Somemarkkinointi

Sosiaalisen median kanavissa vietetään paljon aikaa. Koska potentiaaliset asiakkaat ovat somessa, kannattaa yritysten olla siellä myös. Somemarkkinointiin kuuluu sekä maksuton näkyvyys tai läsnäolo somessa että maksullinen somemainonta. Digimoguli on osaava somemarkkinoinnin kumppani yrityksellesi.

Markkinoi siellä, missä missä kohderyhmäsi on

Maailma on muuttunut voimakkaasti digitalisaation ja sosiaalisen median myötä. Kun ennen vietettiin vapaa-aikaa esimerkiksi televisiota katsomalla tai lehtiä lukemalla, olivat nämä itsestäänselviä kanavia yritysten markkinointiviesteille. Nykyään suurin osa ihmisistä viettää aikaa jonkun digitaalisen somekanavan parissa päivittäin. Siksi myös yritysten ja organisaatioiden kannattaa olla näkyvillä sosiaalisessa mediassa, sillä siellä monet kohderyhmät tavoittaa varsin tehokkaasti. Sosiaalisen median markkinoinnilla pyritään kuljettamaan potentiaalista asiakasta ostopolulla kohti ostopäätöstä. Sitä kautta yrityksen myyntiluvut kasvavat ja yrityksen liiketoiminta kehittyy positiiviseen suuntaan.

Somemarkkinoinnin osa-alueet

Yrityksen markkinointitoimet sosiaalisessa mediassa voidaan käytännössä jakaa kahteen osa-alueeseen: maksuton somenäkyvyys omilla sometileillä, omille someseuraajille ja maksullinen somemainonta halutulle kohderyhmälle.

Sosiaalisen median kanavien valinta

Somessa on useita eri somekanavia, joiden käyttötarkoitukset eroavat hieman toisistaan. Yrityksen ei tarvitse olla näkyvillä kaikissa somekanavissa, vaan kannattaa valita käyttöönsä sopivimmat. Tärkeintä on olla niissä kanavissa, joita yrityksen kohderyhmä käyttää eniten.

Yleisimmät yritysten käyttämät somekanavat

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter

Maksuton somenäkyvyys

Yrityksen julkaisut, postaukset tai päivitykset sen omilla sometileillä eivät maksa mitään. Julkaisut näkyvät niille henkilöille, jotka seuraavat kyseisiä sometilejä. Seuraajat ovat yleensä yrityksen asiakkaita, sidosryhmiä, työntekijöitä tai muuten vain yrityksestä kiinnostuneita henkilöitä tai organisaatioita. Maksuttoman somenäkyvyyden vaikuttavuus on rajallista ja se perustuu seuraajien määrään. Onnistunut sisältö voi silti lähteä leviämään laajastikin seuraajien omiin someverkostoihin ja pikkuhiljaa se poikii sometilille lisää seuraajia. Somenäkyvyys on laaja kokonaisuus, jossa pitkäjänteinen ja hyvin suunniteltu työ palkitaan. Onnistumisen edellytyksenä on laadukkaat sisällöt, aktiivisuus, tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus.

Maksullinen somemainonta

Monet sosiaalisen median kanavat ovat viime vuosina muokanneet toimintatapojaan siihen suuntaan, että yritysten on vaikeampi saada suurta näkyvyyttä maksuttoman somenäkyvyyden kautta. Maksullinen somemainonta onkin tänä päivänä tärkeä osa yritysten somemarkkinointia. Mainostamalla sosiaalisen median kanavissa on sekä mahdollista tehostaa postausten näkymistä omille someseuraajille että kohdentaa markkinointia valituille muille kohderyhmille.

Somemarkkinoinnin hyödyt

Somemainonta voidaan kohdistaa tarkasti erilaisilla kriteereillä, jolloin tavoitetaan haluttu kohderyhmä tehokkaasti.

Mainontaa voidaan tehdä myös uudelleenmarkkinointina (remarketing) eli mainoksia kohdistetaan niille, jotka ovat jo vierailleet yrityksen nettisivuilla tai ovat muuten osoittaneet kiinnostusta yritystä kohtaan.

Somekanavien kulut ovat yleensä varsin kohtuulliset. Panostamalla sekä maksuttomaan että maksulliseen, saadaan paljon aikaan.

Somemarkkinointia voidaan hyödyntää asiakkaan ostopolun kaikissa vaiheissa.

Somemarkkinoinnin prosessi

Digimogulilla on vankka kokemus somemarkkinoinnista ja sen uusimpien tuulien hyödyntämisestä. Kun me teemme somemarkkinointia, etenemme seuraavan prosessin mukaan:

1.

Tavoitteet

Asetetaan tavoitteet. Mitä somemarkkinoinnilla halutaan saavuttaa pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä? Keneen halutaan vaikuttaa ja millä tavalla?

2.

Somekanavat

Valitaan somekanavat. Valinta tehdään tavoitteiden ja kohderyhmän perusteella.

3.

Suunnittelu

Suunnitellaan toteutus. Mitä julkaistaan missäkin kanavassa? Mihin käytetään mainosrahaa? Suunnitellaan aikataulu.

4.

Toteutus

Toteutetaan suunnitelma. Luodaan julkaisut ja mainokset. Seurataan aikataulutettua suunnitelmaa.

5.

Analysointi

Analysoidaan tulokset. Tutkitaan, mikä on toiminut parhaiten ja käytetään tätä tietoa jatkossa entistä parempien tulosten saavuttamiseen.

Digimoguli somemarkkinoinnin kumppaniksi

Sosiaalinen media on tärkeä osa asiakkaittesi arkea. Kun haluat näkyä somemarkkinoinnin keinoin siellä, missä asiakkaasi ovat, ota yhteyttä Digimoguliin.

Ota yhteyttä

Keinomme kasvuun

Haitarin ikoni
Hakukonemarkkinointi SEM

Hakukonemarkkinointi eli Search Engine Marketing on oleellinen osa digitaalista markkinointia. Hakukonemarkkinoinnilla edistetään verkkosivuston löydettävyyttä internetin hakukoneissa. Mitä korkeammalla yrityksesi verkkosivu on hakutuloksissa, sitä enemmän sivustolle tulee kävijöitä.

Lue lisää

Haitarin ikoni
Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatiolla vapautat omaa aikaasi muuhun, kun automaatiojärjestelmä tekee markkinointityöt. Markkinoinnin automaatiojärjestelmällä toteutetaan yrityksen tavoitteiden mukaista ja asiakasdataan perustuvaa viestintää, mahdollisimman oikea-aikaisesti ja mahdollisimman relevantilla sisällöllä. Digimoguli on sertifioitu markkinoinnin automaatiojärjestelmä ActiveCampaignin asiantuntija.

Lue lisää

Haitarin ikoni
Markkinointikampanjat

Digimogulin toteuttamat yksittäiset markkinointikampanjat ovat mainio ratkaisu silloin, kun tarvitset avuksesi vankkaa kokemusta, tuoretta näkemystä ja lyhytaikaista markkinointiresurssia. Toteutamme kampanjoita tarpeesi mukaan kaikissa digitaalisen markkinoinnin kanavissa.

Lue lisää

Haitarin ikoni
Somemarkkinointi

Sosiaalisen median kanavissa vietetään paljon aikaa. Koska potentiaaliset asiakkaat ovat somessa, kannattaa yritysten olla siellä myös. Somemarkkinointiin kuuluu sekä maksuton näkyvyys tai läsnäolo somessa että maksullinen somemainonta. Digimoguli on osaava somemarkkinoinnin kumppani yrityksellesi.

Lue lisää

Haitarin ikoni
Uudelleenmarkkinointi

Uudelleenmarkkinointi on osuvien mainosviestien ja -sisältöjen näyttämistä niille henkilöille, jotka ovat jo vierailleet mainostajan verkkosivuilla. Tarkoituksena on kuljettaa kiinnostuksensa osoittanutta potentiaalista asiakasta ostopolulla eteenpäin kohti ostopäätöstä. Uudelleenmarkkinointia tehdään sekä verkkosivustoilla että sosiaalisessa mediassa.

Lue lisää

Haitarin ikoni
Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on ollut jo usean vuoden ajan yksi markkinointipiirien kuumista puheenaiheista ja tekemisen kulmakivistä. Sisältömarkkinointi kuuluu jokaisen modernin yrityksen markkinointimenetelmiin ja sen pohjaksi yrityksen kannattaa tehdä sisältöstrategia, joka taas nojaa aina liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.

Lue lisää

Haitarin ikoni
Markkinoinnin datan keskittäminen

Markkinoinnin datan kerääminen eri kanavista ja järjestelmistä yhteen raporttiin helpottaa datan tehokasta hyödyntämistä. Eri tahoille suunnatut raportit keskittyvät eri asioihin, ja valtavasta datamäärästä saaadaan suodatettua esiin olennainen. Räätälöimme raporttikokonaisuuden tarpeittesi mukaan.

Markkinoinnin datan keskittäminen