Blogi

Sisällön tuotanto, suunnittelu ja muotoilu verkkosivuille

Miksi maksaisit yrityksesi verkkosivujen sisällön suunnittelusta, tuotannosta ja muotoilusta? Lue artikkeli ja päätä sitten millaisessa roolissa sisällöntuotanto verkkosivu-uudistuksessasi on.

Sisällön tuotanto, suunnittelu ja muotoilu verkkosivuille

Sisällöntuotanto verkkosivuille onnistuu kaikista luontevimmin, kun paketoi sen mukaan verkkosivujen uudistuksen yhteyteen tai ostaa sen markkinointikumppanuuteen kuuluvana säännöllisenä palveluna.

Aivan liian usein verkkosivu-uudistuksissa tapahtuu edelleen sitä, että sisältöjen suunnittelusta, tuotannosta ja muotoilusta huolehditaan 2 x aivan liian myöhään – pahimmassa tapauksessa niihin ei kiinnitä huomiota kukaan ja asiaan havahdutaan vasta verkkosivutoteutuksen julkaisun kalkkiviivoilla.

Käy tämä blogikirjoituksemme läpi joko osio kerrallaan: voit klikata suoraan sinua kiinnostavaan osuuteen. Tai lue koko artikkeli kerralla alusta loppuun. Takaamme, että lukuhetken jälkeen olet verkkosivujen sisällöntuotannon suhteen huomattavasti paremmin kartalla.

  1. Liikkeelle sisällöissä
  2. Miksi sisällön täytyy puhutella?
  3. Suppean verkkonäkyvyyden seuraukset
  4. Skaalautuvuus = responsiivisuus
  5. SEO kuntoon

Onnistunut sisältö toimii kimmokkeena ostopäätösten tekemiseen, joten tuotteet, palvelut tai asiantuntijuus käyvät kaupaksi. Jos kirjoittaminen on itselle epämukavuusaluetta tai siihen ei ole yksinkertaisesti aikaa, hyvän tekstin tuottamisesta kannattaa maksaa asiantuntijalle. Verkkosivuilla käyttäjäkokemukseen (UX = user experience), käyttöliittymään (UI = user interface) ja toimintakehotteisiin (CTA = call to action) kannattaa käyttää resursseja, koska tekemällä ne verkkosivutoteutuksiin syventyneen asiantuntijan avulla saat maksimoitua konversiot (esim. yhteydentotot ja tarjouspyynnöt). Edellä mainittuun terminologiaan liittyy myös sisällöntuotanto, sen suunnittelu sekä muotoilu.

1. Mars! Liikkeelle sisällöissä

Hyvä menetelmä on se, että verkkosivu-uudistuksen yhteydessä pidetään määrittelytyöpaja. Siinä briiffataan verkkosivutoteutuksen tekevä asiantuntijayritys myytäviesi palveluidesi ja tuotteidesi osalta myös sisältöjen suhteen. Seuraavaksi sisältöspesialisti tekee ja muotoilee tulevien verkkosivujesi sisällöt. Parhaimmat tekevät sen hyvässä vuoropuhelussa yrityksesi kanssa. Pääset siis kommentoimaan ja antamaan palautetta matkalla kohti yhteistä onnistunutta lopputulosta.

Toinen vaihtoehto on tietysti se, että teet pohjatyön itse tai tiimisi kanssa ja kirjoitat / kirjoitatte perusfaktojen pohjalta verkkosivujen sisällön perusrungon, jonka jälkeen sisältöihin erikoistunut asiantuntija suunnittelee ja muotoilee lopulliset markkinointisisällöt, toisin ilmaistuna harjoittaa ammattitaitoista copywritingia.

Kun lähtee uudistamaan verkkosivuja, asiantuntijayritys tai myynti- ja markkinointikumppanisi on hyvä ottaa mukaan yhteiselle kasvumatkalle, sillä ulkopuolinen tekijä tuo lopputulokseen sitä kuulua laatikon ulkopuolelta -ajattelua. Kannattaa huomata sekin, että omista pinttyneistä makuasioista verkkosivujen sisältöihin liittyen on hyvä päästää suosiolla irti tai ainakin ravistella urautuneita käytäntöjä.

Sisältötekemisen hallitseva yritys osaa miettiä sinun asiakkaitasi, jotka verkkosivuillasi käyvät. Loppuasiakkaathan tuovat ne eurot yrityksellesi. Kummalla on lopulta enemmän merkitystä: sillä, että sinä pidät verkkosivuistasi vai sillä, että nykyiset ja uudet asiakkaasi pitävät?

Vaikka tekisitkin perustyön verkkosivujesi sisältöihin liittyen itse, ulkopuolinen tekijä osaa palastella sisällön, suunnitella käyttäjäkokemuksen ja toimintokehotteet (CTA:t) siten, että ne palvelevat asiakkaitasi niin desktopissa kuin mobiilissa.

2. Miksi sisällön täytyy olla verkkosivuilla kiinnostavaa?

Sisältöjen verkkosivuillasi täytyy puhutella palveluistasi, tuotteistasi tai osaamisestasi kiinnostuneita asiakkaita. Kaikkia et todennäköisesti voi miellyttää, mutta verkkosivusi on onnistunut, jos se herättää mielenkiintoa kohderyhmissäsi. Verkkosivujen sisältöjen viestinnälliseksi kärjeksi kannattaa ottaa tärkeimpiä kohderyhmiäsi varten suunnitellut ja muotoillut sisällöt. Asiakassegmenttien määrittely onkin hyvä toteuttaa verkkosivu-uudistuksen pohjaksi ja täsmentää, millä viestikärjillä heidän huomionsa herätetään.

Informaatiotulva on digitalisaation ja verkkopalvelujen kehittymisen myötä todella valtaisa. Kuluttajien ja yrityspäättäjien huomiosta kilpailee lukematon määrä erilaisia sisältöjä. Olipa kyseessä tuote-, palvelu- tai asiantuntijamyynti. Soppaa hämmentävät niin mediayritykset, kaupalliset toimijat kuin voittoa tavoittelemattomatkin organisaatiot. Käytännössä jokainen ihminen (sinunkin asiakkaasi) joutuu valitsemaan, millaisten sisältöjen parissa aikaansa viettää. Vielä kun huomioi senkin, että ihmiset hylkäävät epärelevantin sisällön nopeasti varsinkin verkkosivuilla.

Tavoittelet varmasti sitä, että verkkosivujesi sisältö on niin tekstin kuin kuvienkin osalta sopivan informatiivista, myyvää ja mielenkiintoista asiakkaasi näkökulmasta. Oletko tutkinut asiakkaiden käyttäytymistä olemassa olevilla verkkosivuillasi: mieti, millaisia ovat asiakkaidesi ostopolut. Tuleeko tarjouspyyntöjä ja valideja tiedusteluja yrityksesi tuotteista ja palveluista määrällisesti tarpeeksi? Jos verkkosivuillasi on verkkokauppa, saako yrityksesi sen kautta kauppaa? Ja ihan yleisesti, oletko tyytyväinen verkkosivujesi toimivuuteen – mieti ennen kaikkea asiakkaidesi liikkumista siellä

3. Suppea verkkonäkyvyys johtaa asiakkaiden menettämiseen

Yrityksesi näkyminen hakukoneissa on keskeinen tekijä digitalisoituneessa maailmassa. Mikäli yrityksesi ei saa verkkonäkyvyyttä, menetät suoraan sanottuna asiakkaita kilpailijoillesi. Kuluttajat ja yritykset etsivät verkosta palveluita, tuotteita ja osaamista, tekevät vertailuja eri yritysten kesken sekä tutustuvat yleisesti verkkoympäristössä olevien yritysten tarjontaan. Suomessakin on vielä valitettavasti toimialoja, jotka eivät ole ottaneet tarvittavia digiharppauksia. Samalla toimialalla toimiva kilpailija saattaa tälläkin hetkellä suunnitella sellaista, pitäisiköhän sinunkin?

Sama pätee myös B2B myyntiin ja markkinointiin, sillä myös yritykset tutustuvat esimerkiksi alihankinta- ja yhteistyötarpeissa potentiaalisiin kumppaniyrityksiin tutkimalla edellytyksiä yhteistyölle muun muassa analysoimalla yritysten osaamista, referenssejä ja palveluvalikoimaa. Jos yritykselläsi ei ole kunnollisia verkkosivuja, menetät yhden merkittävän kanavan asiantuntijuudestasi viestimisessä.

On tietysti toimialoja, joilla toimivat yritykset eivät tarvitse syystä tai toisesta suurempaa verkkonäkyvyyttä – mutta tällaiset tapaukset ovat marginaalisia. Siispä valtaosalle yrityksistä verkkopresenssi on erinomainen keino kasvattaa ja kehittää omaa liiketoimintaa.

4. Sisällöntuotanto verkkosivuille – responsiivisuus

Laitteista käytetyimpiä ovat tänä päivänä useimmiten älypuhelimet. Tämän voi todeta ammattilaisen silmin esimerkiksi meidän päivittäisessä työssämme, kun analysoimme verkkosivujen kävijäliikennettä. Tutkimme muun muassa teknologiaa, eli millä laitteilla asiakkaidemme verkkosivuilla eniten vieraillaan. Poimi tässä yhteydessä muuten ilmainen vinkki: verkkosivuja ei kannata optimoida selaimelle, jota analytiikan perusteella käyttää enää muutama prosentti sivukävijöistä.

Jos web-analytiikka ei ole aiheena sinulle niin tuttu, voit tehdä yksinkertaisen havainnollisen tutkimuksen. Katso ympärillesi esimerkiksi kävellessäsi jalkakäytävillä tai vilkaise junissa ja linja-autoissa istuvia kanssamatkustajiasi. Arvio nopeasti, kuinka moni vaikkapa 20 ihmisestä näprää älypuhelinta. Laske sen jälkeen prosentuaalinen osuus heistä. Mitä voit päätellä lopputuloksesta?

Kun toteutat verkkosivuja muista teetättää ne sellaisiksi, että verkkosivut skaalautuvat päätelaitteesta riippumatta. Jos verkkosivujen sisältöä on epämiellyttävä scrollailla älypuhelimella, eikä käyttökokemusta ole hiottu viimeisen päälle miellyttäväksi, siirtyy ostava asiakas jonkun toisen tarjoajan verkkosivuille, jossa sisältö on optimoitu kenties paremmin älylaitteille. Sisällöntuotanto ja -suunnittelu verkkosivulle mobiilioptimoidusti onkin pääosassa, kun viedään onnistuneesti maaliin moderni verkkosivu-uudistus.

5. Sisällöntuotanto: SEO kuntoon

Hakukoneissa hyvän näkyvyyden saaminen tarkoittaa paljon enemmän kuin ainoastaan sitä, että huolehditaan sopivasta verkkosivualustasta (esimerkiksi WordPress) ja palvelinteknologiasta, mitkä ovat tärkeitä seikkoja nekin. Etenkin orgaanisen (ei maksetun) hakukonenäkyvyyden näkökulmasta relevanteilla sisällöillä verkkosivuillasi on toden totta merkitystä. Verkkosivu-uudistuksen yhteydessä onkin järkevä ottaa ”pakettiin” mukaan myös verkkosivujen SEO-optimointi ja ostaa se ammattilaiselta.

Hakukoneet arvottavat verkkosivujen sisältöä senkin mukaan, miten hyvin verkkosivujen sisältö osuu yksiin hakutermin kanssa: kuinka hyödylliseksi älykkäät algoritmit tulkitsevat yrityksesi verkkosivujen sisällön hakutermiin peilaten. Ykkössivulle orgaanisissa hakutuloksissa pääsemiseksi tarvitaan runsaasti systemaattista työtä – useimmiten kuukausitason sisältömarkkinointikumppanuutta osaavan tekijän kanssa. Jos liikkeelle lähtee täysin nollasta, tuloksia kannattaa odottaa vasta puolen tai vuodenkin aikajänteellä.

Sisällön suunnittelu, tuotanto ja muotoilu yrityksen verkkosivuille vaikuttaa siis ratkaisevasti siihen, kuinka hyvin pääset esille liiketoimintasi ja toimialasi kannalta keskeisillä hakutermeillä. Sivujen metatietojen viilaaminen kuuluu ihan perusasioihin. Kun asiat tehdään huolellisesti, koko verkkosivusto voidaan optimoida SEO:ta silmällä pitäen niin tekstin kuin kuvienkin osalta. Harvalla yrityksellä löytyy tähän talon sisäistä osaamista, vaan ulkopuolinen asiantuntija-apu on enemmän kuin tarpeellista. Tähän aiheeseen voit tutustua syvällisemmin erillisessä asiantuntijablogiartikkelissa.

Samalla, kun toteuttaa verkkosivujen sisältöä orgaanisen näkyvyyden parantamisen kulmasta, sen rinnalla on hyvä laittaa budjettia myös maksettuun hakukonemainontaan Google Adsin avulla. Sekin edellyttää kattavaa ymmärrystä aihepiiristä, mitä ei välttämättä opi yritysten henkilökunnalle suunnatuilla päivän kursseilla, jotka saattavat maksaa useita satoja euroja per henkilö. Ammattitaitoinen sisällöntuotanto ottaa aikansa myös maksetussa hakukonemarkkinoinnissa.

Voikin miettiä, onko järkevää yrittää kouluttaa yrityksen omaa henkilöstöä tuhansilla euroilla lyhyellä kurssilla, jossa oppii hädin tuskin perusteet? Ennemmin moni panostaakin markkinointikumppanuuteen asiantuntijayrityksen kanssa, jolloin tuloksetkin ovat todennäköisesti paremmat. Asiantuntijayritys hallitsee syvällisesti sekä orgaanisen että maksetun hakukonemarkkinoinnin salaisuudet.

Ihmiset haluavat päästä monissa asioissa helpolla, mutta lähes yhtä usein helpoin tie on myös se heikoin tie.

Digimogulin ammattilaiset palvelevat yritystäsi sisällön suunnittelussa, tuotannossa ja muotoilussa verkkosivu-uudistuksiin ja koko markkinointipalettiisi liittyen. Ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä