Sisältömarkkinointi, tee sitä suunnitelmallisesti

Sisältömarkkinointi on ollut jo usean vuoden ajan yksi markkinointipiirien kuumista puheenaiheista ja tekemisen kulmakivistä. Sisältömarkkinointi kuuluu jokaisen modernin yrityksen markkinointimenetelmiin ja sen pohjaksi yrityksen kannattaa tehdä sisältöstrategia, joka taas nojaa aina liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Sisältömarkkinointi on yksi kysynnän luomisen keskeisistä menetelmistä, joilla brändin tunnettuus ja profiili valjastetaan konkreettiseksi liidien generoimiseksi. Toisin sanoen kyse on erilaisten sisältöjen tavoitteellista hyödyntämisestä markkinoinnissa – oli päämääränä sitten tuottaa lisää liidejä, kasvattaa myyntiä, sitouttaa asiakkaita, kasvattaa tunnettuutta ja rakentaa brändiä.

Digimoguli tarjoaa monipuolisesti apua niin sisältöstrategian tekemiseen kuin sisältömarkkinoinnin kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja toteutukseen.

Hyvin toteutettu sisältömarkkinointi

Järkevästi ja järjestelmällisesti toteutettu sisältömarkkinointi luo luottamusta, vahvistaa asiantuntijuutta ja herättää kiinnostusta tarjoamalla ajankohtaista sisältöä oikeassa muodossa – oikeissa kanavissa ja juuri oikeaan aikaan.

Sisältömarkkinointi itsessään ei ole uusi asia. Esimerkiksi jokainen sähköposti, infografiikka, kuva, videoklippi, somepostaus tai blogikirjoitus on sisältöä. Kaikki, mitä yritys viestii, on sisältöä välineestä riippumatta. Tärkeintä on, että sisältömarkkinointia toteuttaa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti ja sillä on selkeä liiketoimintaa kasvattava tavoite.

Lataa sisältömarkkinoinnin opas

Sisältömarkkinointi, johdata asiakasta ostopolulla

Ostaminen on muuttunut täysin. Valta päättää, vertailla, kysyä ja kuunnella on ostajalla. Asiakkaasi viettää suurimman ajan ostopolullaan yksin: hän vertailee, tutkii ja arvioi eri vaihtoehtoja itsenäisesti tai muiden kokemuksiin perustuen. Sisältömarkkinoinnilla pyritään vaikuttamaan ostopolun jokaiseen vaiheeseen.

Sisältömarkkinoinnilla luodaan siis syvempää ja asiakasta hyödyttävää pitkäaikaista suhdetta ennen ostopäätöstä, sen aikana ja vielä oston jälkeenkin. Mukaan kannattaa liittää myös markkinoinnin automaatio, lue siitä tarkemmin täältä.

Sisältömarkkinointi pähkinänkuoressa

Laadi sisältömarkkinoinnin strategia

Aseta tavoitteet

Määrittele kohderyhmät ja ostopersoonat

Valitse sisältöjen jakelukanavat

Luo sisältöjen julkaisukalenteri

Mittaa, testaa, analysoi ja kehitä