Täsmällistä markkinointia, joka askeleelle

Lisää asiakkaita verkosta

Keinomme kasvuun

Luottamuksen arvoinen

Markkinointi on strategisesti tärkeä osa-alue, jonka avulla tuetaan myyntiä ja yrityksen jatkuvaa kehittymistä. Valitsemalla oikeat kanavat, työkalut ja toimenpiteet on mahdollista parantaa liiketoiminnan tulosta sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

Tutustumme olemassa olevaan dataan ja autamme selvittämään mistä kanavista liiketoiminnalle kriittinen liikenne koostuu. Selvitämme ne osa-alueet, jotka eivät ole saavuttaneet täyttä potentiaaliaan ja autamme määrittämään uusia toimenpiteitä vanhojen tueksi.

Näin hankit uusia asiakkaita ja lisäät myyntiä

Ikoni
Herätä huomio

Tavoita uutta asiakaskuntaa olemalla helposti löydettävissä oikealla hetkellä. Herätä potentiaalisen asiakkaan uteliaisuus ja houkuttele tutustumaan tarjoamiisi ratkaisuvaihtoehtoihin.

Ikoni
Vahvista kiinnostus

Syvennä potentiaalisen asiakkaan mielenkiintoa tarjoamalla tiedontarpeeseen osuvaa ja hyödyllistä sisältöä. Vahvista ostomotiiveja ja muistuta tarjomistasi ratkaisuista olemalla näkyvillä useissa eri kanavissa.

Ikoni
Auta ostamaan

Rohkaise toimimaan kohdistamalla markkinointiviestintä tarkasti eri asiakassegmenteille. Vakuuta tarjoamalla yksityiskohtaista tietoa tarjoamasi ratkaisun hyödyistä ja auta etenemään kohti ostopäätöstä.

Ikoni
Kasvata asiakkuutta

Huomioi asiakkaasi ja osoita heille, että he ovat arvokkaita. Kerro uutuuksista, tarjoa lisäpalveluja ja entistä parempia tuotteita. Kannusta asiakkaitasi suosittelemaan tarjoamiasi ratkaisuita eteenpäin.

Keinomme kasvuun

Haitarin ikoni
Hakukonemarkkinointi SEM

Hakukonemarkkinointi eli Search Engine Marketing on oleellinen osa digitaalista markkinointia. Hakukonemarkkinoinnilla edistetään verkkosivuston löydettävyyttä internetin hakukoneissa. Mitä korkeammalla yrityksesi verkkosivu on hakutuloksissa, sitä enemmän sivustolle tulee kävijöitä.

Lue lisää

Haitarin ikoni
Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatiolla vapautat omaa aikaasi muuhun, kun automaatiojärjestelmä tekee markkinointityöt. Markkinoinnin automaatiojärjestelmällä toteutetaan yrityksen tavoitteiden mukaista ja asiakasdataan perustuvaa viestintää, mahdollisimman oikea-aikaisesti ja mahdollisimman relevantilla sisällöllä. Digimoguli on sertifioitu markkinoinnin automaatiojärjestelmä ActiveCampaignin asiantuntija.

Lue lisää

Haitarin ikoni
Markkinointikampanjat

Digimogulin toteuttamat yksittäiset markkinointikampanjat ovat mainio ratkaisu silloin, kun tarvitset avuksesi vankkaa kokemusta, tuoretta näkemystä ja lyhytaikaista markkinointiresurssia. Toteutamme kampanjoita tarpeesi mukaan kaikissa digitaalisen markkinoinnin kanavissa.

Lue lisää

Haitarin ikoni
Somemarkkinointi

Sosiaalisen median kanavissa vietetään paljon aikaa. Koska potentiaaliset asiakkaat ovat somessa, kannattaa yritysten olla siellä myös. Somemarkkinointiin kuuluu sekä maksuton näkyvyys tai läsnäolo somessa että maksullinen somemainonta. Digimoguli on osaava somemarkkinoinnin kumppani yrityksellesi.

Lue lisää

Haitarin ikoni
Uudelleenmarkkinointi

Uudelleenmarkkinointi on osuvien mainosviestien ja -sisältöjen näyttämistä niille henkilöille, jotka ovat jo vierailleet mainostajan verkkosivuilla. Tarkoituksena on kuljettaa kiinnostuksensa osoittanutta potentiaalista asiakasta ostopolulla eteenpäin kohti ostopäätöstä. Uudelleenmarkkinointia tehdään sekä verkkosivustoilla että sosiaalisessa mediassa.

Lue lisää

Haitarin ikoni
Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on ollut jo usean vuoden ajan yksi markkinointipiirien kuumista puheenaiheista ja tekemisen kulmakivistä. Sisältömarkkinointi kuuluu jokaisen modernin yrityksen markkinointimenetelmiin ja sen pohjaksi yrityksen kannattaa tehdä sisältöstrategia, joka taas nojaa aina liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Sisältömarkkinointi