Blogi

Web-analytiikka kehittyy – uusi Google Analytics 4

Google Analytics on tullut teini-ikään, ja silloinhan on varsin tavallista alkaa katsella maailmaa hieman eri tavoin kuin ennen. Google Analytics 4 eli GA4 on uuden sukupolven web-analytiikka -työkalu. Otimme selvää, miten se eroaa perinteisestä Universal Analytics -versiosta.

Web-analytiikka kehittyy – uusi Google Analytics 4

Onko uusi GA4-versio parempi web-analytiikka -työkalu kuin Universal Analytics?

Jos olet tottunut lähes päivittäin käyttämään jotain tiettyä työkalua jonkun tietyn asian hoitamiseen, ja tuo työkalu vaihdetaan uuteen ja erilaiseen välineeseen, sinulla on kaksi vaihtoehtoa, miten voit asiaan suhtautua: Voit joko pitää kynsin ja hampain kiinni vanhasta ja kieltäytyä koskemasta uuteen vehkeeseen tai voit innostua tutkimaan uuden työkalun ominaisuuksia kuplivan uteliaisuuden vallatessa mielen. Kun Googlen uusi web-analytiikka -työkalu julkaistiin, huomasin nopeasti, että muutokselle on tosiaan ollut tarvetta. Lopputulos näyttää paljon käyttäjäystävällisemmältä ja monin verroin paremmalta kuin vanha Universal Analytics. Uteliaisuuteni heräsi hetkessä.

Tämän artikkelin pohjana on käytetty Googlen omia materiaaleja uudesta GA4:stä ja olen poiminut niistä tärkeimmät pointit. Artikkelin lopusta löytyy linkit näihin materiaaleihin, jos haluat itsekin tutkia asiaa hieman tarkemmin. Joko sinun uteliaisuutesi heräsi?

Web-analytiikan muutoksen taustat

Mitä uuden Google Analytics -version taustalla oikein on? Digitalisaation mukanaan tuomat muutamat pääasialliset trendit ovat syynä siihen, että Google Analytics ja web-analytiikka ylipäätään muuttuu. Google itse nostaa esiin kolme alkuvoimaa muutoksen taustalla:

 1. Yksityisyys (user privacy) on saanut paljon painoarvoa monien lakien ja asetusten, kuten GDPR:n myötä.
 2. Evästekäytännöt (cookie policies) muuttuvat selaimilla ja muilla alustoilla, mikä vaikuttaa perinteiseen datan keräämiseen.
 3. Verkon ja eri sovellusten käyttäjät, eli me ihmiset, olemme alkaneet vaatia enemmän kontrollia omiin tietoihimme ja läpinäkyvyyttä siihen, miten tietoja käytetään.

Näiden seikkojen lisäksi tänä päivänä ja tulevaisuudessa digitaalisista ympäristöistä kerättävän datan määrä jatkaa lähes räjähdysmäistä kasvamistaan. Verkossa vietetään entistä enemmän aikaa, ja yritysten kanssa ollaan vuorovaikutuksessa lukemattomin eri tavoin, monilla eri laitteilla ja monilla eri alustoilla.

Uusi GA4 -web-analytiikka kerää verkon ja sovellusten datan samaan paikkaan.

GA4 -versiota on kehitetty jo jonkin aikaa ja betavaiheessa se oli käytössä Google Analytics -työkalussa nimellä sovellus + verkko -omaisuus (App + Web -property). Sen tarkoitus oli nimensä mukaisesti yhdistää sovellus- ja web-analytiikka. Nyt julkaistu uusi GA4 on Google Analyticsin oletuksena kaikille uusille analytiikka-omaisuuksille, riippumatta siitä onko analysoitavana sovellus, verkkosivusto vai molemmat.

Millä ominaisuuksilla uusi Google Analytics 4 erottuu vanhasta Universal Analyticsistä?

Uusi GA4 pyrkii kaiken kattavaan ymmärrykseen siitä, miten asiakkaat ajan mittaan käyttäytyvät ja miten he ovat vuorovaikutuksessa yritysten kanssa. Kyseinen pyrkimys näkyy monella tapaa siinä, miten tämä tulevaisuuden web-analytiikka -työkalu eroaa edeltäjästään.

 1. GA4:ssä kaiken ytimessä on koneoppiminen (machine learning). GA4 oppii itsenäisesti käsittelemänsä datan pohjalta ja osaa sitten automaattisesti luoda ja nostaa esille hyödyllisiä poimintoja eli vinkkejä (insights) työkalun käyttäjälle. Tällainen voisi olla esimerkiksi odottamaton muutos jonkun mainoskampanjan konversiomäärissä. Käyttäjän ei tarvitse itse selata raportteja ja löytää kiinnostavia tai poikkeavia asioita, vaan GA4 nostaa ne esiin automaatisesti.
 2. Uusi GA4 yhdistelee edeltäjäänsä paremmin käyttäjädataa eri alustoilta ja eri laitteista. Tästä syystä se tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen asiakkaiden käyttäytymisestä ostopolun eri vaiheissa. Vanha Universal Analytics ei oikein ymmärrä sitä, että sama asiakas saattaa olla saman yrityksen digitaalisissa ympäristöissä ensin selatessaan verkkosivua pöytäkoneella, sitten älypuhelimella ja sitten vielä lataamansa sovelluksen kautta.
 3. Google Analytics 4 on tulevaisuuden web-analytiikan työkalu. Se on jo valmiiksi luotu kestämään tiettyjä tulevaisuuden skenaarioita. Se toimii evästeiden kanssa, mutta tarvittaessa myös ilman evästeitä (mikä saattaa olla tulevaisuudessa hyvin tarpeellinen ominaisuus). Mikäli kerätty data ei olisikaan aivan täydellistä (evästeiden puutteesta johtuen), GA4 osaa täyttää aukot mallinnuksen (modelling) avulla.
GA4:n web-analytiikka on luotu tulevaisuutta silmälläpitäen.

Käytännössä GA4 tarjoaa monia uusia ominaisuuksia:

 • Tapahtumien (events) luominen ja muokkaaminen on helppoa suoraan käyttöliittymässä eikä niiden käyttöönottoon vaadita koodaamista.
 • Järjestelmään voi tuoda lisätietoa, esimerkiksi dataa tai signaaleja, jotka on kerätty jossain muualla kuin verkkosivustolla tai sovelluksessa.
 • Verkkotunnusten välinen (cross-domain) mittaaminen on entistä helpompaa, ja sekin onnistuu käyttöliittymässä ilman koodausosaamista.
 • Raportointi on järjestetty yksinkertaisemmaksi ja se perustuu asiakkaan ostopolku-ajatteluun (customer life cycle). Lisäksi verkkokaupan raportointia on parannettu.
 • Käyttöönoton helppouteen sekä nopeuteen on kiinnitetty huomiota ja se onnistuukin muutamalla klikkauksella.

GA4 ja uusi käyttöliittymä

Google Analytics 4 -version käyttöliittymä on suunniteltu uudelleen ja se näyttää muuttuneen mielestäni varsin hyvään suuntaan. Eri aihepiirien raportteja voi ensin katsella yleiskatsauksena (overview) ja sitten tarpeen mukaan syvemmin. Suuri osa näkymistä koostuu ns. korteista, joiden informaatiota voi osittain itse kustomoida. Asiakkaan ostopolku on raportoinnissa tärkeässä roolissa.

 • Aloitusnäkymä on kokoelma “snapshotteja”, joiden Google olettaa olevan hyödyllisiä käyttäjälle. Koneoppimisen automaattiset vinkit ja havainnot kiinnostavista muutoksista on poimittu tähän aloitusnäkymään.
 • Reaaliaikainen raporttinäkymä kertoo, mitä verkkosivulla tai sovelluksessa tapahtuu nyt eli viimeisen 30 minuutin aikana.
 • Ostopolku-raportit on jaettu neljään eri osioon: Hankinta (Acquisition), Aktivointi (Engagement), Kaupallistaminen (Monetization) ja Säilyttäminen (Retention). Niiden kautta voi seurata asiakkaiden käyttäytymistä ostopolun eri vaiheissa. Tämä on markkinoinnin parissa työskenteleville varsin luonnollinen tapa lähestyä asioita.
 • Dataa verkkosivujen tai sovelluksen käyttäjistä (kuten esim. demografisia ja maantieteellisiä tietoja) voi tarkastella käyttäjä-raporteista (user). Sieltä löytyy tietoa myös siitä, mitä laitteita tai alustoja käyttäjät käyttävät.
 • Tapahtumat-osio (Events) on jaettu konversioihin ja muihin tapahtumiin, joita verkkosivulla tai sovelluksessa tapahtuu.
 • Tutki-osio (Explore) keskittyy tietojen syvempään analysointiin. Tämä analyysi-ominaisuus on ollut aiemmin tarjolla Google Analytics 360 -versiossa, joka on maksullinen työkalu, mutta nyt se on käytettävissä myös maksuttomassa GA4-versiossa. Valmiit mallipohjat helpottavat datan analysointia.
 • Määritä-osiossa (Configure) voi tarkastella esimerkiksi erilaisia yleisöjä (audiences) ja käyttäjäominaisuuksia (user properties). Mielenkiintoinen ominaisuus yleisömäärittelyissä on se, että nyt Google Analyticsiin voi luoda yleisöjä koneoppimisen ennustaman käytöksen perusteella. Voit esimerkiksi luoda yleisön sellaisista henkilöistä, jotka seuraavan 7 päivän aikana tulevat todennäköisesti tekemään ostoksen verkkokaupassasi. Kohdistamalla harkittua mainontaa tälle yleisölle, voit pyrkiä vaikuttamaan siihen, mitä he tulevat ostamaan ja kuinka paljon.

Käyttöliittymään voit halutessasi tutustua myös tämän videon avulla.

Uusi web-analytiikka käyttöön

Jos olet uusi Google Analyticsin käyttäjä, on sinun helppo aloittaa uuden GA4-analytiikan käyttö ilman vanhan käyttöliittymän painolastia. Mikäli jo käytät Universal Analyticsiä, kannattaa mahdollisimman pian ottaa sen rinnalle käyttöön uusi GA4. Vaikka päivittäisessä työssäsi vielä hyödyntäisit tuttua ja turvallista vanhaa Analyticsiä, on hyvä alkaa keräämään dataa uuden GA4:n alle.

Google Analytics 4:n matka on vielä alussa ja vaikka se on käyttövalmis, se ei vielä ole lopullisessa muodossaan. Googlen lupaamia innovaatioita ja uudistuksia on tulossa ja ne kaikki tulevat käyttöön GA4-käyttäjille. Seuraavan vuoden-parin kuluttua vanha UA on jo unohdettu ja GA4 on uusi normaali.

Kattavat ohjeet Google Analytics 4:n asentamiseen ja käyttämiseen löytyvät täältä.

Tukea web-analytiikan hyödyntämiseen Digimogulilta

Mikäli kaipaat apua tai oma aikasi ei riitä Google Analyticsin käyttöön, ota yhteyttä Digimogulin asiantuntevaan tiimiin. Autamme sinua analysoimaan dataa ja kehittämään sen perusteella digimarkkinointia oikeaan suuntaan.

Lisätietoa uudesta Google Analytics 4:stä:

Ota yhteyttä