspyyntöihin tai julkisiin kilpailutuksiin, sillä volyymilla kuin premium-digitoimistot kykenevät. Tästä syystä digitoimistot taistelevat monesti samoista tarjouspyynnöistä valmisteemoja hyödyntävien toimijoiden sekä muiden profiilien kanssa.

Valmisteemalla voi rakentaa oikeasti hyvännäköiset nettisivut halvalla

Otsikon väittämä on ehdottomasti totta, mutta se ei vastaa kysymykseen: “Milloin se kannattaa tehdä?”. Moni yritys nimittäin hakee jo lähtökohtaisesti halpaa ratkaisua, vaikka uudistuksen tuomia hyötyjä tai mahdollisuuksia ei ole mietitty sen pidemmälle.

Valmisteemaan käyttö on monelle yritykselle täysin ok-vaihtoehto ja siihen pystytään toisinaan itsenäisesti jopa yrityksen sisällä. Ennen aloitusta, vastaa itsellesi ainakin näihin kysymyksiin:

 • Kuinka tärkeää verkkonäkyvyys on yrityksellesi:
  • Nyt?
  • Tulevaisuudessa?
 • Kuinka tärkeää verkkosivuilta löytyvä informaatio on asiakkaillesi?
  • Onko informaatio helposti löydettävissä?
  • Kuinka monta klikkausta asiakas joutuu tekemään, että hän löytää informaation pariin?
  • Montako sekuntia informaation pariin siirtyminen vie?
 • Arvioi mikä osa yrityksesi liikevaihdosta tulee verkon kautta?
  • Huomio myös ne ostopäätökset, joihin verkkonäkyvyys on todennäköisesti vaikuttanut
 • Oletko perillä nykyisen sivustosi hakukonenäkyvyydestä tärkeiden avainsanojen osalta:
  • Kuinka monta liiketoiminnallisesti tärkeää avainsanaa sinun yritykseesi kohdistuu?
  • Kuinka monella avainsanalla olet sijoittunut tällä hetkellä hakutulosten 1. sivulle?
  • Entä 2. sivulle?
  • Mikä pahimpien kilpailijoidesi sijoitus on samoilla avainsanoilla?
 • Kuinka kilpailtu toimialasi ylipäätään on?
 • Mitä enemmän kilpailua, sitä enemmän työtä näkyvyys vaatii

Aika moni asia on liitoksissa verkkosivujesi toimintaan vai mitä? Tuohon ei kuitenkaan listattu lähellekään kaikkia asioita, joihin verkkosivuilla on oikeasti merkittävä vaikutus. On kuitenkin täysin ymmärrettävää, ettet ole tällaisia asioita aiemmin miettinyt, sillä tämä ei suoraan liity liiketoimintaasi tai erikoisosaamiseesi. Mutta liiketoiminnan kehittämisessä verkkosivuilla ja niiden toteutustavalla voi olla merkittävä vaikutus.

Maailma digitalisoituu kovaa vauhtia myös niin sanotusti perinteisillä toimialoilla, kehityksessä on siis syytä pysyä mukana, sillä hyvin monessa tapauksessa käynnissä on ostajan markkinat – mikäli sivusto ei vakuuta, latautuu hitaasti tai haluttua informaatiota ei löydy, asiakkaan eurot valuvat kilpailijoillesi.

No milloin sitä valmisteemaa sitten kannattaa käyttää verkkosivujen toteutukseen? Karkeasti jaoteltuna vastauksia on kaksi.

 1. Silloin kun verkon kautta tuleva liikenne ei ole kriittisessä roolissa yrityksen liiketoiminnalle
 2. Sivuston tarve on todella yksinkertainen: esimerkiksi käyntikortti-sivusto, joka tarjoaa ainoastaan pakollisen informaation yrityksen toiminnasta (noin 5–9 sivua etusivun lisäksi)

Yhteenveto ja pieni muistilista verkkosivuston ostajalle

Nettisivujen hinta vaihtelee pääasiassa 500–100 000 €:n välillä, toteuttajasta ja projektista riippuen. Isommalla yrityksellä on tyypillisesti suurempi tarve ja selkeä visio siitä, minkälaista verkkopalvelua lähdetään toteuttamaan. Pienemmillä yrityksillä on vähemmän kokemusta web-projekteista ja tästä johtuen myös vähemmän ymmärrystä, minkälaisia asioita uudistuksessa tulee huomioida.

Oli kyseessä sitten pieni tai iso yritys, ennen yhteistyökumppanin valintaa uudistusta täytyy miettiä sen aiheuttamien kulujen ulkopuolelta.

Ensimmäisenä on tärkeää tutustua siihen, miten pahimpien kilpailijoidesi verkkosivut on rakennettu. Löytyykö tärkeillä avainsanoilla googlatessa heidän sivunsa vai sinun sivustosi? Kuinka helposti ja monenko klikkauksen takaa tärkeä informaatio löytyy? Entä milloin sivustosi sisältöä on viimeksi optimoitu ja päivitetty?

Toiseksi: tutustu oman sivuston tarjoamaan web-dataan. Google Analytics on ilmainen työkalu, jonka avulla kaikkien sivuillasi vierailevien ihmisten liikkeet saadaan analysoitua. Web-datan ymmärrykseen tarvitaan jonkin verran perehtymistä, mutta näillä ohjeilla pääsee jo pitkälle. Potentiaalista yhteistyökumppania kannattaa myös haastaa ja kysyä, mitä mieltä he ovat olemassa olevasta datasta ja sen hyödyntämisestä uusia sivuja rakentaessa.

Kolmanneksi: ota huomioon myös se, mitä haluat visuaaliselta ulkoasulta – sen olisi hyvä olla linjassa yrityksen brändin kanssa. Toisaalta uusien verkkosivujen yhteydessä on erinomainen tilaisuus toteuttaa myös kokonaisvaltaisempi brändiuudistus.

Toimivan ja hyvin suunnitellun asiakaslähtöisen verkkopalvelun merkitys korostuu entisestään, kun kaikki yritykset siirtyvät verkkoon ja haluavat erottua toisistaan. Onnistunut toteutus vaatii kuitenkin perinpohjaista suunnittelua.

On selvää, että nettisivujen hinta on ja tulee aina olemaan merkittävä tekijä yhteistyökumppanin valinnassa. Älä kuitenkaan sorru siihen perusvirheeseen, että teet valinnan pelkästään hinnan pohjalta.

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä