Onko verkkopalvelunne saavutettavuus kunnossa?

Saavutettavuus on tärkeää, sillä jopa yli miljoonalla suomalaisella on erityisiä haasteita tai rajoitteita, olivatpa me sitten pysyviä, väliaikaisia tai hetkellisiä. Saavutettavista verkkopalveluista hyötyvät kaikki käyttäjät, sillä ne ovat selkeitä käyttää ja helposti ymmärrettävissä.

Verkkopalvelun saavutettavuus koostuu kolmesta osa-alueesta: 1.) teknisestä toteutuksesta 2.) selkeästä käyttöliittymästä ja 3.) helposti ymmärrettävästä kielestä. Tekninen saavutettavuus on helppoa testata automatisoiduin testein, jonka tuloksista saadaan helposti konkreettisia korjattavia löydöksiä. Testien löydökset voidaan dokumentoida, laittaa tärkeysjärjestykseen ja ehdottaa korjaavia toimia saavutettavuuden parantamiseksi.

Saavutettavuus lainsäädännössä

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta astui voimaan 1.4.2019 ja sisältää EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimukset. Direktiivin vaatimukset perustuvat kansainvälisiin verkkosisällön saavutettavuusohjeisiin (WCAG), jonka kolmesta tasosta verkkopalvelun tulisi täyttää kahden matalimman tason kaikki kriteerit.

Verkkopalvelujen saavutettavuusvaatimuksia sovelletaan porrastetusti seuraavasti:

  • 23.9.2018 ja sen jälkeen julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2019.
  • Ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020.

Saavutettavuusvaatimukset velvoittavat mm. julkisen hallinnon organisaatioita sekä osaa järjestöistä ja yrityksistä. Lisää aiheesta Valtiovarainministeriön verkkosivuilta.

Saavutettavuuskehityksen ratkaisu

Ikoni
Saavutettavuuden tutkimus

Tutkimus sisältää sarjan automatisoituja testejä ja manuaalisia asiantuntija-analyysejä. Tarkoilla testeillä voidaan käydä läpi isojakin sivustoja jopa 10 000 osoitteeseen asti ja verrata jokaista näitä saavutettavuusohjeiden kriteereihin. Löydetyt ongelmat varmennetaan manuaalisesti ja ongelmat paikallistetaan lähdekoodista.

Asiantuntijamme kartoittaa tilanteen pelkkää teknisen toteutuksen virheitä kokonaisvaltaisemmin. Asiantuntijan tutkimuksessa löytyy myös mm. epäselkeä kielenkäyttö ja käyttöliittymän heikkoudet. Löydökset esitetään konkreettisten korjausehdotusten saattelemana.

Hinta alkaen 890 € + alv.

Ota yhteyttä

Ikoni
Kehityksen dokumentaatio

Tutkimuksesta syntyvä dokumentaatio on tarkka työkalu saavutettavuusongelmiin, jossa jokainen löydös perustellaan viitteellä verkkosisällön saavutettavuusohjeisiin ja paikallistetaan lähdekoodista rivinumeron tarkkuudella.

Ongelmiin etsitään valmiiksi sekä ratkaisu että ratkaisija, riippuen siitä onnistuuko ongelman ratkaiseminen sisällönsyöttäjältä vai tarvitaanko webkehittäjän ammattiosaamista lähdekoodin muokkaamiseksi. Löydökset lajitellaan tärkeysjärjestykseen halutun saavutettavuustason perusteella sekä esitetään selkeästi mitä tulee tehdä halutun tason saavuttamiseksi.

Lataa esimerkki

Yhdessä kohti parempaa saavutettavuutta

Saavutettavuustutkimuksesta syntyvä dokumentaatio on erinomainen pohja tarjouspyynnölle sivuston saavutettavuuskehitysprojektista.

Erittelyn pohjalta webkehityksen asiantuntijayritysten tai websivun alkuperäisen kehittäjän on helppoa laskea hyvin tarkka tarjous joko kaikkien ongelmien korjaamisesta tai tiettyyn tasoon vaadittavien ongelmien korjaamisesta.

Hyvän lähtökohdan saavutettavuuskehitysprojektin kustannuksista saat dokumentaation liitteenä tulevasta tarjouksesta. Tarjous sisältää löydettyjen ongelmien korjaamisen meidän toimestamme joko kokonaan tai tiettyyn saavutettavuuden tasoon asti. Verifioimme tekemisemme korkean laadun lopuksi uudella saavutettavuustutkimuksella.

Lataa saavutettavuuden kehityksen esimerkkidokumentaatio