Hakukonemarkkinointi SEM = SEO & SEA

Hakukonemarkkinointi eli Search Engine Marketing on oleellinen osa digitaalista markkinointia. Hakukonemarkkinoinnilla edistetään verkkosivuston löydettävyyttä internetin hakukoneissa. Mitä korkeammalla yrityksesi verkkosivu on hakutuloksissa, sitä enemmän sivustolle tulee kävijöitä.

Tavoitteena hakukonenäkyvyyden parantaminen

Verkossa tehdään päivittäin valtava määrä erilaisia hakuja hakukoneissa (kuten Googlessa). Parantamalla yrityksen nettisivujen hakukonenäkyvyyttä eli nostamalla sijoittumista hakutuloksissa, saadaan lisättyä verkkosivujen kävijämäärää. Parhaassa tapauksessa kävijöistä tulee ostavia asiakkaita.

Hakukonemarkkinointi muodostuu kahdesta osa-alueesta ja keinovalikoima sisältää sekä maksuttomia että maksullisia toimenpiteitä hakukonenäkyvyyden parantamiseen. Hakukoneoptimointi (SEO Search Engine Optimization) ja hakusanamainonta (SEA Search Engine Advertising) (<=linkit alasivuille) kulkevat yhtä matkaa samaa tavoitetta kohti.

Hakukonemarkkinoinnin osa-alueet

Hakukoneoptimointi. Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan verkkosivuston tekniikkaan, rakenteeseen ja sisältöön tehtäviä muutoksia, jotka tehdään hakukonelöydettävyyden näkökulmasta. Näiden muutosten avulla hakukoneet ymmärtävät entistä paremmin, mihin asioihin kyseinen sivusto liittyy. Silloin hakukoneet myös osaavat tarjota sivustoa relevanttina hakutuloksena, kun aiheeseen liittyviä hakuja tehdään. Onnistuneen optimoinnin tuloksena sivuston sijoitus nousee niin sanotuissa orgaanisissa eli luonnollisissa hakutuloksissa. Lue lisää hakukoneoptimoinnista.

Hakusanamainonta. Hakusanamainonta tarkoittaa mainostilan ostamista hakukoneiden hakutulossivuilta. Parhaat maksulliset mainokset sijoittuvat orgaanisten hakutulosten yläpuolelle. Hakusanamainonnasta käytetään usein muitakin termejä, kuten pay-per-click -mainonta (PPC) tai avainsanamainonta. Joskus myös hieman virheellisesti käytetään termiä hakukonemarkkinointi, kun tarkoitetaan maksullista hakusanamainontaa. Hakusanamainonnan ehdottomia etuja ovat sen kustannustehokkuus ja mainosten hyvät kohdentamismahdollisuudet. Lue lisää hakusanamainonnasta.

Hakukonemarkkinointi tuottaa tulosta

Sekä hakukoneoptimointi että hakusanamainonta parantavat onnistuessaan yrityksen nettisivujen hakukonenäkyvyyttä. Niillä on vaikutusta myös toisiinsa. Maksetulla hakusanamainonnalla voidaan vaikuttaa sivuston sijoitukseen myös orgaanisissa hakutuloksissa muun muassa siksi, että hakukone tulkitsee mainostenkin kautta saatavan kävijämäärän kasvun merkiksi siitä, että sivustolla on relevanttia sisältöä. Hakukoneoptimoinnin toimenpiteillä parannellut sivut ovat käyttäjäystävällisemmät ja se puolestaan nostaa maksullisen mainoksen sijoitusta mainospaikkojen huutokaupassa. Panostamalla sekä hakukoneoptimointiin että hakusanamainontaan, päästään parhaisiin tuloksiin.

“Digimoguli on tarjonnut todellista asiantuntija-apua Google-markkinointiin. Pystymme näkemään suoraan tulosten perusteella, minkä verran hakukonemarkkinointi tuottaa ja paljonko siihen kannattaa investoida.”

Ville Salonen, toimitusjohtaja, Escape Events Oy

Miksi hakukonemarkkinointi kannattaa ostaa palveluna Digimogulilta?

  • Saat keskittyä itse oman yritystoiminnan pyörittämiseen, eikä sinun tarvitse perehtyä hakukonemarkkinoinnin koukeroihin.
  • Hakukonenäkyvyyden paraneminen ja nettisivukävijöiden määrän kasvu ovat elintärkeitä askeleita myynnin kasvattamisessa.
  • SEO ja SEA toimivat hyvin yhteen: Molemmilla on sama tavoite, mutta eri keinot tavoitteen saavuttamiseen. Parhaat tulokset saadaan, kun hyödynnetään molempia.
  • Olemme Google Partner -yritys, joten olemme ajan tasalla mahdollisista Google-haun muutoksista.

Ota yhteyttä Digimoguliin, kun haluat parantaa sivustosi sijoitusta.

Ota yhteyttä