Hakukoneoptimointi SEO

Hakukoneoptimoinnilla helpotetaan nettisivuston löytymistä verkossa. Korkeampi sijoitus hakukoneiden orgaanisissa hakutuloksissa ja parempi löytyminen kasvattavat sivuston kävijämääriä. Hakukoneoptimointi parantaa myös sivuston käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta.

Mitä hakukoneoptimointi tarkoittaa?

Hakukoneoptimointi (eli SEO Search Engine Optimization) tarkoittaa nettisivustolle tehtäviä toimenpiteitä, jotka tähtäävät nettisivuston helpompaan löytymiseen hakukoneiden orgaanisissa hakutuloksissa. Kun sivusto löytyy helposti, kävijämäärä lähtee kasvuun. Sivuston optimoinnilla vaikutetaan myös sen käyttäjäystävällisyyteen: Kun sivustolta löytyy vaivattomasti se, mitä tultiin etsimään ja sisältö on tarpeellista, sivukävijä viihtyy verkkosivulla pidempään. Hakukone päättelee siitä, että sivusto vastaa hyvin kyseiseen hakuun ja sivuston sijoitus paranee. Jotta nettisivusto nousisi hakutuloksissa korkeammalle, sen pitää olla – sekä hakukoneen että sivukävijän mielestä – parempi vastine tehdylle haulle, kuin kilpailevat sivustot.

Hakukoneoptimoinnin osa-alueet

1.

Sisältö

Sivuston sisällön tulee olla kiinnostavaa, jotta se houkuttelee kävijöitä ja jotta kävijät viettävät sivustolla paljon aikaa. Tämä kertoo hakukoneelle, että sivusto vastaa hyvin tehtyä hakua ja näin ollen se kannattaa sijoittaa hakutulosten kärkipäähän. Sisällön optimoinnissa on monia huomioon otettavia teknisiäkin seikkoja, kuten esimerkiksi tekstien pituus ja kuvien otsikointi, jotka vaikuttavat merkittävästi sivuston sijoitukseen hakutuloksissa.

2.

Tekniikka

Sivuston tekniikka vaikuttaa käyttäjäkokemukseen esimerkiksi sen kautta, kuinka nopeasti sivu latautuu ja onko sitä helppo käyttää kaikilla eri laitteilla. Teknisessä optimoinnissa kiinnitetään huomiota myös sivuston turvallisuuteen ja sisältöjen loogiseen järjestykseen. Hakukoneet suosivat nettisivustoja, joiden tekniikka ja rakenne palvelevat hyvin nettisivukävijöitä.

3.

Maine

Sivuston maine kertoo hakukoneelle, kuinka luotettava ja uskottava nettisivusto on. Sivuston uskottavuuteen vaikuttavat ensisijaisesti sivustolle ohjaavat linkit ja toisaalta taas näiden sivustolle linkkaavien sivustojen maine. Luonnollisesti luotettavimmat nettisivustot nousevat hakutuloksissa korkeimmalle.

Hakukoneoptimoinnin prosessi

Hakukoneoptimointi on luonteeltaan pitkäjänteinen prosessi, ei kertaluontoinen projekti. Kilpailevia nettisivustoja kehitetään jatkuvasti, hakukoneet arvioivat ja vertailevat sivustoja kaiken aikaa ja muutoksia hakusijoituksissa tapahtuu koko ajan. Jatkuvalla sivuston kehittämisellä ja optimoinnilla varmistetaan, että nettisivusto löytyy jatkossakin hyvin.

Optimointiprosessin vaiheet:

  • Nettisivuston analysointi. Onnistunut hakukoneoptimointi alkaa nykyisen sivuston ja sen löydettävyyden analysoinnilla.
  • Avainsanatutkimus. Valitaan oikeat hakutermit, joilla sivuston halutaan löytyvän.
  • Optimointitoimenpiteet. Tehdään muutoksia sivuston tekniikkaan, muokataan olemassa olevaa sisältöä ja luodaan uutta sisältöä.
  • Tulosten analysointi. Seurataan, miten muutokset ovat vaikuttaneet hakukonenäkyvyyteen.
  • Lisää optimointitoimenpiteitä ja tulosten analysointia.

Tänä päivänä yhdelläkään yrityksellä ei ole varaa jättää hakukoneoptimointia tekemättä. Digimoguli on kokenut kumppani nettisivustojen löydettävyyden parantamisessa. Haluatko nousta hakutulosten kärkisijoille? Ota yhteyttä ja varaa ilmainen alkukartoitus.

Ota yhteyttä

Onnistunutta optimointia

Olemme optimoineet monien eri asiakkaiden nettisivustoja vuosien varrella. Teemme optimointia sekä nettisivuprojektien yhteydessä että osana markkinoinnin palvelupaketteja. Korkeammalle sijoittuminen hakutuloksissa on selkeä mittari, jolla hakukoneoptimoinnin tuloksia mitataan. Hyvät tulokset näkyvät toki myös myynnin kasvuna ja brändin tunnettuuden parantumisena.

Lue lisää mikä optimoinnissa maksaa

Arvostamme Digimogulissa asiantuntemuksen lisäksi kuuntelemisen taitoa ja palvelujen ostamisen helppoutta.

Pertti Havas, toimitusjohtaja, Peli-Bunkkeri Oy