Blogi

Sisältömarkkinointi – miten ja mistä aloittaa?

Sisältömarkkinointi on yksi kysynnän luomisen kulmakivistä, jolla brändin tunnettuus ja profiili valjastetaan konkreettiseksi liidien generoimiseksi.

Sisältömarkkinointi – miten ja mistä aloittaa?

Hyvin toteutettu sisältömarkkinointi rakentaa asiantuntijuutta, luottamusta ja kiinnostusta prospektien ja nykyasiakkaiden keskuudessa tarjoamalla ajankohtaista sisältöä oikeassa muodossa, oikeissa kanavissa ja juuri oikeaan aikaan.

Hyvä sisältömarkkinointi vaatii toimivan strategian taustalle – se on prosessi, jonka perusta tulee rakentaa vahvaksi, jotta voidaan herättää kiinnostusta ja onnistua jokaisessa ostopolun vaiheessa. Kerromme tässä kirjoituksessa, miten ja mistä sisältömarkkinointi tulisi aloittaa. Poimi vinkit talteen!

1. Hanki johdon tuki

Sisältömarkkinointisi tyssää jo ensimetreille, jos yrityksen tai organisaatiosi päättäjät eivät ole ajatuksen takana saati ymmärrä sitä. Kuten muukin toiminta, sisältömarkkinointi on pitkäjänteinen, aikaa vievä prosessi, joka vaatii sitoutumista onnistuakseen. Varmista, että sisältömarkkinointi, sen hyödyt ja vaatimukset ymmärretään yrityksenne näkökulmasta.
 
Mieti myös, miten sisältömarkkinointi hyödyttää muita osastoja tai toimintoja, kuten myyntiä ja sitä kautta nopeampia, laadukkaampia kauppoja ja kasvavaa liikevaihtoa. Kun kaikki avainhenkilöt ovat asiasta kartalla ja sen takana, on strateginen suunnittelu helpompaa.

2. Ymmärrä yleisöäsi

Yksi sisältömarkkinoinnin keskeisimpiä asioita onnistumisessa on vastaanottajien sekä heidän tarpeiden ja kipupisteiden ymmärtäminen. Sisältömarkkinoinnin tarkoitus ei ole myydä, vaan tarjota yleisölle lisäarvoa tuottavaa tietoa tai työkaluja, joilla he parantavat omaa osaamistaan tai arvostusta työssä – ja sitä kautta voittaa heidän luottamuksensa. 

Luo ostopersoonia ja määrittele, keitä kohdeasiakkaasi ovat vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: 

 • Keitä ihanneliidit ja -asiakkaamme ovat?
 • Mitkä ovat asiakkaidemme kipupisteet ja ongelmat, joihin he tarvitsevat ratkaisuja tai tietoa?
 • Mitä vastustusta heillä voi olla tarjoomaamme kohtaan?
 • Keitä päättäjät ovat ja miten he tekevät päätöksiä?
 • Millaista tietoa heiltä uupuu, jota voisimme heille tarjota?

Kun olet saanut selville ihanteellisimmat ostopersoonat, käytä hetki ostopolun kartoittamiseen. Ripottelemalla sisältöä oikeissa paikoissa, tuet ostopäätöstä ja täytät ostajan polun puuttuvat palaset:

 • Käytä valmiita malleja, kuten “tietoisuus, harkinta, ostopäätös” (Pardot) tai laajempia viitekehyksiä, jotka sopivat asiakkaidesi ostopolkuun.
 • Luo ostopolusta prosessi tai kaavio, jolla visualisoit matkan ja seuraat kokonaisuutta. 
 • Arvioi ja käy läpi mahdollinen olemassa oleva sisältö – kuten oppaat, esitykset, videot ja whitepaperit –  ja mieti, mihin kohtiin ostopolkua ne sopivat. 

3. Suunnittele toimiva sisältökokonaisuus

Sisältömarkkinoinnin tehtävä on auttaa nykyisiä ja uusia asiakkaita ratkaisemaan erilaisia ongelmia tai tarjota hyödyllistä ja arvokasta tietoa. Siksi sisällön tulee puhutella eri ostopersoonia ostopolun eri vaiheissa: sisältösi tulee tukea niin tiedonhankkijoita, vaikuttajia, päättäjiä kuin johtoakin mahdollisissa eteen tulevissa kysymyksissä.

 • Luo sisältöä, jota asiakkaasi haluavat. Moni luo sisältöä vain oman tuotteen tai palvelunsa näkökulmasta, kun fokus tulisi olla asiakkaalle tärkeän informaation viestimisestä. Aseta asiakas sisältösuunnittelun keskiöön.
 • Laadi kokoelma sisältöä eri laitteisiin ja kanaviin: Analysoi ja ymmärrä, millaista sisältöä yleisösi tykkää kuluttaa, ja vaihtele miten ja missä julkaiset sisältöjä tämän tiedon mukaan. Pohdi PDF:ien, videoiden, blogien, artikkelien tai webinaarien suhdetta ostopolkuun. 
 • Muista myös kerätä ja jakaa muiden sisältöjä. Tee eri kanavistasi myös jo olemassa olevien, alan parhaiden sisältöjen jakeluväylä. Esimerkiksi some-kanavat ovat loistava tapa välittää asiantuntijoiden ajatuksia seuraajille ja asiakkaillesi. 

4. Luo sisällönjulkaisukalenteri

Hyvä sisältömarkkinointi on helpompaa huolella mietityn julkaisukalenterin avulla. Kalenteri helpottaa tarkastelemaan jo julkaistujen sisältöjen teemoja, miettimään uusia ideoita valmiiksi ja jakamaan aihealueita tasaisesti julkaistaviksi. Se on myös loistava tapa pysyä kärryillä ostopolun mukaisen tarinan kerronnasta sisältöjesi kautta. 

 • Jaottele sisällöt asiakas- tai toimialakohtaisten teemojen mukaisesti niin, että ne puhuttelevat ostopersoonia eri ostopolun vaiheissa johdonmukaisesti.
 • Kalenteroi alustava sisällön julkaisu päivä- tai viikkokohtaisesti, ja määrittele jakelukanavat tai tärkeimmät somealustat. Muista kierrättää myös sisältöä säännöllisin väliajoin eri kanavien välillä!
 • Optimoi sisältö hakukonenäkyvyyden osalta!

Voit myös hyödyntää jo julkaistuja sisältöjä eri formaattien välillä: tee webinaarin pääpointeista ladattava pdf, koosta tärkeimmät opit infografiikaksi tai paketoi suositut blogikirjoitukset slideshare-paketiksi – mahdollisuuksia on lukuisia. Ideoi uusia tapoja esittää sisältöä eri kanavissa ja medioissa. 

5. Mittaa, analysoi ja kehitä

Hyvä sisältömarkkinointistrategia tuottaa paitsi laadukasta sisältöä, se on myös laadukkaiden liidien moottori ja kustannustehokkaan markkinoinnin edistäjä. Luo tärkeimmät avainmittarit (KPIt) ohjaamaan sisältömarkkinointisuunnitelmaasi. Mieti ainakin seuraavia asioita:

 • Resurssien tarve?
 • Osaaminen – in-house -tuotanto vai ulkoistaminen?
 • Budjetti?
 • Mitä sisältömarkkinoinnilla tavoitellaan?
 • Miten sisällön menestystä mitataan?
 • Miten sisältömarkkinointi konkretisoituu myynnin tuloksiksi?

Hyvä sisältömarkkinointi on kustannustehokas ja loistava tapa pitkäkestoisten ja luotettavien suhteiden rakentamiseen sekä uusien että nykyisten asiakkaiden kanssa tarjoamalla heille laadukasta, kiinnostavaa ja relevanttia sisältöä oikea-aikaisesti. Sisältömarkkinoinnilla edistät brändisi tunnettuutta, nostat asiantuntijaprofiiliasi ja vaikutat lisäksi myönteisesti hakukonenäkyvyyteen. Samalla palvelet potentiaalisia asiakkaitasi kaikissa ostopolun vaiheissa, aina tiedonhankinnasta päätöksentekoon asti. 

Hyvä sisältö löytää yleisönsä aina.

Ota yhteyttä