Blogi

Vahva yritysbrändi mahdollistaa kasvun

Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen termistä vahva brändi? Ehkä globaali joulupukinkin suosima virvoitusjuomayritys? Kenties hiukan lähempänä kotikenttää oleva makeisia ja leivonnaisia valmistava firma, joka tunnetaan sinisestä väristä? Totta, tämäntyyppiset toimijat tulevat useimmilla ensin mieleen. Molemmat klassisia esimerkkejä ikonisen vahvoista brändeistä.

Vahva yritysbrändi mahdollistaa kasvun

Moni saattaa mieltää brändin ja brändäämisen vain suurten yritysten keinoksi erottua kilpailijoistaan, mutta tämä ajattelutapa on suoraan sanottuna väärä. Jokaiselle firmalle on hyötyä siitä, jos yritysbrändi on vahva. Riittää, että se on vahva ja selkeä yrityksen omassa toimintaympäristössä. Tämän blogiartikkelin tarkoituksena on pohtia yritysbrändiä, mitä hyötyä on vahvasta brändistä ja miten se auttaa yritystä kasvamaan.

Mikä yrityksen brändi oikeastaan on?

Brändi on mielenkiintoinen käsite, jolle on hurjan paljon erilaisia määritelmiä. Tyhjentävää vastausta tuskin löytyy mistään. Vahvat brändit herättävät tunteita ja saavat joskus tuekseen jopa fanaattisen uskollisia kannattajajoukkoja. Kun puhutaan yritysbrändistä, sivutaan usein myös näitä termejä: maine, imago, tunnettuus, yritysilme ja visuaalinen ilme. Brändi on kaikkea tätä ja enemmän.

Jokainen yritys on erilainen

Aivan samalla tavalla, kuin jokainen ihminen on yksilö, jokainen yritys on sitä myös. Jokaisella meistä on omanlaisensa luonne ja persoonallisuus, eikä kahta samanlaista ole. Persoonallisuutemme ja luonteenpiirteemme määrittelevät sitä, miten toimimme suhteessa ympäröivään maailmaan. Yrityksen brändi erottaa sen toisista saman tapaisista yrityksistä ja määrittelee sen position yrityskentässä. Jos yritysbrändi on vahva, yritys näkyy ja kuuluu muiden yritysten yli.

Brändi on subjektiivinen näkemys

Henkilö itse ei aina näe itseään samalla tavalla, kuin vaikkapa hänen perheensä tai ystävänsä. Yrityksen brändiä ajatellessa on myös niin, että yrityksen sisäinen näkemys omasta brändistä on yleensä osittain erilainen kuin se, mitä sen asiakkaat tai yhteistyökumppanit brändistä ajattelevat. Eivätkä kaikki näe yrityksen brändiä samalla tavalla. Brändi on subjektiivinen mielikuva, joka muuttuu sitä mukaa, kun kokemukset yrityksestä karttuvat ja kohtaamiset yrityksen kanssa lisääntyvät.

Yritysbrändin vahvistaminen

Ihmiset voivat ulkoisella olemuksellaan korostaa persoonallisuuttaan tai nostaa esille tiettyjä luonteenpiirteitä. Pukeutuminen ja muut tyylivalinnat antavat visuaalisen signaalin tuntemattomillekin ihmisille siitä, minkälaisesta henkilöstä on kyse. Samaan tapaan myös yrityksen visuaalinen ilme kertoo yrityksen brändistä. Se, miltä yritys näyttää vaikkapa nettisivuillaan, mainonnassaan tai toimitiloissaan, kertoo ympäristölle monia asioita yrityksestä.

Vahvan yritysbrändin hyödyt

Oman yrityksen brändin tunteminen on tärkeää, mutta sen kehittäminen haluttuun suuntaan vaatii määrätietoista työtä.

  • Aloittavan yrityksen kannattaa pohtia, minkälaista mielikuvaa se haluaa tavoitella ja alkaa käyttäytyä ja näyttäytyä tämän tahtotilan mukaisesti.
  • Vakiintuneen yrityksen pitää aina perustaa brändin kehitystoimet sille mielikuvalle, mikä siitä on jo olemassa ja tehdä pitkäjänteistä työtä ohjatessaan brändiä pikkuhiljaa haluamaansa suuntaan.

Jos yrityksen brändi vahva ja positiivinen, se helpottaa yrityksen elämää monella tavalla. Vahva yritysbrändi puhaltaa tuulta purjeisiin ja kannattelee yritystä liiketoiminnan aallokoissa. Tässä muutama tärkeä näkökulma, jotka hyötyvät brändin vahvistuessa:

  1. Asiakkaiden näkökulma. Kun yrityksen brändi on vahva, sen tuotteet ja palvelut ovat asiakkaiden silmissä haluttuja. Niiden toimivuuteen voi luottaa ja niitä käyttämällä “omakin brändi” vahvistuu. Asiakkaat ovat myös halukkaampia kertomaan muille, että ovat hankkineet tällaisen halutun tuotteen. Suositukset poikivat uusia asiakkaita.
  2. Myynnin näkökulma. Kun myydään tuotteita, joiden takana on vahva yritysbrändi, on kaupanteko helpompaa ja nopeampaa. Myyntitilanteessa ei tarvitse esittää kaikkia mahdollisia perusteluita ja asiakkaat ovat valmiita maksamaan tavallista enemmän sellaisista tuotteista ja palveluista, joita he pitävät esimerkiksi luotettavina, trendikkäinä tai laadukkaina.
  3. Rekrytoinnin näkökulma. Jokainen yritys tarvitsee ja haluaa saada joukkoonsa hyviä työntekijöitä. Jos yrityksellä on vahva positiivinen brändi, se vetää puoleensa parempia kandidaatteja, kuin heikomman mielikuvan yritykset. Parhaiden työnhakijoiden poimiminen yrityksen palvelukseen parantaa menestymisen mahdollisuuksia jatkossakin.
  4. Sidosryhmien näkökulma. Yrityksen ympärillä toimii paljon erilaisia tahoja eli sidosryhmiä, kuten vaikkapa yhteistyökumppaneita, rahoituslaitoksia ja erilaisia julkisen sektorin toimijoita. Kun yrityksen brändi on vahva, se näyttäytyy arvostettuna ja luotettavana kumppanina myös sidosryhmien suuntaan, jolloin toiminta näiden kanssa on helppoa ja sujuvaa.

Vahva brändi on kasvun edellytys

Jos yrityksen tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaansa, se tarvitsee uusia asiakkaita, korkeampia myyntituottoja ja parempaa kannattavuutta. Kasvamiseen tarvitaan myös osaavia työntekijöitä, jotka ovat innostuneita ja kykeneviä tekemään töitä yrityksen kasvun eteen. Kaikki yritykset haluavat olla tunnettuja ja arvostettuja, koska se helpottaa yrityksen toimimista sidosryhmiensä keskellä. Vahva yritysbrändi antaa mahdollisuuden saavuttaa nämä kaikki kasvun edellytykset. Kun yritysbrändi on vahva, se ei vähästä hätkähdä eikä kovin helposti muutu. Se on kuin valtamerilaiva, joka menee voimalla eteenpäin myös pienistä vastoinkäymisistä.

Jos yrityksesi brändi kaipaa vahvistamista tai uudistamista, ota yhteyttä Digimoguliin. Valloitetaan markkinat ja luodaan edellytykset kasvulle!

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä