Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatiolla vapautat omaa aikaasi muuhun, kun automaatiojärjestelmä tekee markkinointityöt. Markkinoinnin automaatiojärjestelmällä toteutetaan yrityksen tavoitteiden mukaista ja asiakasdataan perustuvaa viestintää, mahdollisimman oikea-aikaisesti ja mahdollisimman relevantilla sisällöllä. Digimoguli on sertifioitu markkinoinnin automaatiojärjestelmä ActiveCampaignin asiantuntija sekä HubSpot-partneri.

Mitä tarkoittaa markkinoinnin automaatio?

Markkinoinnin automaatio on nimensä mukaisesti tarkoitettu markkinointitoimenpiteiden automatisointiin. Kun automaatio on otettu käyttöön, kenenkään ei tarvitse päivystää tekemässä jokapäiväistä markkinointia tai olla reagoimassa potentiaalisilta asiakkailta tuleviin signaaleihin. Markkinoinnin automaatiojärjestelmä ohjelmoidaan tekemään tätä työtä ympäri vuorokauden. Se hoitaa puolestasi sellaisia monimutkaisiakin markkinointi- ja asiakaspalveluprosesseja, jotka toistuvat usein samantyyppisinä. Automaation avulla markkinointiviestintää voidaan hoitaa nopeasti, varmasti ja silti asiakaskohtaisesti.

Ota yhteyttä

Markkinoinnin automaatio hyödyntää asiakaskohtaista dataa

Markkinoinnin automaatio vaatii toimiakseen asiakasrekisterin, joka sisältää sähköpostiosoitteet ja on mahdollisimman hyvin ajantasainen. Asiakasrekisterin perustietoja rikastetaan pikkuhiljaa esimerkiksi kunkin asiakkaan verkkokäyttäytymistiedoilla, tilaushistorialla ja kiinnostuksen kohteilla, jotta markkinointiviestinnästä pystytään jatkossa tekemään entistä osuvampaa. Osuva sisältö vaikuttaa asiakkaaseen toivotulla tavalla ja asiakas kulkee ostopolulla eteenpäin kohti ostopäätöstä.

Mietitkö vielä markkinoinnin automaation käyttöönottoa? Olemme koonneet kattavan aloitusoppaan aiheen ympärille.

Markkinoinnin automaation toteuttaminen prosessina

Asetetaan tavoitteet. Jokaisen automaatiotoiminnon kohdalla pitää miettiä, mitä sillä halutaan saavuttaa? Tavoite voi olla esimerkiksi uusien potentiaalisten asiakkaiden hankkiminen, lisämyynti nykyisille asiakkaille tai liidien lämmittäminen ostaviksi asiakkaiksi.

Suunnitellaan viestintäketju. Viestintäketju on viestien sarja, joiden avulla tavoitteeseen on tarkoitus päästä.

Sisällöntuotanto. Luodaan tarvittavat sisällöt, joita viestien sarjassa tarvitaan. Näitä ovat esimerkiksi sähköpostiviestit, tekstiviestit ja kampanjasivut. Sisällöt voivat olla hyvinkin erilaisia erityyppisille asiakkaille.

Rakennetaan viestintäketju. Luodaan suunnitelman mukaiset toiminnot automaatiojärjestelmään. Viestien lähteminen voidaan määritellä noudattamaan tiettyä aikataulua tai tietynlaista verkkokäyttäytymistä.

Analysoidaan tulokset. Seurataan, mikä toimii ja mikä ei. Käytetään tätä tietoa jatkossa entistä parempien tulosten saamiseen.

Olemme markkinoinnin automaation asiantuntija

Markkinoinnin automaatio tarjoaa valtavan määrän mahdollisuuksia muun muassa asiakasviestinnän parantamiseen, ostovalmiiden asiakkaiden kiinni saamiseen, liidien lämmittämiseen ja nykyisten asiakkaiden aktivoimiseen. Digimogulin tiimi auttaa mielellään sinua pääsemään tavoitteisiin ja kasvattamaan myyntiä markkinoinnin automaatiolla. Olemme virallinen ActiveCampaign-partneri ja HubSpot-kumppani. Olemme apunasi joko markkinoinnin automaatiojärjestelmän valinnassa ja käyttöönotossa tai hoidamme markkinoinnin automaation puolestasi.

Ota yhteyttä