Markkinoinnin datan keskittäminen

markkinoinnin datan hyödyntäminen

Datan tehokas hyödyntäminen

Digimogulin tarjoama ratkaisu markkinoinnin datan tehokkaaseen hyödyntämiseen pohjautuu Googlen Data Studioon. Data Studion perusversio auttaa markkinoijaa siinä, että kaikki Googlen eri järjestelmien (kuten Google Ads, Google Analytics ja Google Search Console) sisältämä data saadaan tuotua yhteen paikkaan. Lisäosien avulla saamme dataa usemmasta eri lähteestä tuotua samaan raporttiin. Tällöin voimme hyödyntää ja visualisoida paljon enemmän dataa, kuten esimerkiksi someprofiilien ja somemainostilien dataa.

Ota yhteyttä

Digimogulin dataratkaisun edut

Yhdistäminen. Tietojen yhdistäminen useasta eri paikasta samaan järjestelmään vähentää huomattavasti markkinoijan työvälineiden ja niihin kirjautumisen määrää.

Suodattaminen. Tietoja voidaan suodattaa Googlen Data Studiossa hyvin monipuolisesti, jolloin raportteihin voidaan poimia vain se data, joka on olennaista.

Visualisointi. Datan ja tulosten esittäminen helposti ymmärrettävässä muodossa on Data Studion parhaita puolia. Erilaiset taulukot ja niitä täydentävät graafit ja kuvaajat on helppo saada selkeään muotoon, vaikka niiden taustalla on valtava määrä dataa. Värit auttavat korostamaan haluttuja asioita.

Raportointi. Samasta datasta voidaan tehdä useita erilaisia raportteja. Eri kohderyhmiä kiinnostaa erilaiset tiedot. Raportti voidaan muodostaa vaikkapa ostopolun vaiheiden ympärille tai eri markkinointikanavien mukaan. Yksilöllisyys ja räätälöintimahdollisuudet ovat Data Studiossa sisäänrakennettuna.

Reaaliaikaisuus. Raportit päivittyvät automaattisesti, joten tiedot ja graafit ovat saman tien ajantasalla, kun muutoksia tapahtuu.

Digimogulilta ratkaisut datan hyödyntämiseen

Mikäli kaipaat apua tai oma aikasi ei riitä datan järkevään esittämiseen tai sen tehokkaaseen hyödyntämiseen, ota yhteyttä Digimogulin asiantuntevaan tiimiin. Rakennamme sinulle tarpeittesi mukaisen raporttikokonaisuuden. Autamme myös datan analysoinnissa ja digimarkkinoinnin kehittämisessä dataan pohjautuen.

Ota yhteyttä